Showing 29 results for "personality development and promotion the road to success by sanjay dosaj"

Language

Material Type

Showing 29 results for "personality development and promotion the road to success by sanjay dosaj" (Total 29 Products)
View: 
Entrepreneurial Development

Entrepreneurial Development

By S. S. Khanka
33769 Views
Price: ₹534.38
MRP ₹625.00
You save : ₹90.63
15% Off
Business Administration (Financial Management)

Business Administration (Financial Management)

By Dr. M. G. Mulla, Prin. Dr. Prasanna Deshmukh, Dr. Jagannath Mhaske
190 Views
Price: ₹59.85
MRP ₹90.00
You save : ₹30.15
34% Off
Business Administration (Production And Operations Management)

Business Administration (Production And Operations Management)

By Dr. M. G. Mulla, Prin. Dr. Prasanna Deshmukh, Dr. Jagannath Mhaske
162 Views
Price: ₹73.15
MRP ₹110.00
You save : ₹36.85
34% Off
Management Accounting

Management Accounting

By Dr. Yashodhan Mithare, Dr. Arun Gaikwad, Prin. Dr. Sadashiv L. Shirgave, Dr. Govind M. Dumbre
351 Views
Price: ₹116.38
MRP ₹175.00
You save : ₹58.63
34% Off
Research Methodology For Business

Research Methodology For Business

By Prin. Dr. S. U. Jadhavar, Prin. Dr. M. D. Lawrence, Prof. Dr. J. B. Murtadak, Prof. Leena P. Kolambkar
183 Views
Price: ₹126.35
MRP ₹190.00
You save : ₹63.65
34% Off
Advanced Marketing (Marketing Techniques)

Advanced Marketing (Marketing Techniques)

By Dr. Shahaji Misal, Dr. Nandini Deshpande, Dr. Ashutosh V. More, Dr. Satish Bhosale
202 Views
Price: ₹106.40
MRP ₹160.00
You save : ₹53.60
34% Off
Industrial Economics Environment

Industrial Economics Environment

By Prof. Dr. B. D. Khedkar, Prof. Dr. Nasir Shaikh, Prof. Dr. T. G. Gite, Prof. Vaishali Sheth
252 Views
Price: ₹166.25
MRP ₹250.00
You save : ₹83.75
34% Off
Advanced Marketing (Consumer Behaviour)

Advanced Marketing (Consumer Behaviour)

By Dr. Shahaji Misal, Dr. Nandini Deshpande, Dr. Ashutosh V. More, Dr. Satish Bhosale
205 Views
Price: ₹66.50
MRP ₹100.00
You save : ₹33.50
34% Off
Advanced Accounting & Taxation (Advanced Auditing) (Paper-V)

Advanced Accounting & Taxation (Advanced Auditing) (Paper-V)

By Dr. Govind M. Dumbre, Prin. Dr. Anil B. Adsule, Dr. Kishor S. Nikam
36 Views
Rental: 180 Days
Price: ₹42.75
MRP ₹150.00
You save : ₹107.25
72% Off
Advanced Cost Accounting And Cost System

Advanced Cost Accounting And Cost System

By Prin. Dr. Anil Adsule, Dr. M. G. Mulla, Dr. S. N. Nanaware, Dr. Sunita Pokharna
340 Views
Price: ₹99.75
MRP ₹150.00
You save : ₹50.25
34% Off
Advanced Cost Accounting And Cost System

Advanced Cost Accounting And Cost System

By Prin. Dr. Anil Adsule, Dr. M. G. Mulla, Dr. S. N. Nanaware, Dr. Sunita Pokharna
319 Views
Price: ₹166.25
MRP ₹250.00
You save : ₹83.75
34% Off
Advanced Banking And Finance - VI (International Finance)

Advanced Banking And Finance - VI (International Finance)

By Prin. Dr. Babasaheb Sangale, Dr. Jalindar Baburao Murtadak, Dr. Nasir B. Shaikh
190 Views
Price: ₹83.13
MRP ₹125.00
You save : ₹41.88
34% Off
Advanced Banking And Finance (Central Banking)

Advanced Banking And Finance (Central Banking)

By Dr. Bhaskar H. Jangale, Dr. Kewal T. Khairnar, Dr. Rajesh Patne, Mrs. Sonali A. Gholap
188 Views
Price: ₹66.50
MRP ₹100.00
You save : ₹33.50
34% Off
Business Administration - VI (Organisational Behaviour)

Business Administration - VI (Organisational Behaviour)

By Prin. Dr. M. D. Lawrence, Dr. M. B. Sonawane, Prof. Dr. M. G. Mulla, Prof. S. D. Pawar, Prof. Chetan Varade
201 Views
Price: ₹99.75
MRP ₹150.00
You save : ₹50.25
34% Off
Business Finance

Business Finance

By Prof. Dr. Sunil Sudhakar Shete, Prin. Dr. Babasaheb Sangale, Prin. Dr. Chandrakant Nathalal Rawal, Prin. Dr. R. M. Chitnis
251 Views
Price: ₹113.05
MRP ₹170.00
You save : ₹56.95
34% Off
Advanced Banking & Finance (Legal Framework Of Banking)

Advanced Banking & Finance (Legal Framework Of Banking)

By Dr. Bhaskar H. Jangale, Dr. Kewal T. Khairnar, Dr. Rajesh Patne, Mrs. Sonali A. Gholap
181 Views
Price: ₹96.43
MRP ₹145.00
You save : ₹48.58
34% Off
Advanced Marketing

Advanced Marketing

By Prin. Dr. Chandrakant Nathalal Rawal, Prin. Dr. Makarand S. Wazal,Prof. Mrs. Moon Moon Paithankar, Prof. Shubhangi Vitthal Gaikw
169 Views
Price: ₹133.00
MRP ₹200.00
You save : ₹67.00
34% Off
Advanced Accounting And Taxation (Advanced Accounting) (Paper - I)

Advanced Accounting And Taxation (Advanced Accounting) (Paper - I)

By Dr. Yashodhan Mithare, Dr. Arun Gaikwad, Prin. Dr. Sadashiv L. Shirgave, Dr. Govind M. Dumbre
241 Views
Price: ₹133.00
MRP ₹200.00
You save : ₹67.00
34% Off
Advanced Accounting And Taxation-IV

Advanced Accounting And Taxation-IV

By Prof. Dr. Arun H. Gaikwad, Prof. Dr. Ramesh D. Darekar, Prof. Dr. Anil P. Kulkarni, Prof. Dr. V. D. Barve
164 Views
Price: ₹156.28
MRP ₹235.00
You save : ₹78.73
34% Off
Advance Cost Accounting & Cost System-V (Cost Audit)

Advance Cost Accounting & Cost System-V (Cost Audit)

By Prin. Dr. Sudhakar U. Jadhavar, Prof. Dr. G. M. Dumbre, Prof. Dr. M. M. Jadhav, Prof. Dr. S. N. Nanaware
275 Views
Price: ₹166.25
MRP ₹250.00
You save : ₹83.75
34% Off
Business Administration - V (Human Resource Management)

Business Administration - V (Human Resource Management)

By Prin. Dr. M. D. Lawrence, Dr. Jaysing Shriram Deshmukh, Dr. Unmesh Y. Kulkarni, Prof. Shubhangi V. Gaikwad, Prof. Kavita D. Chor
215 Views
Price: ₹139.65
MRP ₹210.00
You save : ₹70.35
34% Off
Advanced Accounting And Taxation-V

Advanced Accounting And Taxation-V

By Prof. Dr. G. M. Dumbre, Prin. Dr. Sudhakar Udhavarao Jadhavar, Prof. Dr. Jainuddin Ramjan Mulla, Prin. Dr. Anil B. Adsule
175 Views
Price: ₹119.70
MRP ₹180.00
You save : ₹60.30
34% Off
Advanced Cost Accounting & Cost System (Management Audit) (Paper-VI)

Advanced Cost Accounting & Cost System (Management Audit) (Paper-VI)

By Dr. M. G. Mulla, Dr. Sunita Pokharna, Dr. Asha Kadam-Pendhari, Dr. Kishor S. Nikam
46 Views
Rental: 180 Days
Price: ₹29.45
MRP ₹105.00
You save : ₹75.55
72% Off
Advanced, Accounting And Taxation

Advanced, Accounting And Taxation

By Prin. Dr. Sudhakar Udhavarao Jadhavar, Prof. Dr. Arun H. Gaikwad, Prof. Dr. C.A. Mulla Jainuddin Ramjan, Prof. Dr. R. D. Darekar
191 Views
Price: ₹232.75
MRP ₹350.00
You save : ₹117.25
34% Off
Business Administration (Recent Trends In Business Administration)

Business Administration (Recent Trends In Business Administration)

By Prin. Dr. M. D. Lawrence, Prin. Dr. Shashank Krishnarao Pole, Prof. Dr. S. D. Takalkar, Prof. Dr. M. G. Mulla, Prof. Dr. M. B. S
342 Views
Price: ₹93.10
MRP ₹140.00
You save : ₹46.90
34% Off
Advanced Cost Accounting And Cost Systems - VI (Management Audit)

Advanced Cost Accounting And Cost Systems - VI (Management Audit)

By Prin. Dr. Sudhakar U. Jadhavar, Prof. Dr. G. M. Dumbre, Prin. Dr. Nitin L. Ghorpade, Prof. Dr. Sunita Pokharna
242 Views
Price: ₹116.38
MRP ₹175.00
You save : ₹58.63
34% Off
Capital Market And Financial Service

Capital Market And Financial Service

By Prin. Dr. Babasaheb Sangale, Prof. Dr. Sunil Sudhakar Shete, Prof. Dr. Govind M. Dumbre, Prin. Dr. R. M. Chitnis, Prof. Dr. Vini
199 Views
Price: ₹133.00
MRP ₹200.00
You save : ₹67.00
34% Off
Advanced Banking And Finance (Recent Advances In Banking And Finance)

Advanced Banking And Finance (Recent Advances In Banking And Finance)

By Prin. Dr. Babasaheb Sangale, Prof. Dr. Jalindar Baburao Murtadak, Prof. Dr. Mrs. Girija Shankar, Shri. Prakash Misal
208 Views
Price: ₹202.83
MRP ₹305.00
You save : ₹102.18
34% Off
Advanced Cost Accounting And Cost Systems (Recent Advances In Cost Auditing And Cost System)

Advanced Cost Accounting And Cost Systems (Recent Advances In Cost Auditing And Cost System)

By Prin. Dr. Sudhakar Udhavarao Jadhavar, Prof. Dr. S. N. Nanaware, Prof. Dr. V. D. Barve, Prof. Dr. Sunita Pokharna
287 Views
Price: ₹199.50
MRP ₹300.00
You save : ₹100.50
34% Off