Showing 30 results for "operation amp maintenance of electrical equipments by s rao"

Showing 30 results for "operation amp maintenance of electrical equipments by s rao" (Total 30 Products)
View: 
Basic Mechanical Engineering

Basic Mechanical Engineering

By Prof. Kishor S. Patil, Prof. Sambhaji V. Sagare, Prof. Yogesh B. Gaidhani, Prof. Dinesh V. Lohar Prof. Mahesh L. Raotole
6 Views
Price: ₹76.00
MRP ₹80.00
You save : ₹4.00
5% Off
Computer Peripheral & Hardware Maintenance

Computer Peripheral & Hardware Maintenance

By Ashish A. Ukidve, Vijay T. Patil, Prasad A. Kulkarni
213 Views
Price: ₹86.45
MRP ₹130.00
You save : ₹43.55
34% Off
Electrical Estimation & Costing

Electrical Estimation & Costing

By M. A. Chaudhari, S. M. Chaudhari
553 Views
Price: ₹146.30
MRP ₹220.00
You save : ₹73.70
34% Off
Strength Of Materials

Strength Of Materials

By Prof. M. S. Patil, Prof. M. S. Wani, Prof. M. L. Raotale.
17 Views
Price: ₹313.50
MRP ₹330.00
You save : ₹16.50
5% Off
Heat Transfer Operations

Heat Transfer Operations

By K. A. Gavhane
835 Views
Price: ₹130.15
MRP ₹195.00
You save : ₹64.85
33% Off
Electrical Circuits

Electrical Circuits

By Prof. Sanket R. Wankhade, Prof. Sonali A. Shastri.
6 Views
Price: ₹123.50
MRP ₹130.00
You save : ₹6.50
5% Off
Industrial Measurements

Industrial Measurements

By M. A. Chaudhari
301 Views
Price: ₹73.15
MRP ₹110.00
You save : ₹36.85
34% Off
Industrial A.C. Machines

Industrial A.C. Machines

By B. H. Deshmukh
1430 Views
Price: ₹126.35
MRP ₹190.00
You save : ₹63.65
34% Off
Switchgear And Protection

Switchgear And Protection

By M. A. Chaudhari
852 Views
Price: ₹119.70
MRP ₹180.00
You save : ₹60.30
34% Off
Illumination And Electrification Of Buildings

Illumination And Electrification Of Buildings

By M. A. Chaudhari
1924 Views
Price: ₹79.80
MRP ₹120.00
You save : ₹40.20
34% Off
Wind Power Technologies

Wind Power Technologies

By M. A. Chaudhari, Mrs. Sujata N. Powniker
272 Views
Price: ₹53.20
MRP ₹80.00
You save : ₹26.80
34% Off
Energy Conservation And Audit

Energy Conservation And Audit

By M. A. Chaudhari, S. M. Chaudhari, S. A. Asarkar
445 Views
Price: ₹93.10
MRP ₹140.00
You save : ₹46.90
34% Off
Elements Of Electronics

Elements Of Electronics

By Prof. B. N Rajole, Prof. G. B. Dongre, Prof. Mrs. S. M. Shende,
5 Views
Price: ₹161.50
MRP ₹170.00
You save : ₹8.50
5% Off
Applied Science - Chemistry For MSBTE

Applied Science - Chemistry For MSBTE

By Dr.Kashmiri M.Khamkar,Vaishali M.Gokhale,Charulata S.Raut
389 Views
Price: ₹60.80
MRP ₹80.00
You save : ₹19.20
24% Off
Basic Electrical & Electronics Engineering For MSBTE

Basic Electrical & Electronics Engineering For MSBTE

By U. A. Bakshi, A. P. Godse, S. S. Mahulkar, Ajaykumar K. Kakade
1321 Views
Price: ₹114.00
MRP ₹150.00
You save : ₹36.00
24% Off
Applied Science - Physics For MSBTE

Applied Science - Physics For MSBTE

By Dr.Balasaheb B.Vhankhande,Dr.Mily Jashank,Sangeeta Jayavant Munawali
314 Views
Price: ₹57.00
MRP ₹75.00
You save : ₹18.00
24% Off
Elements of Electronics For MSBTE

Elements of Electronics For MSBTE

By Uday A.Bakshi,Atul P.Godse,Sachin S.Mahulkar,Ajaykumar K.Kakde
276 Views
Price: ₹114.00
MRP ₹150.00
You save : ₹36.00
24% Off
Elements of Electrical Engineering For MSBTE

Elements of Electrical Engineering For MSBTE

By Uday A.Bakshi,Rekha Chaudhari
523 Views
Price: ₹106.40
MRP ₹140.00
You save : ₹33.60
24% Off
Environmental Studies

Environmental Studies

By Dr. Dinesh Kumar Gupta, Vaibhao K. Sonarkar
494 Views
Price: ₹133.00
MRP ₹200.00
You save : ₹67.00
34% Off
Environmental Studies For MSBTE

Environmental Studies For MSBTE

By Sunil S. Raut, Vishal R. Bhadane, Deepak K. Patil, Kishor D. Farde, Dr. Rashmi R. Sharma
493 Views
Price: ₹91.20
MRP ₹120.00
You save : ₹28.80
24% Off
Applied Mathematics  For MSBTE

Applied Mathematics For MSBTE

By Vinayak K.Nirmale,Vitthal B.Shinde,Arjun D.Wandhekar,Sourabh B.Joshi,Sadashiv N.Nirmale
533 Views
Price: ₹247.00
MRP ₹325.00
You save : ₹78.00
24% Off
Management For MSBTE

Management For MSBTE

By V.S.Bagad
1267 Views
Price: ₹45.60
MRP ₹60.00
You save : ₹14.40
24% Off
Transport Management & Motor Vehicle Act

Transport Management & Motor Vehicle Act

By D. M. Kupade
1391 Views
Price: ₹66.50
MRP ₹100.00
You save : ₹33.50
34% Off
Control Systems & PLC

Control Systems & PLC

By Vijay G. Yangalwar, Vishwajeet R. Nikam
304 Views
Price: ₹119.70
MRP ₹180.00
You save : ₹60.30
34% Off
Power Engineering & Refrigeration

Power Engineering & Refrigeration

By Vinod Thombre-Patil, Apeksha Thombre-Patil
4533 Views
Price: ₹150.10
MRP ₹225.00
You save : ₹74.90
33% Off
Network & Information Security For MSBTE

Network & Information Security For MSBTE

By I.A.Dhotre, V.S.Bagad, Maruti S. Kalbande
321 Views
Price: ₹95.00
MRP ₹125.00
You save : ₹30.00
24% Off
Building Planning & Drawing For MSBTE

Building Planning & Drawing For MSBTE

By Akshay Nalawade,Samiksha S. Kerkar, Tejaswini Shinde
431 Views
Price: ₹106.40
MRP ₹140.00
You save : ₹33.60
24% Off
Railway & Bridge Engineering For MSBTE

Railway & Bridge Engineering For MSBTE

By Ratankumar A. Patil, Mukund S. Satarkar,Praful Pankajakshan,Jayie B. Shah
306 Views
Price: ₹114.00
MRP ₹150.00
You save : ₹36.00
24% Off
Data Communication & Computer Network For MSBTE

Data Communication & Computer Network For MSBTE

By V.S. Bagad, I. A. Dhotre,Virat. V. Giri,Sachin. S. Mahulkar
324 Views
Price: ₹91.20
MRP ₹120.00
You save : ₹28.80
24% Off
Fluid Mechanics & Machinery For MSBTE

Fluid Mechanics & Machinery For MSBTE

By Ashish S. Nikhade, Sandesh B. Mane, Ashok D. More, Dr. Pradeep T. Kale
280 Views
Price: ₹72.20
MRP ₹95.00
You save : ₹22.80
24% Off