Showing 11 results for "meghna sharma"

Showing 11 results for "meghna sharma" (Total 11 Products)
View: 
Information System Management

Information System Management

By Ashima Bhatnagar Bhatia, Meghna Sharma, Vaibhav Bansal
181 Views
Price: ₹284.29
MRP ₹399.00
You save : ₹114.71
29% Off
International Business

International Business

By Dr. Meghna Aggarwal
139 Views
Price: ₹181.69
MRP ₹255.00
You save : ₹73.31
29% Off
Financial Management B. Com. III Dr. F. C. Sharma

Financial Management B. Com. III Dr. F. C. Sharma

By Dr. F. C. Sharma
9260 Views
Price: ₹146.30
MRP ₹220.00
You save : ₹73.70
34% Off
Financial Management B. Com. III by Dr. F. C. Sharma, Dr. Jyoti Gupta

Financial Management B. Com. III by Dr. F. C. Sharma, Dr. Jyoti Gupta

By Dr. F. C. Sharma, Dr. Jyoti Gupta
16017 Views
Price: ₹139.65
MRP ₹210.00
You save : ₹70.35
34% Off
Business Organisation for B. Com

Business Organisation for B. Com

By Dr. F. C. Sharma
18494 Views
Price: ₹159.60
MRP ₹240.00
You save : ₹80.40
34% Off
औद्योगिक संबंध B. Com. III के लिए

औद्योगिक संबंध B. Com. III के लिए

By Dr. F. C. Sharma
8832 Views
Price: ₹66.50
MRP ₹100.00
You save : ₹33.50
34% Off
मानव संसाधन प्रबंधन B.Com. III के लिए

मानव संसाधन प्रबंधन B.Com. III के लिए

By Dr. F. C. Sharma
35451 Views
Price: ₹106.40
MRP ₹160.00
You save : ₹53.60
34% Off
Training And Development

Training And Development

By Dr. Divya Sharma And Sonia Kaushik
466 Views
Price: ₹92.63
MRP ₹130.00
You save : ₹37.38
29% Off
अंकेक्षण

अंकेक्षण

By Dr.Ashok Sharma, Dr. Vishnu Shrivastav, Dr. Lalit Namdev
97 Views
Price: ₹114.00
MRP ₹200.00
You save : ₹86.00
43% Off
Business Statistics

Business Statistics

By Prof. S.D. Sharma And Meenu Arora Tandon
100 Views
Price: ₹195.94
MRP ₹275.00
You save : ₹79.06
29% Off
Statistical  Methods

Statistical  Methods

By Prof. S. D. Sharma & Dr. Meenu Arora
216 Views
Price: ₹213.04
MRP ₹299.00
You save : ₹85.96
29% Off