Showing 20 results for "management fundamentals"

Language

Material Type

Showing 20 results for "management fundamentals" (Total 20 Products)
View: 
Fundamentals Of Hospitality Management

Fundamentals Of Hospitality Management

By Prof. Ajit Borde
30 Views
Price: ₹107.10
MRP ₹170.00
You save : ₹62.90
37% Off
Fundamentals Of Technology Management

Fundamentals Of Technology Management

By Prof. Dr. Deepak V. Nandre, Prof. Rajaram L. Pagar, Prof. Asha Kiran
30 Views
Price: ₹100.80
MRP ₹160.00
You save : ₹59.20
37% Off
Tourism And Travel Management

Tourism And Travel Management

By Prof. Sandeep N. Dive
28 Views
Price: ₹189.00
MRP ₹300.00
You save : ₹111.00
37% Off
Introduction To Healthcare Management

Introduction To Healthcare Management

By Prof. Ganesh. R Teltumbade
15 Views
Price: ₹94.50
MRP ₹150.00
You save : ₹55.50
37% Off
Employee Reward Management

Employee Reward Management

By Dr. L. K. Tripathy, Dr. M. S. Kulkarni, Dr. S. T. Patil
27 Views
Price: ₹79.38
MRP ₹126.00
You save : ₹46.62
37% Off
Change Management

Change Management

By Dr. G. k. Shirude, Dr. Arun Ingale, Dr. G. M Ahire, Dr. Sayalee Gankar
25 Views
Price: ₹88.20
MRP ₹140.00
You save : ₹51.80
37% Off
Strategic Management

Strategic Management

By Dr. E. B. Khedkar, Dr. Arun Ingale, Dr. Rupali Khaire, Prof. Rohan Dahivale
20 Views
Price: ₹217.35
MRP ₹345.00
You save : ₹127.65
37% Off
Strategic Cost Management

Strategic Cost Management

By Dr. E. B. Khedkar, Dr. Parag C. Kalkar, Dr. Devidas B. Bharti, Dr. S. M. Gaikwad
25 Views
Price: ₹110.25
MRP ₹175.00
You save : ₹64.75
37% Off
Services Performance Management

Services Performance Management

By Prof. Dr. Amey A. Choudhary, Prof. Harshal S. Deshmukh, Prof. Sandeep N. Dive
29 Views
Price: ₹195.30
MRP ₹310.00
You save : ₹114.70
37% Off
Services Business Management

Services Business Management

By Prof. Dr. Amey A. Choudhary, Prof. Harshal S. Deshmukh, Prof. Sandeep N. Dive
32 Views
Price: ₹141.75
MRP ₹225.00
You save : ₹83.25
37% Off
Logistics Management

Logistics Management

By Prof. Dr. Meenakshi Duggal, Prof. Dr. Prashant B. Kalaskar, Prof. Vishwas S. Pendse
31 Views
Price: ₹113.40
MRP ₹180.00
You save : ₹66.60
37% Off
Customer Relationship Management

Customer Relationship Management

By Dr. E. B. Khedkar, Dr. G. K. Shirude, Dr. Chetan G. Chaudhari, Dr. Devidas B. Bharti
21 Views
Price: ₹160.65
MRP ₹255.00
You save : ₹94.35
37% Off
Strategic Human Resource Management

Strategic Human Resource Management

By Dr. A. B. Dadas, Dr. Kuldip S. Charak, Dr. L. K. Tripathy, Prof. Mrs. M. M. Paithankar
18 Views
Price: ₹144.90
MRP ₹230.00
You save : ₹85.10
37% Off
Retail Store And Operation Management

Retail Store And Operation Management

By Prof. Dr. Ashutosh V. More, Prof. Archana A. Borde, Prof. Sandeep N. Dive
24 Views
Price: ₹119.70
MRP ₹190.00
You save : ₹70.30
37% Off
Product Management

Product Management

By Dr. E. B. Khedkar, Dr. P. B. Suryawanshi, Dr. Chetan G. Chaudhari, Dr. Omprakash Haldar, Prof. Amol Godge
24 Views
Price: ₹132.30
MRP ₹210.00
You save : ₹77.70
37% Off
Startup And New Venture Management

Startup And New Venture Management

By Dr. E. B Khedkar, Dr. Tushar V. Dagade, Dr. Yogesh M. Gosavi, Prof. Rucha U. Tandulwadkar
27 Views
Price: ₹189.00
MRP ₹300.00
You save : ₹111.00
37% Off
Strategic Brand Management

Strategic Brand Management

By Dr. E. B. Khedkar,Dr. Prashant B. Suryawanshi, Dr. Preeri Kulkarni, Dr. Sharad Dashaputre, Dr. Anita Khatke
24 Views
Price: ₹138.60
MRP ₹220.00
You save : ₹81.40
37% Off
IT Management And Cyber Laws

IT Management And Cyber Laws

By Prof. Dr. Manimala Puri, Prof Vardhan Choubey, Prof. Sarika Sharma, Prof. Gunvant Rahane
22 Views
Price: ₹185.85
MRP ₹295.00
You save : ₹109.15
37% Off
Human Resource Accounting And Compensation Management

Human Resource Accounting And Compensation Management

By Dr. E. B. Khedkar, Dr. Anand B. Dadas, Dr. Kuldip Charak, Dr. Survarna R. Shinde, Dr. Rakesh S. Patil
26 Views
Price: ₹97.65
MRP ₹155.00
You save : ₹57.35
37% Off
Sales And Distribution Management

Sales And Distribution Management

By Dr. Krishna, Dr. Arun Ingale, Dr. Preeti Kulkarni, Prof. Sarang Kulkarni, Prof. Amit Deshmukh, Prof. Akbar Khan
21 Views
Price: ₹179.55
MRP ₹285.00
You save : ₹105.45
37% Off