Showing 32 results for "introduction to chemical engineering by pushpavanam"

Showing 32 results for "introduction to chemical engineering by pushpavanam" (Total 32 Products)
View: 
Engineering Chemistry (Chemical Technology)

Engineering Chemistry (Chemical Technology)

By M. M. Uppal
193 Views
Price: ₹533.79
MRP ₹659.00
You save : ₹125.21
19% Off
Engineering Chemistry-I

Engineering Chemistry-I

By Arun Luiz T
570 Views
Price: ₹157.95
MRP ₹195.00
You save : ₹37.05
19% Off
Engineering Chemistry (M.T.U.) by Dr. B. S. Chauhan

Engineering Chemistry (M.T.U.) by Dr. B. S. Chauhan

By Dr. B. S. Chauhan
6942 Views
Rental: 180 Days
Price: ₹44.00
MRP ₹295.00
You save : ₹251.00
85% Off
Engineering Chemistry (Common to all branches)

Engineering Chemistry (Common to all branches)

By Dr. Shridhar P Saptale, Dr. Shrikaant Kulkarni
3058 Views
Price: ₹225.00
MRP ₹250.00
You save : ₹25.00
10% Off
Engineering Chemistry

Engineering Chemistry

By Dr. Manisha Y Khaladkar, Dr. Sunil D Kulkarni, Dr. Aditi K Diwan, Dr. Deepak V Nigot
460 Views
Price: ₹78.75
MRP ₹125.00
You save : ₹46.25
37% Off
Engineering Chemistry (JNTU) By Dr. B.N.Srinivas, P.Kishore, K. Subba Rao

Engineering Chemistry (JNTU) By Dr. B.N.Srinivas, P.Kishore, K. Subba Rao

By Dr. B.N.Srinivas, P.Kishore, K. Subba Rao
12395 Views
Rental: 180 Days
Price: ₹27.00
MRP ₹180.00
You save : ₹153.00
85% Off
Engineering Chemistry Vol-I

Engineering Chemistry Vol-I

By Ms Sangita Banga
6873 Views
Rental: 180 Days
Price: ₹60.75
MRP ₹225.00
You save : ₹164.25
73% Off
Applied Chemistry Vol. -I

Applied Chemistry Vol. -I

By Dr. S. S. Dara, Dr. S. D. Shete
2780 Views
Price: ₹72.90
MRP ₹90.00
You save : ₹17.10
19% Off
Applied Chemistry Vol-II

Applied Chemistry Vol-II

By Dr. S. S. Dara, Dr. S. D. Shete
2458 Views
Price: ₹64.80
MRP ₹80.00
You save : ₹15.20
19% Off
Applied Chemistry I

Applied Chemistry I

By Ravi Saini
11787 Views
Rental: 180 Days
Price: ₹40.50
MRP ₹150.00
You save : ₹109.50
73% Off
Applied Chemistry-II

Applied Chemistry-II

By DR. B.S. CHAUHAN
18260 Views
Rental: 180 Days
Price: ₹72.90
MRP ₹270.00
You save : ₹197.10
73% Off
Applied Chemistry-I by Gurcharan Dass

Applied Chemistry-I by Gurcharan Dass

By Dr. Gurcharan Dass
9802 Views
Rental: 180 Days
Price: ₹18.90
MRP ₹70.00
You save : ₹51.10
73% Off
Materials Science

Materials Science

By A. Marikani
865 Views
Price: ₹354.38
MRP ₹525.00
You save : ₹170.63
33% Off
Engineering Chemistry

Engineering Chemistry

By O. P. Agarwal
386 Views
Price: ₹355.59
MRP ₹439.00
You save : ₹83.41
19% Off
A Textbook Of Engineering Chemistry

A Textbook Of Engineering Chemistry

By S. S. Dara, S. S. Umare
10131 Views
Price: ₹506.25
MRP ₹625.00
You save : ₹118.75
19% Off
Engineering Chemistry

Engineering Chemistry

By QANUNGO, KUSHAL
2869 Views
Price: ₹101.25
MRP ₹150.00
You save : ₹48.75
33% Off
Engineering Chemistry - I (Basic Chemistry)

Engineering Chemistry - I (Basic Chemistry)

By S. N. Narkhede
54 Views
Price: ₹79.20
MRP ₹125.00
You save : ₹45.80
37% Off
Engineering Chemistry-I (WBUT)

Engineering Chemistry-I (WBUT)

By Gourkrishna Dasmohapatra
2019 Views
Price: ₹243.00
MRP ₹300.00
You save : ₹57.00
19% Off
Engineering Chemistry-II

Engineering Chemistry-II

By Arun Luiz T
15512 Views
Price: ₹162.00
MRP ₹200.00
You save : ₹38.00
19% Off
ENGINEERING CHEMISTRY

ENGINEERING CHEMISTRY

By KRISHNAMURTHY, N., VALLINAYAGAM, P., MADHAVAN, D.
6156 Views
Price: ₹219.38
MRP ₹325.00
You save : ₹105.63
33% Off
Engineering Chemistry

Engineering Chemistry

By Dr. S. S. Dara, Dr. S. S. Umare
4926 Views
Price: ₹97.20
MRP ₹120.00
You save : ₹22.80
19% Off
Engineering Chemistry-I (Anna University)

Engineering Chemistry-I (Anna University)

By M. V. Sureshkumar, P. Anilkumar
506 Views
Price: ₹243.00
MRP ₹300.00
You save : ₹57.00
19% Off
Textbook Of Engineering Chemistry

Textbook Of Engineering Chemistry

By R. Gopalan, D. Venkappayya, Sulochana Nagarajan
1002 Views
Price: ₹384.75
MRP ₹475.00
You save : ₹90.25
19% Off
Engineering Chemistry-II (Anna University)

Engineering Chemistry-II (Anna University)

By M. V. Sureshkumar, P. Anilkumar
551 Views
Price: ₹283.50
MRP ₹350.00
You save : ₹66.50
19% Off
Engineering Chemistry (A Conceptual Approach)

Engineering Chemistry (A Conceptual Approach)

By M. A. Jail, A. P. Kulkarni
161 Views
Price: ₹302.40
MRP ₹420.00
You save : ₹117.60
28% Off
Basic Engineering Chemistry

Basic Engineering Chemistry

By Dr. S.S. Dara, Dr. A.K. Singh And Dr. A. Asthana
704 Views
Price: ₹129.60
MRP ₹160.00
You save : ₹30.40
19% Off
A Textbook Of Engineering Chemistry (For 1st Semester Of Anna University)

A Textbook Of Engineering Chemistry (For 1st Semester Of Anna University)

By S. S. Dara, S. S. Umare
2557 Views
Price: ₹242.19
MRP ₹299.00
You save : ₹56.81
19% Off
Engineering Chemistry

Engineering Chemistry

By Dr. Sameera A. Rege, Dr. Manisha Y. Khaladkar, Dr. Geetanjali. S. Gokhale-(Ashtekar), Dr. Smita G. Wagholikar
24 Views
Price: ₹50.40
MRP ₹80.00
You save : ₹29.60
37% Off
Analytical Chemistry Techniques & Instrumentation

Analytical Chemistry Techniques & Instrumentation

By Dr S. Usharani
292 Views
Rental: 180 Days
Price: ₹90.00
MRP ₹599.00
You save : ₹509.00
85% Off
Chemistry for Engineers by Dr.B K Ambasta

Chemistry for Engineers by Dr.B K Ambasta

By Dr B K Ambasta
30408 Views
Rental: 180 Days
Price: ₹51.00
MRP ₹295.00
You save : ₹244.00
83% Off