Showing 26 results for "industrial economic environment by ameya anil patil"

Showing 26 results for "industrial economic environment by ameya anil patil" (Total 26 Products)
View: 
Environmental Studies For MSBTE

Environmental Studies For MSBTE

By Sunil S. Raut, Vishal R. Bhadane, Deepak K. Patil, Kishor D. Farde, Dr. Rashmi R. Sharma
965 Views
Price: ₹91.20
MRP ₹120.00
You save : ₹28.80
24% Off
Power Plant Engineering

Power Plant Engineering

By Vinod Thombre patil, Apeksha Thombre patil
1489 Views
Price: ₹93.10
MRP ₹140.00
You save : ₹46.90
34% Off
Mechanical Engineering Measurements

Mechanical Engineering Measurements

By Vinod Thombre-Patil, Apeksha Thombre-Patil
459 Views
Price: ₹133.00
MRP ₹200.00
You save : ₹67.00
34% Off
Power Engineering & Refrigeration

Power Engineering & Refrigeration

By Vinod Thombre-Patil, Apeksha Thombre-Patil
5687 Views
Price: ₹150.10
MRP ₹225.00
You save : ₹74.90
33% Off
Elements Of Machine Design

Elements Of Machine Design

By Vinod Thombre-Patil, Apeksha Thombre-Patil
2480 Views
Price: ₹186.20
MRP ₹280.00
You save : ₹93.80
34% Off
Fluid Mechanics And Machinery

Fluid Mechanics And Machinery

By Vinod Thombre-Patil, Apeksha Thombre-Patil
534 Views
Price: ₹159.60
MRP ₹240.00
You save : ₹80.40
34% Off
Strength Of Materials For MSBTE

Strength Of Materials For MSBTE

By A. S. Nikhade, M. Y. Bhojane, Vivek Patil, R. S. Gorde, P. M. Patil
2169 Views
Price: ₹114.00
MRP ₹150.00
You save : ₹36.00
24% Off
Mechanics Of Structures For MSBTE

Mechanics Of Structures For MSBTE

By A. S. Nikhade, M. Y. Bhojane, Vivek Patil, R. S. Gorde, P. M. Patil
1673 Views
Price: ₹98.80
MRP ₹130.00
You save : ₹31.20
24% Off
Industrial Measurements

Industrial Measurements

By M. A. Chaudhari
800 Views
Price: ₹73.15
MRP ₹110.00
You save : ₹36.85
34% Off
Industrial A.C. Machines

Industrial A.C. Machines

By B. H. Deshmukh
2051 Views
Price: ₹126.35
MRP ₹190.00
You save : ₹63.65
34% Off
Industrial Automation

Industrial Automation

By Vijay G. Yangalwar, Kishor A. Jawalkar
650 Views
Price: ₹53.20
MRP ₹80.00
You save : ₹26.80
34% Off
Programming with Python For MSBTE

Programming with Python For MSBTE

By A.A.Puntambekar, Yogesh Patil
1721 Views
Price: ₹114.00
MRP ₹150.00
You save : ₹36.00
24% Off
Strength Of Materials

Strength Of Materials

By Prof. M. S. Patil, Prof. M. S. Wani, Prof. M. L. Raotale.
204 Views
Price: ₹313.50
MRP ₹330.00
You save : ₹16.50
5% Off
English For MSBTE

English For MSBTE

By Mangesh H. Patil, Neelima R. Nemade, Sandip R. Pawar
963 Views
Price: ₹72.20
MRP ₹95.00
You save : ₹22.80
24% Off
Computer Peripheral & Hardware Maintenance

Computer Peripheral & Hardware Maintenance

By Ashish A. Ukidve, Vijay T. Patil, Prasad A. Kulkarni
658 Views
Price: ₹86.45
MRP ₹130.00
You save : ₹43.55
34% Off
Open Source Operating Systems And Scripting Language

Open Source Operating Systems And Scripting Language

By Dr. Meenakshi A. Thalor , Vijay T. Patil
326 Views
Price: ₹106.40
MRP ₹160.00
You save : ₹53.60
34% Off
Theory of Machines For MSBTE

Theory of Machines For MSBTE

By Manoj Y. Bhojane, Prashant M. Patil, Shripad V. Kusnurkar, Ashish Bahendwar
479 Views
Price: ₹95.00
MRP ₹125.00
You save : ₹30.00
24% Off
Railway & Bridge Engineering For MSBTE

Railway & Bridge Engineering For MSBTE

By Ratankumar A. Patil, Mukund S. Satarkar,Praful Pankajakshan,Jayie B. Shah
562 Views
Price: ₹114.00
MRP ₹150.00
You save : ₹36.00
24% Off
Construction Materials

Construction Materials

By Prof. Madhusudan R. Vaidya, Prof. Babasaheb H. Chafekar, Prof. Rohan C. Patil, Prof. Bhanudas G. Abhale,
122 Views
Price: ₹123.50
MRP ₹130.00
You save : ₹6.50
5% Off
Operating Systems

Operating Systems

By Vijay T. Patil, Prashant B. Jawalkar
739 Views
Price: ₹106.40
MRP ₹160.00
You save : ₹53.60
34% Off
Basic Mechanical Engineering

Basic Mechanical Engineering

By Prof. Kishor S. Patil, Prof. Sambhaji V. Sagare, Prof. Yogesh B. Gaidhani, Prof. Dinesh V. Lohar Prof. Mahesh L. Raotole
129 Views
Price: ₹76.00
MRP ₹80.00
You save : ₹4.00
5% Off
Environmental Technology

Environmental Technology

By D. B. Dhone
542 Views
Price: ₹73.15
MRP ₹110.00
You save : ₹36.85
34% Off
Advanced Computer Network

Advanced Computer Network

By Vijay T. Patil, Dr. Kishor S. Wagh, Mrs. Manisha A. Pokharkar
635 Views
Price: ₹119.70
MRP ₹180.00
You save : ₹60.30
34% Off
Object Oriented Programming Using C++ For MSBTE

Object Oriented Programming Using C++ For MSBTE

By Bhagyashali V.Jadhav, Supriya P. Jagtap,Yogesh B. Patil
1326 Views
Price: ₹106.40
MRP ₹140.00
You save : ₹33.60
24% Off
Business Communication using Computers  For MSBTE

Business Communication using Computers For MSBTE

By Mangesh Hari Patil,Sandip Ramesh Pawar,Neelima Rajesh Nemade
830 Views
Price: ₹60.80
MRP ₹80.00
You save : ₹19.20
24% Off
Environmental Studies

Environmental Studies

By Dr. Dinesh Kumar Gupta, Vaibhao K. Sonarkar
1090 Views
Price: ₹133.00
MRP ₹200.00
You save : ₹67.00
34% Off