Showing 126 results for "fundamentals of digital electronics and microprocessors by anokh singh and a k chhabra"

Showing 126 results for "fundamentals of digital electronics and microprocessors by anokh singh and a k chhabra" (Total 126 Products)
View: 
Digital Communication

Digital Communication

By Dr. G. R. Patil
144 Views
Price: ₹267.75
MRP ₹425.00
You save : ₹157.25
37% Off
Digital Communication

Digital Communication

By Mrs. Pratibha D. Kulkarni, Miss Sharvari D. Kulkarni
156 Views
Price: ₹91.35
MRP ₹145.00
You save : ₹53.65
37% Off
Fundamentals Of Power Electronics

Fundamentals Of Power Electronics

By K. P. Akole, K. R. Patil
169 Views
Price: ₹75.60
MRP ₹120.00
You save : ₹44.40
37% Off
Digital Techniques (22320)

Digital Techniques (22320)

By Mrs. Manjushri S. Joshi, Mrs. Vijaya V. Pangave, K. P. Akole
408 Views
Price: ₹119.70
MRP ₹190.00
You save : ₹70.30
37% Off
Digital Signal Processing

Digital Signal Processing

By Dr. R. K. Prasad, Dr. Deepali R. Sale, Mrs. Chaya R. Jadhav, Mrs. Vaishali D. Biradar
131 Views
Price: ₹267.75
MRP ₹425.00
You save : ₹157.25
37% Off
Digital Electronics For Class 11 In Marathi

Digital Electronics For Class 11 In Marathi

By Prof. O. B. Chaudhari
102 Views
Price: ₹28.35
MRP ₹45.00
You save : ₹16.65
37% Off
Digital Communication Systems

Digital Communication Systems

By Mrs. Pratibha D. Kulkarni,Miss Sharvari D. Kulkarni
101 Views
Price: ₹104.40
MRP ₹165.00
You save : ₹60.60
37% Off
Principles Of Digital Electronics

Principles Of Digital Electronics

By Dr. P. B. Buchade, Dr. M. L. Dongare, S. R. Chaudhari, Dr. J. A. Bangali
100 Views
Price: ₹151.20
MRP ₹240.00
You save : ₹88.80
37% Off
Power Electronics

Power Electronics

By Mrs. V. K. Khobare, K. P. Akole, S. B. Singh
155 Views
Price: ₹107.10
MRP ₹170.00
You save : ₹62.90
37% Off
Very Large Scale Integration (Elective)

Very Large Scale Integration (Elective)

By Vijay G. Yangalwar, Chandrakant S. Ragit, S. B. Singh, Sanjeev Sharma
124 Views
Price: ₹94.50
MRP ₹150.00
You save : ₹55.50
37% Off
Engineering Mathematics – III

Engineering Mathematics – III

By Dr. M. Y. Gokhale, Dr. N. S. Mujumdar, S. S. Kulkarni, A. N. Singh, K. R. Atal
288 Views
Price: ₹315.00
MRP ₹500.00
You save : ₹185.00
37% Off
Digital System Hardware

Digital System Hardware

By Dr. J. A. Bangali, S. R. Chaudhari, Dr. M. L. Dongare, Dr. P. B. Buchade
77 Views
Price: ₹63.00
MRP ₹100.00
You save : ₹37.00
37% Off
A Textbook Of Digital Circuit Design

A Textbook Of Digital Circuit Design

By Dr. P. B. Buchade, Dr. M. L. Dongare, S. R. Chaudhari, Dr. J. A. Bangali
84 Views
Price: ₹75.60
MRP ₹120.00
You save : ₹44.40
37% Off
Digital Global Business Environment

Digital Global Business Environment

By Prof. Nitin Kamat, Dr. Swati Mujumdar, Dr. Anil Keskar, Mr. Chinmay Kamat, Mr. Pramod Jejurikar
92 Views
Price: ₹261.45
MRP ₹415.00
You save : ₹153.55
37% Off
Fundamentals Of Electrical Engineering

Fundamentals Of Electrical Engineering

By B. H. Deshmukh
90 Views
Price: ₹132.30
MRP ₹210.00
You save : ₹77.70
37% Off
Fundamentals Of Chemical Engineering

Fundamentals Of Chemical Engineering

By K. A. Gavhane
104 Views
Price: ₹47.70
MRP ₹75.00
You save : ₹27.30
36% Off
Management Fundamentals

Management Fundamentals

By Samita Kher, Mukta Keskar, Dr. P N Shende
122 Views
Price: ₹94.50
MRP ₹150.00
You save : ₹55.50
37% Off
CNC Machines (Fundamentals And Programming)

CNC Machines (Fundamentals And Programming)

By Mr. Dilip M. Kupade
236 Views
Price: ₹81.90
MRP ₹130.00
You save : ₹48.10
37% Off
Fundamentals Of Sociology

Fundamentals Of Sociology

By Prof. Sarjerao N. Borade, Prof. Dr. Pradeep Gangurde
99 Views
Price: ₹25.20
MRP ₹40.00
You save : ₹14.80
37% Off
Fundamentals Of Computer

Fundamentals Of Computer

By Mrs. Meghana Tikhe-Palkar
208 Views
Price: ₹100.80
MRP ₹160.00
You save : ₹59.20
37% Off
समाजशास्त्राची मुलतत्वे (Fundamentals Of Sociology) In Marathi

समाजशास्त्राची मुलतत्वे (Fundamentals Of Sociology) In Marathi

By Prof. Sirjerao Borade
103 Views
Price: ₹28.35
MRP ₹45.00
You save : ₹16.65
37% Off
Principles And Fundamentals In Pharmacology Volume - I

Principles And Fundamentals In Pharmacology Volume - I

By Dr. Dinesh M. Sakarkar, Dr. Sachin V. Tembhurne, Dr. Babita H. More
33 Views
Price: ₹220.50
MRP ₹350.00
You save : ₹129.50
37% Off
Principles And Fundamentals In Pharmacology Volume - II

Principles And Fundamentals In Pharmacology Volume - II

By Dr. Dinesh M. Sakarkar, Dr. Sachin V. Tembhurne, Dr. Babita H. More
67 Views
Price: ₹283.50
MRP ₹450.00
You save : ₹166.50
37% Off
बँकव्यवसायाची मूलतत्त्वे (Fundamentals Of Banking) (In Marathi)

बँकव्यवसायाची मूलतत्त्वे (Fundamentals Of Banking) (In Marathi)

By Dr. R. K. Dateer, Dr. D. G. Usheer, G. J. Lomte, Dr. R. D. Dhrekar
95 Views
Price: ₹81.90
MRP ₹130.00
You save : ₹48.10
37% Off
Fundamentals Of Computer

Fundamentals Of Computer

By Shreeram Gholap, Sudarshan Lakhdive, Mrs. Reshma Masurekar, Mrs. Priyanka Shivarkar
202 Views
Price: ₹132.30
MRP ₹210.00
You save : ₹77.70
37% Off
Fundamentals Of Programming Languages – II

Fundamentals Of Programming Languages – II

By Tulsidas R Patil, Mrs. Madhuri Aher (Tandale)
285 Views
Price: ₹107.10
MRP ₹170.00
You save : ₹62.90
37% Off
Fundamentals Of ICT

Fundamentals Of ICT

By Manoj Kavedia, Mrs. Vaishali Rane, Parvez Vaghela, Umakant Shirshetti
220 Views
Price: ₹132.30
MRP ₹210.00
You save : ₹77.70
37% Off
Fundamentals Of Programming Languages - I

Fundamentals Of Programming Languages - I

By Mrs. Nikhita A. Patil (Nerkar), Ms. Abolee H. Patil
172 Views
Price: ₹50.40
MRP ₹80.00
You save : ₹29.60
37% Off
Fundamentals Of Programming Languages - II

Fundamentals Of Programming Languages - II

By Mrs. Nikhita A. Patil (Nerkar), Ms. Abolee H. Patil
214 Views
Price: ₹63.00
MRP ₹100.00
You save : ₹37.00
37% Off