Showing 29 results for "financial accounting by dr suhas mahajan"

Showing 29 results for "financial accounting by dr suhas mahajan" (Total 29 Products)
View: 
Financial Accounting - I

Financial Accounting - I

By Prof. Dr. Yashodhan Mithare, Prof. Dr. Arun Gaikwad, Prin. Dr. Sadashiv L. Shirgave, Prof. Dr. Govind M. Dumbre
22 Views
Price: ₹103.95
MRP ₹165.00
You save : ₹61.05
37% Off
Advanced Accounting And Taxation (Advanced Accounting) (Paper - I)

Advanced Accounting And Taxation (Advanced Accounting) (Paper - I)

By Dr. Yashodhan Mithare, Dr. Arun Gaikwad, Prin. Dr. Sadashiv L. Shirgave, Dr. Govind M. Dumbre
22 Views
Price: ₹126.00
MRP ₹200.00
You save : ₹74.00
37% Off
Analysis Of Financial Statement

Analysis Of Financial Statement

By Dr. Y. R. Thorat, Dr. G. M. Dumbre, Dr. Anjali Sane, Dr. J. R. Mulla, Prof. P. R. Mokal
18 Views
Price: ₹157.50
MRP ₹250.00
You save : ₹92.50
37% Off
Financial Instruments And Derivatives

Financial Instruments And Derivatives

By Dr. E. B. Khedkar, Dr. M. B. Mehta, Dr. Devidas B. Bharti, Dr. Sanjaykumar M. Gaikwad, Prof. N. R. Telrandhe
19 Views
Price: ₹126.00
MRP ₹200.00
You save : ₹74.00
37% Off
Business Administration (Financial Management)

Business Administration (Financial Management)

By Dr. M. G. Mulla, Prin. Dr. Prasanna Deshmukh, Dr. Jagannath Mhaske
13 Views
Price: ₹56.70
MRP ₹90.00
You save : ₹33.30
37% Off
Financial Systems Of India, Markets And Services

Financial Systems Of India, Markets And Services

By Dr. E. B. Khedkar, Dr. M. B. Mehta, Prof. Dr. Sunil M. Adhav, CA Ninad J. Panchakshari
19 Views
Price: ₹154.35
MRP ₹245.00
You save : ₹90.65
37% Off
Capital Market And Financial Service

Capital Market And Financial Service

By Prin. Dr. Babasaheb Sangale, Prof. Dr. Sunil Sudhakar Shete, Prof. Dr. Govind M. Dumbre, Prin. Dr. R. M. Chitnis, Prof. Dr. Vini
11 Views
Price: ₹126.00
MRP ₹200.00
You save : ₹74.00
37% Off
Banking And Finance II (Financial Market And Institutions In India)

Banking And Finance II (Financial Market And Institutions In India)

By Prin. Dr. Babasaheb Sangle, Prof. Dr. M. U. Mulani, Prof. Dr. T. N. Salve, Prof. Dr. L. A. Awghade
25 Views
Price: ₹166.95
MRP ₹265.00
You save : ₹98.05
37% Off
Banking And Finance II (Financial Markets And Institutions In India )

Banking And Finance II (Financial Markets And Institutions In India )

By Prin. Dr. Babasaheb Sangle, Prof. Dr. M. U. Mulani, Prof. Dr. T. N. Salve, Prof. Dr. L. A. Awghade
13 Views
Price: ₹166.95
MRP ₹265.00
You save : ₹98.05
37% Off
Managerial Accounting

Managerial Accounting

By Dr. Parag C. Kalkar, Dr. Sumit Lakhani, Dr. Ganesh Teltumbade
41 Views
Price: ₹157.50
MRP ₹250.00
You save : ₹92.50
37% Off
Management Accounting

Management Accounting

By Prof. Dr. Dumbre G. M, Prof. Dr. Gaikwad A. H, Prof. Dr. Y. Thorat, Prof. Dr. Darekar R.D
19 Views
Price: ₹163.80
MRP ₹260.00
You save : ₹96.20
37% Off
Management Accounting

Management Accounting

By Dr. Yashodhan Mithare, Dr. Arun Gaikwad, Prin. Dr. Sadashiv L. Shirgave, Dr. Govind M. Dumbre
18 Views
Price: ₹110.25
MRP ₹175.00
You save : ₹64.75
37% Off
Human Resource Accounting And Compensation Management

Human Resource Accounting And Compensation Management

By Dr. E. B. Khedkar, Dr. Anand B. Dadas, Dr. Kuldip Charak, Dr. Survarna R. Shinde, Dr. Rakesh S. Patil
32 Views
Price: ₹97.65
MRP ₹155.00
You save : ₹57.35
37% Off
Advanced Cost Accounting And Cost System

Advanced Cost Accounting And Cost System

By Prin. Dr. Anil Adsule, Dr. M. G. Mulla, Dr. S. N. Nanaware, Dr. Sunita Pokharna
23 Views
Price: ₹94.50
MRP ₹150.00
You save : ₹55.50
37% Off
Advanced Cost Accounting And Cost System

Advanced Cost Accounting And Cost System

By Prin. Dr. Anil Adsule, Dr. M. G. Mulla, Dr. S. N. Nanaware, Dr. Sunita Pokharna
14 Views
Price: ₹157.50
MRP ₹250.00
You save : ₹92.50
37% Off
Coporate Accounting

Coporate Accounting

By Prof. Dr. Arun H. Gaikwad, Prof. Dr. Govind M. Dumbre, Prin. Dr. Anil B. Adsule
21 Views
Price: ₹252.00
MRP ₹400.00
You save : ₹148.00
37% Off
Cost And Work Accounting - III

Cost And Work Accounting - III

By Prin. Dr. Sudhakar U. Jadhavar, Prin. Dr. Nitin Ghorpade, Prof. Dr. Sunita Pokharna, Prof. Dr. S. N. Nanaware
27 Views
Price: ₹148.05
MRP ₹235.00
You save : ₹86.95
37% Off
Cost And Work Accounting - II

Cost And Work Accounting - II

By Prin. Dr. Sudhakar U. Jadhavar, Prin. Dr. Nitin Ghorpade, Prof. Dr. Sunita Pokharna, Prof. Dr. S. N. Nanaware
20 Views
Price: ₹151.20
MRP ₹240.00
You save : ₹88.80
37% Off
Advanced Accounting And Taxation-IV

Advanced Accounting And Taxation-IV

By Prof. Dr. Arun H. Gaikwad, Prof. Dr. Ramesh D. Darekar, Prof. Dr. Anil P. Kulkarni, Prof. Dr. V. D. Barve
12 Views
Price: ₹148.05
MRP ₹235.00
You save : ₹86.95
37% Off
Business Accounting

Business Accounting

By Dr. Yashodhan Mithare, Dr. Govind M. Dumbre, Dr. Arun Gaikwad, Mr. Akash A. Thakur, Mr. Sagar Gunjal
23 Views
Price: ₹126.00
MRP ₹200.00
You save : ₹74.00
37% Off
Advance Cost Accounting & Cost System-V (Cost Audit)

Advance Cost Accounting & Cost System-V (Cost Audit)

By Prin. Dr. Sudhakar U. Jadhavar, Prof. Dr. G. M. Dumbre, Prof. Dr. M. M. Jadhav, Prof. Dr. S. N. Nanaware
28 Views
Price: ₹157.50
MRP ₹250.00
You save : ₹92.50
37% Off
Advanced Accounting And Taxation-V

Advanced Accounting And Taxation-V

By Prof. Dr. G. M. Dumbre, Prin. Dr. Sudhakar Udhavarao Jadhavar, Prof. Dr. Jainuddin Ramjan Mulla, Prin. Dr. Anil B. Adsule
13 Views
Price: ₹113.40
MRP ₹180.00
You save : ₹66.60
37% Off
Advanced, Accounting And Taxation

Advanced, Accounting And Taxation

By Prin. Dr. Sudhakar Udhavarao Jadhavar, Prof. Dr. Arun H. Gaikwad, Prof. Dr. C.A. Mulla Jainuddin Ramjan, Prof. Dr. R. D. Darekar
9 Views
Price: ₹220.50
MRP ₹350.00
You save : ₹129.50
37% Off
Cost And Work Accounting

Cost And Work Accounting

By Prin. Dr. Sudhakar Udhavarao Jadhavar, Prof. Dr. (Mrs.) Anjali P. Kalkar, Prof. Dr. Sunita Pokharna
12 Views
Price: ₹189.00
MRP ₹300.00
You save : ₹111.00
37% Off
Advanced Cost Accounting And Cost Systems - VI (Management Audit)

Advanced Cost Accounting And Cost Systems - VI (Management Audit)

By Prin. Dr. Sudhakar U. Jadhavar, Prof. Dr. G. M. Dumbre, Prin. Dr. Nitin L. Ghorpade, Prof. Dr. Sunita Pokharna
13 Views
Price: ₹110.25
MRP ₹175.00
You save : ₹64.75
37% Off
Financial Market And Institutions In India

Financial Market And Institutions In India

By Prof. Dr. Sunil Shete
20 Views
Price: ₹201.60
MRP ₹320.00
You save : ₹118.40
37% Off
Management Accounting

Management Accounting

By Prof. Dr. Sriram Vitthalrao Kulkarni, Prof. Dr. Priyanka D. Bhamare, Prof. Amit Jadhav, Prof. Priya Tiwari
20 Views
Price: ₹170.10
MRP ₹270.00
You save : ₹99.90
37% Off
Advanced Cost Accounting And Cost Systems (Recent Advances In Cost Auditing And Cost System)

Advanced Cost Accounting And Cost Systems (Recent Advances In Cost Auditing And Cost System)

By Prin. Dr. Sudhakar Udhavarao Jadhavar, Prof. Dr. S. N. Nanaware, Prof. Dr. V. D. Barve, Prof. Dr. Sunita Pokharna
12 Views
Price: ₹189.00
MRP ₹300.00
You save : ₹111.00
37% Off
Priciples And Practices Of Cost Accounting

Priciples And Practices Of Cost Accounting

By Dr. Sunita Pokharna
28 Views
Price: ₹283.50
MRP ₹450.00
You save : ₹166.50
37% Off