Showing 10 results for "dr s s ghorpade"

Showing 10 results for "dr s s ghorpade" (Total 10 Products)
View: 
संशोधन पद्धती (In Marathi)

संशोधन पद्धती (In Marathi)

By Dr. Patil
12863 Views
Price: ₹35.63
MRP ₹75.00
You save : ₹39.38
53% Off
सामाजिक मानवशास्त्र (In Marathi)

सामाजिक मानवशास्त्र (In Marathi)

By Dr. Khadse
2275 Views
Price: ₹71.25
MRP ₹150.00
You save : ₹78.75
53% Off
आधुनिक समाजशास्त्र (In Marathi)

आधुनिक समाजशास्त्र (In Marathi)

By Dr. Khdhse
638 Views
Price: ₹59.38
MRP ₹125.00
You save : ₹65.63
53% Off
भारतातील सामाजिक समस्या (In Marathi)

भारतातील सामाजिक समस्या (In Marathi)

By Dr. Khadse
15309 Views
Price: ₹59.38
MRP ₹125.00
You save : ₹65.63
53% Off
समाजशास्त्र मूलभूत संकल्पना (In Marathi)

समाजशास्त्र मूलभूत संकल्पना (In Marathi)

By Dr. Khdhse
3837 Views
Price: ₹59.38
MRP ₹125.00
You save : ₹65.63
53% Off
भारतीय समाजरचना पारम्पारिक व आधुनिक (In Marathi)

भारतीय समाजरचना पारम्पारिक व आधुनिक (In Marathi)

By Dr. Prakash Bobde
765 Views
Price: ₹83.13
MRP ₹175.00
You save : ₹91.88
53% Off
भारतीय ग्रामीण समाज आणि समस्या (In Marathi)

भारतीय ग्रामीण समाज आणि समस्या (In Marathi)

By Dr. Gopichand
3071 Views
Price: ₹47.50
MRP ₹100.00
You save : ₹52.50
53% Off
मानवी अधिकार आणि सामाजिक न्याय (In Marathi)

मानवी अधिकार आणि सामाजिक न्याय (In Marathi)

By Dr. Sanjay Sadashivrao
1680 Views
Price: ₹142.50
MRP ₹300.00
You save : ₹157.50
53% Off
समाजकार्याच्या प्रत्यक्ष स्वरुपाच्या पद्धती (In Marathi)

समाजकार्याच्या प्रत्यक्ष स्वरुपाच्या पद्धती (In Marathi)

By Dr. Sanjay Saleevkar
1825 Views
Price: ₹95.00
MRP ₹200.00
You save : ₹105.00
53% Off