Showing 85 results for "dr r c jaiswal"

Showing 85 results for "dr r c jaiswal" (Total 85 Products)
View: 
Advanced Accountancy Volume-I

Advanced Accountancy Volume-I

By Dr S N Maheshwari, Dr Suneel K Maheshwari, Ca Sharad K Maheshwari
53 Views
Price: ₹425.25
MRP ₹525.00
You save : ₹99.75
19% Off
Tulsian’s Business And Corporate Laws

Tulsian’s Business And Corporate Laws

By Dr. P.C. Tulsian
1326 Views
Price: ₹291.60
MRP ₹360.00
You save : ₹68.40
19% Off
Business Accounting

Business Accounting

By Dr. Suhas Mahajan, Dr. Mahesh Kulkarni
310 Views
Price: ₹261.45
MRP ₹415.00
You save : ₹153.55
37% Off
Business Accounting

Business Accounting

By Dr. Suhas Mahajan, Dr. Mahesh Kulkarni
59 Views
Price: ₹226.80
MRP ₹360.00
You save : ₹133.20
37% Off
Business Accounting

Business Accounting

By Dr. Mahesh Kulkarni, Dr. Suhas Mahajan
430 Views
Price: ₹226.80
MRP ₹360.00
You save : ₹133.20
37% Off
Statistical Data Analysis Using Ms-Excel

Statistical Data Analysis Using Ms-Excel

By Dr. B. G. Kore
173 Views
Price: ₹205.20
MRP ₹325.00
You save : ₹119.80
37% Off
Business Taxation

Business Taxation

By Suresh Bhirud, Dr. Mahesh A. Kulkarni
230 Views
Price: ₹182.70
MRP ₹290.00
You save : ₹107.30
37% Off
Human Resource Management And Organisational Behaviour

Human Resource Management And Organisational Behaviour

By Prof. Dr. Babasaheb R. Sangale, Prin. Dr. Jaysing Shriram Deshmukh, Prof. Dr. E. J. Jagtap, Prof. Avantika D. Lawrence
8 Views
Price: ₹176.40
MRP ₹280.00
You save : ₹103.60
37% Off
Management Accounting

Management Accounting

By Prof. Dr. Sriram Vitthalrao Kulkarni, Prof. Dr. Priyanka D. Bhamare, Prof. Amit Jadhav, Prof. Priya Tiwari
6 Views
Price: ₹170.10
MRP ₹270.00
You save : ₹99.90
37% Off
Human Resource Management Principals And Function

Human Resource Management Principals And Function

By Dr. G. M. Dumbre, Dr. A. H. Gaikwad, Dr. D. S. Borkar, Prof. S. K. Bacchav, Prof. S. L. Argade
6 Views
Price: ₹166.95
MRP ₹265.00
You save : ₹98.05
37% Off
Management Accounting

Management Accounting

By Prof. Dr. Dumbre G. M, Prof. Dr. Gaikwad A. H, Prof. Dr. Y. Thorat, Prof. Dr. Darekar R.D
5 Views
Price: ₹163.80
MRP ₹260.00
You save : ₹96.20
37% Off
Analysis Of Financial Statement

Analysis Of Financial Statement

By Dr. Y. R. Thorat, Dr. G. M. Dumbre, Dr. Anjali Sane, Dr. J. R. Mulla, Prof. P. R. Mokal
8 Views
Price: ₹157.50
MRP ₹250.00
You save : ₹92.50
37% Off
Business Mathematics

Business Mathematics

By Prof. A. V. Rayarikar, Dr. P. G. Dixit
68 Views
Price: ₹157.50
MRP ₹250.00
You save : ₹92.50
37% Off
Direct Taxation

Direct Taxation

By Dr. Devidas B. Bharati, Prof. Babasaheb Ramdas Jadhav, Dnyanesh Arvind Kulkarni
142 Views
Price: ₹157.50
MRP ₹250.00
You save : ₹92.50
37% Off
Cost Accounting

Cost Accounting

By Dr. Suhas Mahajan, Dr. Mahesh Kulkarni
450 Views
Price: ₹157.50
MRP ₹250.00
You save : ₹92.50
37% Off
Production And Operation Management

Production And Operation Management

By Prin. Dr. Chandrakant Nathalal Rawal, Prof. Sushumna A. Kane
7 Views
Price: ₹154.35
MRP ₹245.00
You save : ₹90.65
37% Off
Personality Development

Personality Development

By Prin. Dr. M. D. Lawrence, Prin. Dr. R. M. Chitnis, Dr. (Mrs.) Anjali P. Kalkar, Dr. S. R. Medhe
11 Views
Price: ₹151.20
MRP ₹240.00
You save : ₹88.80
37% Off
Management Accounting

Management Accounting

By Dr. Suhas Mahajan, Dr. Mahesh Kulkarni
427 Views
Price: ₹144.90
MRP ₹230.00
You save : ₹85.10
37% Off
C Programming

C Programming

By Dr. Sunita D. Patil, Mr. Salauddin S. Sajjan, Mr. Kamil Ajmal Khan
34 Views
Price: ₹142.20
MRP ₹225.00
You save : ₹82.80
37% Off
Retail Management

Retail Management

By Dr. S. M. Misal, Dr. Y. R. Thorat, Prof. P. G. Meher, Prof. Uday Kiran, Prof. Kishor Nawale
11 Views
Price: ₹141.75
MRP ₹225.00
You save : ₹83.25
37% Off
Business Law

Business Law

By Prin. Dr. Dipak Bhamare, Prof. Dr. Archana S. Gharote, Prof. Rohini U. Nikam
8 Views
Price: ₹141.75
MRP ₹225.00
You save : ₹83.25
37% Off
Basics Of Cost Accounting

Basics Of Cost Accounting

By Dr. Suhas Mahajan, Dr. Mahesh Kulkarni
335 Views
Price: ₹141.75
MRP ₹225.00
You save : ₹83.25
37% Off
Principles Of Marketing

Principles Of Marketing

By Dr. Shaila Bootwala
208 Views
Price: ₹135.90
MRP ₹215.00
You save : ₹79.10
37% Off
Industrial Relations And Labor Laws

Industrial Relations And Labor Laws

By Dr. G. M. Dumbre, Dr. R. D. Darekar, Dr. S. D. Takalkar, Prof. Kranti Deshmukh
10 Views
Price: ₹135.45
MRP ₹215.00
You save : ₹79.55
37% Off
IT In Management

IT In Management

By Prof. Dr. Ranjit D. Patil, Prof. Prashant Prabhakar Mulay, Prof. Mrs. Gauri Jadhav, Prof. Vilas Ramakant Wani
4 Views
Price: ₹132.30
MRP ₹145.00
You save : ₹12.70
9% Off
Business Planning And Project Management

Business Planning And Project Management

By Dr. Govind. M. Dumbre, Dr. M. M. Jadhav, Dr. Anjali A. Sane, Dr. B. D. Khedkar, Dr. R. P. Kudare
8 Views
Price: ₹132.30
MRP ₹210.00
You save : ₹77.70
37% Off
Business Statistics

Business Statistics

By Dr. P. G. Dixit, Prof. A. V. Rayarikar
193 Views
Price: ₹132.30
MRP ₹210.00
You save : ₹77.70
37% Off
International Business Law

International Business Law

By Dr. Manisha Paliwal, Ms. Jyothi Pawar
115 Views
Price: ₹129.60
MRP ₹205.00
You save : ₹75.40
37% Off
Entrepreneurship Development

Entrepreneurship Development

By Prin. Dr. B. R. Sangale, Dr. S. L. Shirgave, Dr. S. A. Bhosale, Dr. Sandeep Sahastrabhudhe, Prof. J. K. Mhaske
5 Views
Price: ₹129.15
MRP ₹205.00
You save : ₹75.85
37% Off
Sales Management

Sales Management

By Prin. Dr. S. U. Jadhavar, Dr. R. D. Darekar, Dr. M. B. Sonawane, Prof. V. S. Thorat, Prof. N. S. Sable
9 Views
Price: ₹126.00
MRP ₹200.00
You save : ₹74.00
37% Off