Showing 212 results for "dr r c jaiswal" - Page No. 4

Showing 212 results for "dr r c jaiswal" - Page No. 4 (Total 212 Products)
View: 
Product Management

Product Management

By Dr. E. B. Khedkar, Dr. P. B. Suryawanshi, Dr. Chetan G. Chaudhari, Dr. Omprakash Haldar, Prof. Amol Godge
13 Views
Price: ₹132.30
MRP ₹210.00
You save : ₹77.70
37% Off
Export Documentations And Procedure

Export Documentations And Procedure

By Prin. Dr. Sunita D. Adhav, Prof. Dr. Prakash Singh, Prof. Dr. Nirav p. Suratwala
9 Views
Price: ₹132.30
MRP ₹210.00
You save : ₹77.70
37% Off
Business Statistics

Business Statistics

By Dr. P. G. Dixit, Prof. A. V. Rayarikar
191 Views
Price: ₹132.30
MRP ₹210.00
You save : ₹77.70
37% Off
Strategic Human Resource Management

Strategic Human Resource Management

By Dr. Sunil P. Ujagare
210 Views
Price: ₹132.30
MRP ₹210.00
You save : ₹77.70
37% Off
International Business Law

International Business Law

By Dr. Manisha Paliwal, Ms. Jyothi Pawar
113 Views
Price: ₹129.60
MRP ₹205.00
You save : ₹75.40
37% Off
Entrepreneurship Development

Entrepreneurship Development

By Prin. Dr. B. R. Sangale, Dr. S. L. Shirgave, Dr. S. A. Bhosale, Dr. Sandeep Sahastrabhudhe, Prof. J. K. Mhaske
4 Views
Price: ₹129.15
MRP ₹205.00
You save : ₹75.85
37% Off
Consumer Behaviour

Consumer Behaviour

By Dr. E. B. Khedkar, Dr. Arun Ingale, Dr. Preeti Kulkarni, Prof. Dr. Tushar V. Dagade
9 Views
Price: ₹129.15
MRP ₹205.00
You save : ₹75.85
37% Off
Basics Of Marketing

Basics Of Marketing

By Dr. E. B. Khedkar, Pushkar Aurangabadkar
243 Views
Price: ₹129.15
MRP ₹205.00
You save : ₹75.85
37% Off
Sales Management

Sales Management

By Prin. Dr. S. U. Jadhavar, Dr. R. D. Darekar, Dr. M. B. Sonawane, Prof. V. S. Thorat, Prof. N. S. Sable
8 Views
Price: ₹126.00
MRP ₹200.00
You save : ₹74.00
37% Off
Management Control System

Management Control System

By Dr. Govind M. Dumbre, Dr. A. H. Gaikwad, Dr. S. D. Khairnar, Dr. S. M. Misal
4 Views
Price: ₹126.00
MRP ₹200.00
You save : ₹74.00
37% Off
Long Term Finance

Long Term Finance

By Dr. R. D. Darekar, Dr. K. J. Kale, Dr. Shreya Rajpurohit, Prof. D. P. Gade
2 Views
Price: ₹126.00
MRP ₹200.00
You save : ₹74.00
37% Off
Business Mathematics

Business Mathematics

By Dr. Shivaji M. Kakade, Prin. Dr. Sadashiv L. Shirgave, Miss. Rajashree Patne
7 Views
Price: ₹126.00
MRP ₹200.00
You save : ₹74.00
37% Off
Business Accounting

Business Accounting

By Dr. Yashodhan Mithare, Dr. Govind M. Dumbre, Dr. Arun Gaikwad, Mr. Akash A. Thakur, Mr. Sagar Gunjal
8 Views
Price: ₹126.00
MRP ₹200.00
You save : ₹74.00
37% Off
Organisational Behaviour

Organisational Behaviour

By Dr. Sayalee Gankar, Dr. Arun Ingale, Dr. Sachin Vyavhare, Dr. Pravin Rayate
7 Views
Price: ₹126.00
MRP ₹200.00
You save : ₹74.00
37% Off
International Business Economics

International Business Economics

By Prof. Dr. Rachna Kale, Prof. Meenakshi Singh, Prof. Nirav P. Suratwala
10 Views
Price: ₹126.00
MRP ₹200.00
You save : ₹74.00
37% Off
Financial Instruments And Derivatives

Financial Instruments And Derivatives

By Dr. E. B. Khedkar, Dr. M. B. Mehta, Dr. Devidas B. Bharti, Dr. Sanjaykumar M. Gaikwad, Prof. N. R. Telrandhe
7 Views
Price: ₹126.00
MRP ₹200.00
You save : ₹74.00
37% Off
Business To Business Marketing

Business To Business Marketing

By Dr. E. B. Khedkar, Dr. Chetan G. Chaudhari, Dr Prashant B. Suryawanshi
11 Views
Price: ₹126.00
MRP ₹200.00
You save : ₹74.00
37% Off
Database Management Systems

Database Management Systems

By Dr. Ms. Manisha Bharambe, Abhijeet D. Mankar
30 Views
Price: ₹126.00
MRP ₹200.00
You save : ₹74.00
37% Off
Basics Of Marketing

Basics Of Marketing

By Dr. E. B. Khedkar, Pushkar Aurangabadkar
23 Views
Price: ₹126.00
MRP ₹200.00
You save : ₹74.00
37% Off
Financial Services

Financial Services

By Dr. Nachiket M. Vechalekar, Mrs. Rekha V. Kankariya
232 Views
Price: ₹126.00
MRP ₹200.00
You save : ₹74.00
37% Off
Retail Management

Retail Management

By Dr. Ramkrishna Dikkatwar
181 Views
Price: ₹123.30
MRP ₹195.00
You save : ₹71.70
37% Off
Research Methodology

Research Methodology

By Prin. Dr. S. U. Jadhavar, Dr. M. M. Jadhav, Dr. Ravi Chitnis, Dr. Abhijeet Chavan, Dr. Abhijeet Chavan, Dr. B. D. Khedkar
5 Views
Price: ₹122.85
MRP ₹195.00
You save : ₹72.15
37% Off
International Business

International Business

By Dr. B. R. Khedkar, Dr. Girija Shankar, Dr. S. G. Shinde, Prof. Nasir Shaikh, Prof. Rahul D. Thorat
7 Views
Price: ₹122.85
MRP ₹210.00
You save : ₹87.15
42% Off
Business Law

Business Law

By Dr. G. M. Dumbre, Dr. S. N. Nanaware, Dr. S. D. Takalkar, Dr. Neha Dixit, Dr. S. D. Khairnar
10 Views
Price: ₹122.85
MRP ₹195.00
You save : ₹72.15
37% Off
Business Taxation

Business Taxation

By Prin. Dr. Kishor S. Nikam, Prof. Amit Jadhav, Prof. Rmya Nair, Prof. Omkar V. Bhavsar
8 Views
Price: ₹122.85
MRP ₹195.00
You save : ₹72.15
37% Off
Software Engineering

Software Engineering

By Dr. D. D. Balsaraf, Umakant S. Shirshetti
207 Views
Price: ₹122.85
MRP ₹195.00
You save : ₹72.15
37% Off
Enterprise Performance Management

Enterprise Performance Management

By Jayant Oke, Anil Agashe, Dr. Satish Inamdar
196 Views
Price: ₹122.85
MRP ₹195.00
You save : ₹72.15
37% Off
Tulsian’s Select Accounting Standards

Tulsian’s Select Accounting Standards

By CA (Dr.) P.C. Tulsian, CA Bharat Tulsian
423 Views
Price: ₹121.50
MRP ₹150.00
You save : ₹28.50
19% Off
Business Economics - Macro

Business Economics - Macro

By Prof. Dr. B. D. Khedkar, Prof. Dr. Sambhaji Gopala Shinde, Prof. Dr. Nilesh Dangat, Prof. Kalpana Vaidya
9 Views
Price: ₹119.70
MRP ₹190.00
You save : ₹70.30
37% Off
Retail Store And Operation Management

Retail Store And Operation Management

By Prof. Dr. Ashutosh V. More, Prof. Archana A. Borde, Prof. Sandeep N. Dive
12 Views
Price: ₹119.70
MRP ₹190.00
You save : ₹70.30
37% Off