Showing 146 results for "database management systems for sppu by seema kedar"

Showing 146 results for "database management systems for sppu by seema kedar" (Total 146 Products)
View: 
Relational Database Management System

Relational Database Management System

By Reena P. Shinde, Giridhar R. Gundre, Shital S. Jadhav, Prashant R. Salve
16 Views
Price: ₹113.40
MRP ₹180.00
You save : ₹66.60
37% Off
Database Management System

Database Management System

By Mrs. Monali Chaudhari, Mr. S. S. Talule, Mr. Satyavan Mahadeo Kunjir
10 Views
Price: ₹126.00
MRP ₹200.00
You save : ₹74.00
37% Off
Relational Database Management System

Relational Database Management System

By Prof. Dr. Ranjit D. Patil, Prof. Gautam A. Kudale, Prof. Sujata P. Patil, Prof. Vidya H. Bankar
11 Views
Price: ₹148.05
MRP ₹235.00
You save : ₹86.95
37% Off
Financial Systems Of India, Markets And Services

Financial Systems Of India, Markets And Services

By Dr. E. B. Khedkar, Dr. M. B. Mehta, Prof. Dr. Sunil M. Adhav, CA Ninad J. Panchakshari
18 Views
Price: ₹154.35
MRP ₹245.00
You save : ₹90.65
37% Off
Advanced Cost Accounting And Cost Systems - VI (Management Audit)

Advanced Cost Accounting And Cost Systems - VI (Management Audit)

By Prin. Dr. Sudhakar U. Jadhavar, Prof. Dr. G. M. Dumbre, Prin. Dr. Nitin L. Ghorpade, Prof. Dr. Sunita Pokharna
12 Views
Price: ₹110.25
MRP ₹175.00
You save : ₹64.75
37% Off
अर्थशास्त्र (ग्रामीण विकास)

अर्थशास्त्र (ग्रामीण विकास)

By Prof. Dr. Suhas Avhad, Prof. Dr. Nilesh Dangat, Prof. Dr. Suresh Shrawan Patil, Prof. Dr. Seema Ravindra Chavan
30 Views
Price: ₹100.80
MRP ₹160.00
You save : ₹59.20
37% Off
Analog Systems

Analog Systems

By Sheetal S. Rajapurkar, Jyoti V. Deshpande
16 Views
Price: ₹91.35
MRP ₹145.00
You save : ₹53.65
37% Off
Operating Systems

Operating Systems

By Dr. S. M. Mali, Dr. Ranjit D. Patil, Madhukar N. Shelar, Sudarshan G. Lakhdive, Pratibha S. Mandave
17 Views
Price: ₹122.85
MRP ₹195.00
You save : ₹72.15
37% Off
Advanced Cost Accounting And Cost Systems (Recent Advances In Cost Auditing And Cost System)

Advanced Cost Accounting And Cost Systems (Recent Advances In Cost Auditing And Cost System)

By Prin. Dr. Sudhakar Udhavarao Jadhavar, Prof. Dr. S. N. Nanaware, Prof. Dr. V. D. Barve, Prof. Dr. Sunita Pokharna
11 Views
Price: ₹189.00
MRP ₹300.00
You save : ₹111.00
37% Off
Supply Chain Management And Logistics Management

Supply Chain Management And Logistics Management

By Dr. G. M. Dumbre, Dr. A. H. Gaikwad, Dr. Amol Deogadkar, Dr. V. D. Barve, Dr. N. T. Lamture
27 Views
Price: ₹103.95
MRP ₹165.00
You save : ₹61.05
37% Off
Event Management

Event Management

By A. A. Patil, A. K. Sule, G. D. Yadav, Mr. O. Soman
23 Views
Price: ₹103.95
MRP ₹165.00
You save : ₹61.05
37% Off
Tourism And Travel Management

Tourism And Travel Management

By Prof. Sandeep N. Dive
28 Views
Price: ₹189.00
MRP ₹300.00
You save : ₹111.00
37% Off
Introduction To Healthcare Management

Introduction To Healthcare Management

By Prof. Ganesh. R Teltumbade
15 Views
Price: ₹94.50
MRP ₹150.00
You save : ₹55.50
37% Off
Fundamentals Of Hospitality Management

Fundamentals Of Hospitality Management

By Prof. Ajit Borde
30 Views
Price: ₹107.10
MRP ₹170.00
You save : ₹62.90
37% Off
Employee Reward Management

Employee Reward Management

By Dr. L. K. Tripathy, Dr. M. S. Kulkarni, Dr. S. T. Patil
27 Views
Price: ₹79.38
MRP ₹126.00
You save : ₹46.62
37% Off
HRM (Cases In Human Resource Management/Project)

HRM (Cases In Human Resource Management/Project)

By Dr. G. M. Dumbre, V. K. Khare, M. Thomas
18 Views
Price: ₹78.75
MRP ₹125.00
You save : ₹46.25
37% Off
International Project Management

International Project Management

By Prof. K. Uday Kiran, Prof. Subiya Shaikh
17 Views
Price: ₹126.00
MRP ₹200.00
You save : ₹74.00
37% Off
Management Control System

Management Control System

By Dr. Govind M. Dumbre, Dr. A. H. Gaikwad, Dr. S. D. Khairnar, Dr. S. M. Misal
15 Views
Price: ₹126.00
MRP ₹200.00
You save : ₹74.00
37% Off
Production And Operation Management

Production And Operation Management

By Prin. Dr. Chandrakant Nathalal Rawal, Prof. Sushumna A. Kane
21 Views
Price: ₹154.35
MRP ₹245.00
You save : ₹90.65
37% Off
Principles Of Management

Principles Of Management

By Dr. Babasaheb Sangale, Dr.Prasanna Deshmukh, Mr. Arshad Khalid
28 Views
Price: ₹103.95
MRP ₹165.00
You save : ₹61.05
37% Off
Change Management

Change Management

By Dr. G. k. Shirude, Dr. Arun Ingale, Dr. G. M Ahire, Dr. Sayalee Gankar
25 Views
Price: ₹88.20
MRP ₹140.00
You save : ₹51.80
37% Off
Sales Management

Sales Management

By Prin. Dr. S. U. Jadhavar, Dr. R. D. Darekar, Dr. M. B. Sonawane, Prof. V. S. Thorat, Prof. N. S. Sable
21 Views
Price: ₹126.00
MRP ₹200.00
You save : ₹74.00
37% Off
Strategic Management

Strategic Management

By Dr. E. B. Khedkar, Dr. Arun Ingale, Dr. Rupali Khaire, Prof. Rohan Dahivale
20 Views
Price: ₹217.35
MRP ₹345.00
You save : ₹127.65
37% Off
Strategic Cost Management

Strategic Cost Management

By Dr. E. B. Khedkar, Dr. Parag C. Kalkar, Dr. Devidas B. Bharti, Dr. S. M. Gaikwad
25 Views
Price: ₹110.25
MRP ₹175.00
You save : ₹64.75
37% Off
Services Performance Management

Services Performance Management

By Prof. Dr. Amey A. Choudhary, Prof. Harshal S. Deshmukh, Prof. Sandeep N. Dive
29 Views
Price: ₹195.30
MRP ₹310.00
You save : ₹114.70
37% Off
Services Business Management

Services Business Management

By Prof. Dr. Amey A. Choudhary, Prof. Harshal S. Deshmukh, Prof. Sandeep N. Dive
32 Views
Price: ₹141.75
MRP ₹225.00
You save : ₹83.25
37% Off
Logistics Management

Logistics Management

By Prof. Dr. Meenakshi Duggal, Prof. Dr. Prashant B. Kalaskar, Prof. Vishwas S. Pendse
31 Views
Price: ₹113.40
MRP ₹180.00
You save : ₹66.60
37% Off
Customer Relationship Management

Customer Relationship Management

By Dr. E. B. Khedkar, Dr. G. K. Shirude, Dr. Chetan G. Chaudhari, Dr. Devidas B. Bharti
21 Views
Price: ₹160.65
MRP ₹255.00
You save : ₹94.35
37% Off
Retail Management

Retail Management

By Dr. S. M. Misal, Dr. Y. R. Thorat, Prof. P. G. Meher, Prof. Uday Kiran, Prof. Kishor Nawale
26 Views
Price: ₹141.75
MRP ₹225.00
You save : ₹83.25
37% Off
Strategic Human Resource Management

Strategic Human Resource Management

By Dr. A. B. Dadas, Dr. Kuldip S. Charak, Dr. L. K. Tripathy, Prof. Mrs. M. M. Paithankar
18 Views
Price: ₹144.90
MRP ₹230.00
You save : ₹85.10
37% Off