Showing 300 results for "corporate legal framework by vinra publication"

Showing 300 results for "corporate legal framework by vinra publication" (Total 300 Products)
View: 
बँक व्यवसाय आणि वित्तपुखठा (केस स्टडी)

बँक व्यवसाय आणि वित्तपुखठा (केस स्टडी)

By Sharp Publications
125 Views
Price: ₹19.95
MRP ₹30.00
You save : ₹10.05
34% Off
Advanced Banking and Finance

Advanced Banking and Finance

By Sharp Publications
486 Views
Price: ₹19.95
MRP ₹30.00
You save : ₹10.05
34% Off
English (Appreciating Drama) Term-I

English (Appreciating Drama) Term-I

By Sharp Publications
294 Views
Price: ₹19.95
MRP ₹30.00
You save : ₹10.05
34% Off
भूगोल (प्राकृतिक भूगोल)

भूगोल (प्राकृतिक भूगोल)

By Sharp Publications
148 Views
Price: ₹19.95
MRP ₹30.00
You save : ₹10.05
34% Off
मराठी (विशेष लेखकाचा अभ्यास : अर्वाचीन)

मराठी (विशेष लेखकाचा अभ्यास : अर्वाचीन)

By Sharp Publications
113 Views
Price: ₹23.28
MRP ₹35.00
You save : ₹11.73
34% Off
इतिहास (प्रारंभिक महाराष्ट्रच इतिहास)

इतिहास (प्रारंभिक महाराष्ट्रच इतिहास)

By Sharp Publications
151 Views
Price: ₹23.28
MRP ₹35.00
You save : ₹11.73
34% Off
Advanced Accounting And Taxation (Case Studies In Accountancy)

Advanced Accounting And Taxation (Case Studies In Accountancy)

By Sharp Publications
253 Views
Price: ₹23.28
MRP ₹35.00
You save : ₹11.73
34% Off
Additional English

Additional English

By Sharp Publications
204 Views
Price: ₹23.28
MRP ₹35.00
You save : ₹11.73
34% Off
मराठी (विशेष लेखकाचा अभ्यास मध्ययुगीन)

मराठी (विशेष लेखकाचा अभ्यास मध्ययुगीन)

By Sharp Publications
207 Views
Price: ₹26.60
MRP ₹40.00
You save : ₹13.40
34% Off
समाजशास्त्र समकालीन समाजशास्त्रीय सिद्धांत

समाजशास्त्र समकालीन समाजशास्त्रीय सिद्धांत

By Sharp Publications
514 Views
Price: ₹26.60
MRP ₹40.00
You save : ₹13.40
34% Off
विपणन (केस स्टडी)

विपणन (केस स्टडी)

By Sharp Publications
107 Views
Price: ₹26.60
MRP ₹40.00
You save : ₹13.40
34% Off
Advanced Marketing

Advanced Marketing

By Sharp Publications
132 Views
Price: ₹26.60
MRP ₹40.00
You save : ₹13.40
34% Off
Business Administration (Case Study)

Business Administration (Case Study)

By Sharp Publications
133 Views
Price: ₹26.60
MRP ₹40.00
You save : ₹13.40
34% Off
Organisational Skills Development - I

Organisational Skills Development - I

By Sharp Publications
188 Views
Price: ₹26.60
MRP ₹40.00
You save : ₹13.40
34% Off
संघटानात्मक कौसल्या विकास १

संघटानात्मक कौसल्या विकास १

By Sharp Publications
170 Views
Price: ₹26.60
MRP ₹40.00
You save : ₹13.40
34% Off
Marketing & Salesmanship (Fundamentals of Marketing - I)

Marketing & Salesmanship (Fundamentals of Marketing - I)

By Sharp Publications
269 Views
Price: ₹26.60
MRP ₹40.00
You save : ₹13.40
34% Off
विपणन आणि  विक्रयकला

विपणन आणि विक्रयकला

By Sharp Publications
414 Views
Price: ₹26.60
MRP ₹40.00
You save : ₹13.40
34% Off
राज्यशास्त्र (भारतीय राज्यघटनेची ओलख)

राज्यशास्त्र (भारतीय राज्यघटनेची ओलख)

By Sharp Publications
93 Views
Price: ₹26.60
MRP ₹40.00
You save : ₹13.40
34% Off
समाजशास्त्र (समाजशास्त्राची ओलख)

समाजशास्त्र (समाजशास्त्राची ओलख)

By Sharp Publications
91 Views
Price: ₹26.60
MRP ₹40.00
You save : ₹13.40
34% Off
Compulsory English (In Marathi)

Compulsory English (In Marathi)

By Sharp Publications
274 Views
Price: ₹26.60
MRP ₹40.00
You save : ₹13.40
34% Off
राज्यशास्त्र (राजकीय सहभाग)

राज्यशास्त्र (राजकीय सहभाग)

By Sharp Publications
839 Views
Price: ₹29.93
MRP ₹45.00
You save : ₹15.08
34% Off
राज्यशास्त्र (भारतातील पक्षपद्धती)

राज्यशास्त्र (भारतातील पक्षपद्धती)

By Sharp Publications
149 Views
Price: ₹29.93
MRP ₹45.00
You save : ₹15.08
34% Off
History, Principles And Management In Co-Operation

History, Principles And Management In Co-Operation

By Sharp Publications
152 Views
Price: ₹29.93
MRP ₹45.00
You save : ₹15.08
34% Off
अर्थशास्त्र वृद्धि आणि विकास - II

अर्थशास्त्र वृद्धि आणि विकास - II

By Sharp Publications
181 Views
Price: ₹29.93
MRP ₹45.00
You save : ₹15.08
34% Off
English (English Language & Literature Teaching)

English (English Language & Literature Teaching)

By Sharp Publications
128 Views
Price: ₹29.93
MRP ₹45.00
You save : ₹15.08
34% Off
मराठी ( विशेष लेखकाचा अभ्यास - मध्ययुगीन )

मराठी ( विशेष लेखकाचा अभ्यास - मध्ययुगीन )

By Sharp Publications
127 Views
Price: ₹29.93
MRP ₹45.00
You save : ₹15.08
34% Off
विपणन (विपणनातील आधुनिक प्रवाह)

विपणन (विपणनातील आधुनिक प्रवाह)

By Sharp Publications
438 Views
Price: ₹29.93
MRP ₹45.00
You save : ₹15.08
34% Off
व्यवसाय प्रशासन (केस स्टडी)

व्यवसाय प्रशासन (केस स्टडी)

By Sharp Publications
361 Views
Price: ₹29.93
MRP ₹45.00
You save : ₹15.08
34% Off