Showing 300 results for "corporate legal framework by vinra publication"

Showing 300 results for "corporate legal framework by vinra publication" (Total 300 Products)
View: 
Compulsory English

Compulsory English

By Sharp Publications
3628 Views
Price: ₹63.18
MRP ₹95.00
You save : ₹31.83
34% Off
मराठी प्रसार माध्यमे आणि साहित्य व्यवहार

मराठी प्रसार माध्यमे आणि साहित्य व्यवहार

By Sharp Publications
2744 Views
Price: ₹43.23
MRP ₹65.00
You save : ₹21.78
34% Off
General Laws Affecting Taxation

General Laws Affecting Taxation

By Sharp Publications
2646 Views
Price: ₹56.53
MRP ₹85.00
You save : ₹28.48
34% Off
Industrial Economic Environment

Industrial Economic Environment

By Sharp Publications
2199 Views
Price: ₹56.53
MRP ₹85.00
You save : ₹28.48
34% Off
मराठी (आधुनिक मराठी साहित्य आणि उपयोजित मराठी) Term-II

मराठी (आधुनिक मराठी साहित्य आणि उपयोजित मराठी) Term-II

By Sharp Publications
1982 Views
Price: ₹36.58
MRP ₹55.00
You save : ₹18.43
34% Off
हिंदी साहित्य का इतिहास : आधुनिक  काल

हिंदी साहित्य का इतिहास : आधुनिक काल

By Sharp Publications
1615 Views
Price: ₹79.80
MRP ₹120.00
You save : ₹40.20
34% Off
मराठी (ग्रामीण साहित्य)

मराठी (ग्रामीण साहित्य)

By Sharp Publications
1513 Views
Price: ₹36.58
MRP ₹55.00
You save : ₹18.43
34% Off
मराठी (अर्वाचीन मराठी वाङ्मयाचा इतिहास)

मराठी (अर्वाचीन मराठी वाङ्मयाचा इतिहास)

By Sharp Publications
1396 Views
Price: ₹59.85
MRP ₹90.00
You save : ₹30.15
34% Off
मानसशास्त्र (वैकासिक मानसशास्त्र)

मानसशास्त्र (वैकासिक मानसशास्त्र)

By Sharp Publications
1388 Views
Price: ₹39.90
MRP ₹60.00
You save : ₹20.10
34% Off
मराठी साहित्य : कथा आणि भाषिक कौशल्य विकास

मराठी साहित्य : कथा आणि भाषिक कौशल्य विकास

By Sharp Publications
1343 Views
Price: ₹29.93
MRP ₹45.00
You save : ₹15.08
34% Off
विपणन व्यवस्थापन - II

विपणन व्यवस्थापन - II

By Sharp Publications
1344 Views
Price: ₹49.88
MRP ₹75.00
You save : ₹25.13
34% Off
भांडवल बाजार आणि वित्तीय सेवा

भांडवल बाजार आणि वित्तीय सेवा

By Sharp Publications
1245 Views
Price: ₹33.25
MRP ₹50.00
You save : ₹16.75
34% Off
मराठी साहित्य समीक्षा व संशोधन

मराठी साहित्य समीक्षा व संशोधन

By Sharp Publications
1164 Views
Price: ₹36.58
MRP ₹55.00
You save : ₹18.43
34% Off
औद्योगिक अर्थशास्त्रीय पर्यावरण

औद्योगिक अर्थशास्त्रीय पर्यावरण

By Sharp Publications
1078 Views
Price: ₹49.88
MRP ₹75.00
You save : ₹25.13
34% Off
English (English Literature From 1550 To 1798)

English (English Literature From 1550 To 1798)

By Sharp Publications
1043 Views
Price: ₹43.23
MRP ₹65.00
You save : ₹21.78
34% Off
राज्यशास्त्र (राजकीय विचारप्रणाली)

राज्यशास्त्र (राजकीय विचारप्रणाली)

By Sharp Publications
1014 Views
Price: ₹43.23
MRP ₹65.00
You save : ₹21.78
34% Off
हिंदी (हिंदी भाषा का विकास)

हिंदी (हिंदी भाषा का विकास)

By Sharp Publications
900 Views
Price: ₹63.18
MRP ₹95.00
You save : ₹31.83
34% Off
राज्यशास्त्र (राजकीय सहभाग)

राज्यशास्त्र (राजकीय सहभाग)

By Sharp Publications
853 Views
Price: ₹29.93
MRP ₹45.00
You save : ₹15.08
34% Off
भूगोल (भारताचा प्रादेशिक भूगोल)

भूगोल (भारताचा प्रादेशिक भूगोल)

By Sharp Publications
845 Views
Price: ₹59.85
MRP ₹90.00
You save : ₹30.15
34% Off
Auditing And Taxation (Taxation - Income Tax)

Auditing And Taxation (Taxation - Income Tax)

By Sharp Publications
798 Views
Price: ₹66.50
MRP ₹100.00
You save : ₹33.50
34% Off
समाजशास्त्र (समकालीन भारतीय समाज)

समाजशास्त्र (समकालीन भारतीय समाज)

By Sharp Publications
790 Views
Price: ₹46.55
MRP ₹70.00
You save : ₹23.45
34% Off
Capital Market And Financial Services

Capital Market And Financial Services

By Sharp Publications
779 Views
Price: ₹39.90
MRP ₹60.00
You save : ₹20.10
34% Off
राज्यशास्त्र (आंतरराष्ट्रीय राजकारण)

राज्यशास्त्र (आंतरराष्ट्रीय राजकारण)

By Sharp Publications
718 Views
Price: ₹49.88
MRP ₹75.00
You save : ₹25.13
34% Off
व्यवसाय प्रशासन (संघटनात्मक वर्तन)

व्यवसाय प्रशासन (संघटनात्मक वर्तन)

By Sharp Publications
654 Views
Price: ₹33.25
MRP ₹50.00
You save : ₹16.75
34% Off
व्यावसायिक संशोधन पद्धती

व्यावसायिक संशोधन पद्धती

By Sharp Publications
628 Views
Price: ₹39.90
MRP ₹60.00
You save : ₹20.10
34% Off
Advanced Accounting And Taxation (Recent Advances In Accounting, Taxation And Auditing)

Advanced Accounting And Taxation (Recent Advances In Accounting, Taxation And Auditing)

By Sharp Publications
623 Views
Price: ₹96.43
MRP ₹145.00
You save : ₹48.58
34% Off
Business Finance

Business Finance

By Sharp Publications
621 Views
Price: ₹43.23
MRP ₹65.00
You save : ₹21.78
34% Off
व्यवसाय प्रशासन (वित्तीय व्यवस्थापन)

व्यवसाय प्रशासन (वित्तीय व्यवस्थापन)

By Sharp Publications
613 Views
Price: ₹29.93
MRP ₹45.00
You save : ₹15.08
34% Off