Showing 300 results for "corporate legal framework by vinra publication" - Page No. 9

Showing 300 results for "corporate legal framework by vinra publication" - Page No. 9 (Total 300 Products)
View: 
Consumer Protection And Business Ethics - I

Consumer Protection And Business Ethics - I

By Sharp Publications
274 Views
Price: ₹36.58
MRP ₹55.00
You save : ₹18.43
34% Off
हिंदी (हिंदी भाषा का विकास)

हिंदी (हिंदी भाषा का विकास)

By Sharp Publications
881 Views
Price: ₹63.18
MRP ₹95.00
You save : ₹31.83
34% Off
हिंदी (कहानी, काव्य एवं लेखन)

हिंदी (कहानी, काव्य एवं लेखन)

By Sharp Publications
509 Views
Price: ₹59.85
MRP ₹90.00
You save : ₹30.15
34% Off
मराठी (अर्वाचीन मराठी वाङ्मयाचा इतिहास)

मराठी (अर्वाचीन मराठी वाङ्मयाचा इतिहास)

By Sharp Publications
1369 Views
Price: ₹59.85
MRP ₹90.00
You save : ₹30.15
34% Off
भूगोल (हवामान शास्त्र आणि समुद्रविज्ञान)

भूगोल (हवामान शास्त्र आणि समुद्रविज्ञान)

By Sharp Publications
357 Views
Price: ₹49.88
MRP ₹75.00
You save : ₹25.13
34% Off
इतिहास (दुसज्या महायुद्धानंतरचे जग) (१९४५-२०००)

इतिहास (दुसज्या महायुद्धानंतरचे जग) (१९४५-२०००)

By Sharp Publications
112 Views
Price: ₹43.23
MRP ₹65.00
You save : ₹21.78
34% Off
Management Of Co-Operative Housing Societies

Management Of Co-Operative Housing Societies

By Sharp Publications
153 Views
Price: ₹43.23
MRP ₹65.00
You save : ₹21.78
34% Off
इतिहास (२० व्या शतकातील महाराष्ट्राचा इतिहास)

इतिहास (२० व्या शतकातील महाराष्ट्राचा इतिहास)

By Sharp Publications
138 Views
Price: ₹33.25
MRP ₹50.00
You save : ₹16.75
34% Off
मराठी प्रसार माध्यमे आणि साहित्य व्यवहार

मराठी प्रसार माध्यमे आणि साहित्य व्यवहार

By Sharp Publications
2699 Views
Price: ₹43.23
MRP ₹65.00
You save : ₹21.78
34% Off
इतिहास आधुनिक पाश्चिमात्त्य जगाचा वैचारिक इतिहास

इतिहास आधुनिक पाश्चिमात्त्य जगाचा वैचारिक इतिहास

By Sharp Publications
138 Views
Price: ₹43.23
MRP ₹65.00
You save : ₹21.78
34% Off
समाजशास्त्र : मानवी हक्क आणि  सामाजिक न्याय

समाजशास्त्र : मानवी हक्क आणि सामाजिक न्याय

By Sharp Publications
85 Views
Price: ₹43.23
MRP ₹65.00
You save : ₹21.78
34% Off
हिंदी साहित्य का इतिहास : आधुनिक  काल

हिंदी साहित्य का इतिहास : आधुनिक काल

By Sharp Publications
1573 Views
Price: ₹79.80
MRP ₹120.00
You save : ₹40.20
34% Off
हिंदी : हिंदी भाषा का इतिहासिक विकास

हिंदी : हिंदी भाषा का इतिहासिक विकास

By Sharp Publications
346 Views
Price: ₹59.85
MRP ₹90.00
You save : ₹30.15
34% Off
Co-operative Banking And Credit Societies

Co-operative Banking And Credit Societies

By Sharp Publications
114 Views
Price: ₹49.88
MRP ₹75.00
You save : ₹25.13
34% Off
English (English Language & Literature Teaching)

English (English Language & Literature Teaching)

By Sharp Publications
127 Views
Price: ₹29.93
MRP ₹45.00
You save : ₹15.08
34% Off
मराठी (भाषाव्यवहार आणि भासिक कौसल्ये - भाग १)

मराठी (भाषाव्यवहार आणि भासिक कौसल्ये - भाग १)

By Sharp Publications
70 Views
Price: ₹59.85
MRP ₹90.00
You save : ₹30.15
34% Off
मराठी (भाषाव्यवहार आणि भासिक कौसल्ये - भाग १)

मराठी (भाषाव्यवहार आणि भासिक कौसल्ये - भाग १)

By Sharp Publications
73 Views
Price: ₹46.55
MRP ₹70.00
You save : ₹23.45
34% Off
Business Administration (Recent Advances In Business Administration)

Business Administration (Recent Advances In Business Administration)

By Sharp Publications
421 Views
Price: ₹53.20
MRP ₹80.00
You save : ₹26.80
34% Off
बँक व्यवसाय आणि वित्तपुखठा (मध्यवर्ती बँक व्यवसाय)

बँक व्यवसाय आणि वित्तपुखठा (मध्यवर्ती बँक व्यवसाय)

By Sharp Publications
132 Views
Price: ₹36.58
MRP ₹55.00
You save : ₹18.43
34% Off
इतिहास (20 व्या शतकातील आशियाचा इतिहास)

इतिहास (20 व्या शतकातील आशियाचा इतिहास)

By Sharp Publications
193 Views
Price: ₹59.85
MRP ₹90.00
You save : ₹30.15
34% Off
इतिहास (20 व्या शतकातील जगाचा इतिहास)

इतिहास (20 व्या शतकातील जगाचा इतिहास)

By Sharp Publications
336 Views
Price: ₹59.85
MRP ₹90.00
You save : ₹30.15
34% Off
इतिहास (आधुनिक महाराष्ट्राचा इतिहास) (1857 - 1950)

इतिहास (आधुनिक महाराष्ट्राचा इतिहास) (1857 - 1950)

By Sharp Publications
97 Views
Price: ₹56.53
MRP ₹85.00
You save : ₹28.48
34% Off
Marketing & Salesmanship (Fundamentals of Marketing - I)

Marketing & Salesmanship (Fundamentals of Marketing - I)

By Sharp Publications
269 Views
Price: ₹26.60
MRP ₹40.00
You save : ₹13.40
34% Off
Banking And Finance (Fundamentals Of Banking - I)

Banking And Finance (Fundamentals Of Banking - I)

By Sharp Publications
192 Views
Price: ₹33.25
MRP ₹50.00
You save : ₹16.75
34% Off
प्रारंभिक भारत : प्रोगैतिहासिक काल ते मौर्यकाल

प्रारंभिक भारत : प्रोगैतिहासिक काल ते मौर्यकाल

By Sharp Publications
172 Views
Price: ₹36.58
MRP ₹55.00
You save : ₹18.43
34% Off