Showing 300 results for "corporate legal framework by vinra publication" - Page No. 7

Showing 300 results for "corporate legal framework by vinra publication" - Page No. 7 (Total 300 Products)
View: 
समाजशास्त्र (कार्य आणि समाज)

समाजशास्त्र (कार्य आणि समाज)

By Sharp Publications
89 Views
Price: ₹39.90
MRP ₹60.00
You save : ₹20.10
34% Off
समाजशास्त्र (समकालीन भारतीय समाज)

समाजशास्त्र (समकालीन भारतीय समाज)

By Sharp Publications
829 Views
Price: ₹46.55
MRP ₹70.00
You save : ₹23.45
34% Off
समाजशास्त्र (सामाजिक संशोधन पद्धति)

समाजशास्त्र (सामाजिक संशोधन पद्धति)

By Sharp Publications
191 Views
Price: ₹49.88
MRP ₹75.00
You save : ₹25.13
34% Off
मानसशास्त्र (औधोगिक व संघटनात्मक मानसशास्त्र)

मानसशास्त्र (औधोगिक व संघटनात्मक मानसशास्त्र)

By Sharp Publications
319 Views
Price: ₹59.85
MRP ₹90.00
You save : ₹30.15
34% Off
भूगोल (भारताचा प्रादेशिक भूगोल)

भूगोल (भारताचा प्रादेशिक भूगोल)

By Sharp Publications
850 Views
Price: ₹59.85
MRP ₹90.00
You save : ₹30.15
34% Off
अर्थशास्त्र (मूलभूत संख्यात्मक तंत्रे)

अर्थशास्त्र (मूलभूत संख्यात्मक तंत्रे)

By Sharp Publications
155 Views
Price: ₹53.20
MRP ₹80.00
You save : ₹26.80
34% Off
समाजशास्त्र (समाजशास्त्रीय विचारांचे आधारस्तंभ)

समाजशास्त्र (समाजशास्त्रीय विचारांचे आधारस्तंभ)

By Sharp Publications
105 Views
Price: ₹39.90
MRP ₹60.00
You save : ₹20.10
34% Off
समाजशास्त्र (लोकसंख्या आणि समाज)

समाजशास्त्र (लोकसंख्या आणि समाज)

By Sharp Publications
75 Views
Price: ₹49.88
MRP ₹75.00
You save : ₹25.13
34% Off
राज्यशास्त्र (पाश्चिमात्य राजकीय विचार)

राज्यशास्त्र (पाश्चिमात्य राजकीय विचार)

By Sharp Publications
95 Views
Price: ₹39.90
MRP ₹60.00
You save : ₹20.10
34% Off
ग्राहक संरक्षण आणि व्यावसायिक नितिमूल्य - I

ग्राहक संरक्षण आणि व्यावसायिक नितिमूल्य - I

By Sharp Publications
185 Views
Price: ₹33.25
MRP ₹50.00
You save : ₹16.75
34% Off
Computer Concepts And Application - I

Computer Concepts And Application - I

By Sharp Publications
144 Views
Price: ₹39.90
MRP ₹60.00
You save : ₹20.10
34% Off
व्यावसयिक पर्यावरण आणि उद्योजकता - १

व्यावसयिक पर्यावरण आणि उद्योजकता - १

By Sharp Publications
140 Views
Price: ₹36.58
MRP ₹55.00
You save : ₹18.43
34% Off
Business Environment And Entrepreneurship - I

Business Environment And Entrepreneurship - I

By Sharp Publications
175 Views
Price: ₹36.58
MRP ₹55.00
You save : ₹18.43
34% Off
बँक वव्यवसाई अणि वित्तपुरवठा

बँक वव्यवसाई अणि वित्तपुरवठा

By Sharp Publications
149 Views
Price: ₹29.93
MRP ₹45.00
You save : ₹15.08
34% Off
भूगोल (आपत्ती व्यवस्थापनाचा भूगोल)

भूगोल (आपत्ती व्यवस्थापनाचा भूगोल)

By Sharp Publications
116 Views
Price: ₹46.55
MRP ₹70.00
You save : ₹23.45
34% Off
English (Appreciating Drama) Term-I

English (Appreciating Drama) Term-I

By Sharp Publications
304 Views
Price: ₹19.95
MRP ₹30.00
You save : ₹10.05
34% Off
अर्थशास्त्र (आधुनिक बँक व्यवसाय)

अर्थशास्त्र (आधुनिक बँक व्यवसाय)

By Sharp Publications
603 Views
Price: ₹49.88
MRP ₹75.00
You save : ₹25.13
34% Off
राज्यशास्त्र (भारतीय राज्यघटनेची ओलख)

राज्यशास्त्र (भारतीय राज्यघटनेची ओलख)

By Sharp Publications
95 Views
Price: ₹26.60
MRP ₹40.00
You save : ₹13.40
34% Off
अर्थशास्त्र (भारतीय आर्थिक पर्यावरण)

अर्थशास्त्र (भारतीय आर्थिक पर्यावरण)

By Sharp Publications
256 Views
Price: ₹29.93
MRP ₹45.00
You save : ₹15.08
34% Off
Compulsory English (In Marathi)

Compulsory English (In Marathi)

By Sharp Publications
284 Views
Price: ₹26.60
MRP ₹40.00
You save : ₹13.40
34% Off
मराठी (विशेष लेखकाचा अभ्यास मध्ययुगीन)

मराठी (विशेष लेखकाचा अभ्यास मध्ययुगीन)

By Sharp Publications
214 Views
Price: ₹26.60
MRP ₹40.00
You save : ₹13.40
34% Off
हिंदी विशेष स्तर वैकल्पिक लोकसाहित्य

हिंदी विशेष स्तर वैकल्पिक लोकसाहित्य

By Sharp Publications
175 Views
Price: ₹56.53
MRP ₹85.00
You save : ₹28.48
34% Off
इतिहास (१९ व्या शतकातील महाराष्ट्र)

इतिहास (१९ व्या शतकातील महाराष्ट्र)

By Sharp Publications
206 Views
Price: ₹46.55
MRP ₹70.00
You save : ₹23.45
34% Off
English : Indian Writing In English

English : Indian Writing In English

By Sharp Publications
257 Views
Price: ₹53.20
MRP ₹80.00
You save : ₹26.80
34% Off
हिंदी सामान्य स्तर (आधुनिक काव्य - २)

हिंदी सामान्य स्तर (आधुनिक काव्य - २)

By Sharp Publications
216 Views
Price: ₹83.13
MRP ₹125.00
You save : ₹41.88
34% Off
Co-operative Laws And Other Laws

Co-operative Laws And Other Laws

By Sharp Publications
136 Views
Price: ₹37.24
MRP ₹56.00
You save : ₹18.76
34% Off
सहकारी कायदे अणि इतर कायदे

सहकारी कायदे अणि इतर कायदे

By Sharp Publications
121 Views
Price: ₹39.90
MRP ₹60.00
You save : ₹20.10
34% Off
सहकारी बँक वव्यवसाई अणि  पतसंस्था

सहकारी बँक वव्यवसाई अणि पतसंस्था

By Sharp Publications
85 Views
Price: ₹49.88
MRP ₹75.00
You save : ₹25.13
34% Off
Human Resource Management (Labour And Social Security Laws)

Human Resource Management (Labour And Social Security Laws)

By Sharp Publications
196 Views
Price: ₹73.15
MRP ₹110.00
You save : ₹36.85
34% Off