Showing 165 results for "corporate legal framework by vinra publication"

Language

Material Type

Publisher

Showing 165 results for "corporate legal framework by vinra publication" (Total 165 Products)
View: 
लेखापरीक्षण

लेखापरीक्षण

By Sharp Publications
151 Views
Price: ₹46.55
MRP ₹70.00
You save : ₹23.45
34% Off
आंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र

आंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र

By Sharp Publications
87 Views
Price: ₹56.53
MRP ₹85.00
You save : ₹28.48
34% Off
Advanced Accounting

Advanced Accounting

By Sharp Publications
391 Views
Price: ₹106.40
MRP ₹160.00
You save : ₹53.60
34% Off
व्यूहरचनात्मक व्यवस्थापन

व्यूहरचनात्मक व्यवस्थापन

By Sharp Publications
335 Views
Price: ₹39.90
MRP ₹60.00
You save : ₹20.10
34% Off
व्यावसायिक वित्तपुखठा

व्यावसायिक वित्तपुखठा

By Sharp Publications
169 Views
Price: ₹46.55
MRP ₹70.00
You save : ₹23.45
34% Off
व्यावसयिक उद्योजगता - १

व्यावसयिक उद्योजगता - १

By Sharp Publications
154 Views
Price: ₹53.20
MRP ₹80.00
You save : ₹26.80
34% Off
व्यवसाय प्रशासन

व्यवसाय प्रशासन

By Sharp Publications
459 Views
Price: ₹59.85
MRP ₹90.00
You save : ₹30.15
34% Off
व्यवसाय व्यवस्थापन

व्यवसाय व्यवस्थापन

By Sharp Publications
318 Views
Price: ₹73.15
MRP ₹110.00
You save : ₹36.85
34% Off
मराठी

मराठी

By Sharp Publications
281 Views
Price: ₹33.25
MRP ₹50.00
You save : ₹16.75
34% Off
अर्थशास्त्र पर्यावणाचे अर्थशास्त्र

अर्थशास्त्र पर्यावणाचे अर्थशास्त्र

By Sharp Publications
86 Views
Price: ₹33.25
MRP ₹50.00
You save : ₹16.75
34% Off
अर्थशास्त्र (लोकसंख्याशास्त्र)

अर्थशास्त्र (लोकसंख्याशास्त्र)

By Sharp Publications
555 Views
Price: ₹33.25
MRP ₹50.00
You save : ₹16.75
34% Off
विपणन व्यवस्थापन - III

विपणन व्यवस्थापन - III

By Sharp Publications
124 Views
Price: ₹53.20
MRP ₹80.00
You save : ₹26.80
34% Off
विपणन व्यवस्थापन - II

विपणन व्यवस्थापन - II

By Sharp Publications
1325 Views
Price: ₹49.88
MRP ₹75.00
You save : ₹25.13
34% Off
व्यावसयिक नियामक कायदे

व्यावसयिक नियामक कायदे

By Sharp Publications
126 Views
Price: ₹66.50
MRP ₹100.00
You save : ₹33.50
34% Off
व्यावसयिक उद्योजकता - III

व्यावसयिक उद्योजकता - III

By Sharp Publications
306 Views
Price: ₹49.88
MRP ₹75.00
You save : ₹25.13
34% Off
व्यवसाय प्रशासन - II

व्यवसाय प्रशासन - II

By Sharp Publications
125 Views
Price: ₹66.50
MRP ₹100.00
You save : ₹33.50
34% Off
व्यावसयिक उद्योजकता - II

व्यावसयिक उद्योजकता - II

By Sharp Publications
222 Views
Price: ₹56.53
MRP ₹85.00
You save : ₹28.48
34% Off
व्यवसाय प्रशासन - III

व्यवसाय प्रशासन - III

By Sharp Publications
148 Views
Price: ₹59.85
MRP ₹90.00
You save : ₹30.15
34% Off
औद्योगिक अर्थशास्त्रीय पर्यावरण

औद्योगिक अर्थशास्त्रीय पर्यावरण

By Sharp Publications
1069 Views
Price: ₹49.88
MRP ₹75.00
You save : ₹25.13
34% Off
विपणन (केस स्टडी)

विपणन (केस स्टडी)

By Sharp Publications
107 Views
Price: ₹26.60
MRP ₹40.00
You save : ₹13.40
34% Off
विपणन (आंतरराष्ट्रीय विपणन)

विपणन (आंतरराष्ट्रीय विपणन)

By Sharp Publications
144 Views
Price: ₹39.90
MRP ₹60.00
You save : ₹20.10
34% Off
विपणन (विपणन संशोधन)

विपणन (विपणन संशोधन)

By Sharp Publications
256 Views
Price: ₹46.55
MRP ₹70.00
You save : ₹23.45
34% Off
व्यावसायिक संशोधन पद्धती

व्यावसायिक संशोधन पद्धती

By Sharp Publications
619 Views
Price: ₹39.90
MRP ₹60.00
You save : ₹20.10
34% Off
राज्यशास्त्र (लोकप्रशासन)

राज्यशास्त्र (लोकप्रशासन)

By Sharp Publications
131 Views
Price: ₹39.90
MRP ₹60.00
You save : ₹20.10
34% Off
मराठी (साहित्यविचार)

मराठी (साहित्यविचार)

By Sharp Publications
142 Views
Price: ₹53.20
MRP ₹80.00
You save : ₹26.80
34% Off
कंपनी कायघाचे घटक

कंपनी कायघाचे घटक

By Sharp Publications
206 Views
Price: ₹89.78
MRP ₹135.00
You save : ₹45.23
34% Off
व्यावसयिक अर्थशास्त्र (समग्रलक्षी)

व्यावसयिक अर्थशास्त्र (समग्रलक्षी)

By Sharp Publications
151 Views
Price: ₹59.85
MRP ₹90.00
You save : ₹30.15
34% Off
मानसशास्त्राचे मूलाधार

मानसशास्त्राचे मूलाधार

By Sharp Publications
142 Views
Price: ₹33.25
MRP ₹50.00
You save : ₹16.75
34% Off
समाजशास्त्र (जागतिकीकरणाचे समाजशास्त्र)

समाजशास्त्र (जागतिकीकरणाचे समाजशास्त्र)

By Sharp Publications
103 Views
Price: ₹36.58
MRP ₹55.00
You save : ₹18.43
34% Off
समाजशास्त्र (गुन्ह्याचे समाजशास्त्र)

समाजशास्त्र (गुन्ह्याचे समाजशास्त्र)

By Sharp Publications
124 Views
Price: ₹36.58
MRP ₹55.00
You save : ₹18.43
34% Off