Showing 39 results for "corporate legal framework by vinra publication"

Showing 39 results for "corporate legal framework by vinra publication" (Total 39 Products)
View: 
उलंगवाडी (कथासंग्रह)

उलंगवाडी (कथासंग्रह)

By अशोक कोळी
115 Views
Price: ₹124.69
MRP ₹175.00
You save : ₹50.31
29% Off
बिजवाई

बिजवाई

By कैलास सार्वेकर
56 Views
Price: ₹53.44
MRP ₹75.00
You save : ₹21.56
29% Off
अभ्यासक्रमांतर्गत भाषा

अभ्यासक्रमांतर्गत भाषा

By डॉ. शैलजा भंगाळे
158 Views
Price: ₹99.75
MRP ₹140.00
You save : ₹40.25
29% Off
मुक्ता

मुक्ता

By शिवाजी लोभाजी घोरपडे
128 Views
Price: ₹124.69
MRP ₹175.00
You save : ₹50.31
29% Off
खानदेशातील साहित्य

खानदेशातील साहित्य

By प्रो डॉ वासुदेव वले
59 Views
Price: ₹249.38
MRP ₹350.00
You save : ₹100.63
29% Off
भावतरंग

भावतरंग

By पं ना पाटील
70 Views
Price: ₹67.69
MRP ₹95.00
You save : ₹27.31
29% Off
अनुभूती

अनुभूती

By पी जी चौधरी
67 Views
Price: ₹67.69
MRP ₹95.00
You save : ₹27.31
29% Off
उपेक्षित - अनपेक्षित

उपेक्षित - अनपेक्षित

By डॉ शिवाजी अहिरराव
97 Views
Price: ₹85.50
MRP ₹120.00
You save : ₹34.50
29% Off
काव्यतरंग

काव्यतरंग

By शिरीष पाटील, वासुदेव वले
53 Views
Price: ₹42.75
MRP ₹60.00
You save : ₹17.25
29% Off
जिभाऊ

जिभाऊ

By डॉ सुमित्रा विजय पवार
130 Views
Price: ₹106.88
MRP ₹150.00
You save : ₹43.13
29% Off
दगडी खांबांचे आकाश

दगडी खांबांचे आकाश

By पांडुरंग सुतार
38 Views
Price: ₹124.69
MRP ₹175.00
You save : ₹50.31
29% Off
माती (काव्यसंग्रह)

माती (काव्यसंग्रह)

By सौ मंगला आनंदा पाटील
107 Views
Price: ₹114.00
MRP ₹160.00
You save : ₹46.00
29% Off
मासा (काव्यसंग्रह)

मासा (काव्यसंग्रह)

By सौ सुनिता अरविंद महाजन
89 Views
Price: ₹78.38
MRP ₹110.00
You save : ₹31.63
29% Off
खानदेश : साहित्य आणि संस्कृती

खानदेश : साहित्य आणि संस्कृती

By प्रो डॉ वासुदेव वले
53 Views
Price: ₹231.56
MRP ₹325.00
You save : ₹93.44
29% Off
फर्मान आणि इतर कविता

फर्मान आणि इतर कविता

By प्रा वा ना आंधळे
73 Views
Price: ₹78.38
MRP ₹110.00
You save : ₹31.63
29% Off
चकवा : एक आकलन

चकवा : एक आकलन

By डॉ फुला बागूल
64 Views
Price: ₹89.06
MRP ₹125.00
You save : ₹35.94
29% Off
कपाळावर कोरलेले कवितेचे जखमी सूर्य

कपाळावर कोरलेले कवितेचे जखमी सूर्य

By पांडुरंग सुतार
48 Views
Price: ₹106.88
MRP ₹150.00
You save : ₹43.13
29% Off
हत्ती गेला सुमाच्या घरी बालकवितासंग्रह

हत्ती गेला सुमाच्या घरी बालकवितासंग्रह

By प्रल्हाद खरे
32 Views
Price: ₹42.75
MRP ₹60.00
You save : ₹17.25
29% Off
तो हा पांडुरंग - पी.ई. तात्या पाटील (चरित्र)

तो हा पांडुरंग - पी.ई. तात्या पाटील (चरित्र)

By ज्ञानेश मोरे
164 Views
Price: ₹106.88
MRP ₹150.00
You save : ₹43.13
29% Off
कोलाम : आदिवासी जीवन

कोलाम : आदिवासी जीवन

By डॉ सुधा मुरलीधर खडके (कडू)
70 Views
Price: ₹160.31
MRP ₹225.00
You save : ₹64.69
29% Off
काव्यतरंग : एक आस्वाद

काव्यतरंग : एक आस्वाद

By डॉ विजयेंद्र पाटील, डॉ अक्षय घोरपडे
53 Views
Price: ₹57.00
MRP ₹80.00
You save : ₹23.00
29% Off
बाबुराव बागूलांची दीर्घकथा : सूड एक आकलन

बाबुराव बागूलांची दीर्घकथा : सूड एक आकलन

By डॉ विलास तायडे
73 Views
Price: ₹114.00
MRP ₹160.00
You save : ₹46.00
29% Off
कोलाम : सामाजिक-सांस्कृतिक मूल्ये आणि आर्थिक विकास

कोलाम : सामाजिक-सांस्कृतिक मूल्ये आणि आर्थिक विकास

By डॉ सुधा मुरलीधर खडके (कडू)
65 Views
Price: ₹249.38
MRP ₹350.00
You save : ₹100.63
29% Off
Utilized English Grammar

Utilized English Grammar

By Hemraj Shimpi
185 Views
Price: ₹128.25
MRP ₹180.00
You save : ₹51.75
29% Off
निवडक शोधनिबंध

निवडक शोधनिबंध

By श्यामकांत रुले
107 Views
Price: ₹89.06
MRP ₹125.00
You save : ₹35.94
29% Off
शोध स्त्रीप्रतिमांचा

शोध स्त्रीप्रतिमांचा

By आशुतोष पाटील
89 Views
Price: ₹114.00
MRP ₹160.00
You save : ₹46.00
29% Off
अर्वाचीन मराठी वाङ्मयाचा इतिहास (प्रारंभ ते 2000)

अर्वाचीन मराठी वाङ्मयाचा इतिहास (प्रारंभ ते 2000)

By डॉ बी एन पाटील
41 Views
Price: ₹267.19
MRP ₹375.00
You save : ₹107.81
29% Off
1975 नंतरचे मराठी नाटक : आशय आणि रचना

1975 नंतरचे मराठी नाटक : आशय आणि रचना

By डॉ माणिक माधव बागले
45 Views
Price: ₹320.63
MRP ₹450.00
You save : ₹129.38
29% Off
आदिवासी तडवी भील : रुढी, परंपरा, चालिरिती

आदिवासी तडवी भील : रुढी, परंपरा, चालिरिती

By अजीज रशिद तडवी
461 Views
Price: ₹171.00
MRP ₹225.00
You save : ₹54.00
24% Off
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे विचार : शोध आणि बोध

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे विचार : शोध आणि बोध

By प्रा डॉ मंदा तापीराम मोरे-थोरात
44 Views
Price: ₹35.63
MRP ₹50.00
You save : ₹14.38
29% Off