Showing 216 results for "commercial geography in marathi by pro dr susveer dahivale"

Showing 216 results for "commercial geography in marathi by pro dr susveer dahivale" (Total 216 Products)
View: 
बँक व्यवसाय आणि वित्तपुखठा (केस स्टडी)

बँक व्यवसाय आणि वित्तपुखठा (केस स्टडी)

By Sharp Publications
547 Views
Price: ₹19.95
MRP ₹30.00
You save : ₹10.05
34% Off
विपणन (केस स्टडी)

विपणन (केस स्टडी)

By Sharp Publications
653 Views
Price: ₹26.60
MRP ₹40.00
You save : ₹13.40
34% Off
संघटानात्मक कौसल्या विकास १

संघटानात्मक कौसल्या विकास १

By Sharp Publications
545 Views
Price: ₹26.60
MRP ₹40.00
You save : ₹13.40
34% Off
विपणन आणि  विक्रयकला

विपणन आणि विक्रयकला

By Sharp Publications
1187 Views
Price: ₹26.60
MRP ₹40.00
You save : ₹13.40
34% Off
ग्राहक सरक्षण आणि व्यावसायिक नीतिमूल्ये

ग्राहक सरक्षण आणि व्यावसायिक नीतिमूल्ये

By Dr. Prashankumar Deshmukh, Dr. R. J. Sable, Dr. Madhvi Jadhavrao, Sangeeta Jagtap
579 Views
Price: ₹26.60
MRP ₹40.00
You save : ₹13.40
34% Off
अर्थशास्त्र वृद्धि आणि विकास - II

अर्थशास्त्र वृद्धि आणि विकास - II

By Sharp Publications
872 Views
Price: ₹29.93
MRP ₹45.00
You save : ₹15.08
34% Off
विपणन (विपणनातील आधुनिक प्रवाह)

विपणन (विपणनातील आधुनिक प्रवाह)

By Sharp Publications
1202 Views
Price: ₹29.93
MRP ₹45.00
You save : ₹15.08
34% Off
व्यवसाय प्रशासन (केस स्टडी)

व्यवसाय प्रशासन (केस स्टडी)

By Sharp Publications
1076 Views
Price: ₹29.93
MRP ₹45.00
You save : ₹15.08
34% Off
प्रगत विपणन (ग्राहक वर्तन)

प्रगत विपणन (ग्राहक वर्तन)

By Sharp Publications
1041 Views
Price: ₹29.93
MRP ₹45.00
You save : ₹15.08
34% Off
व्यवसाय प्रशासन (वित्तीय व्यवस्थापन)

व्यवसाय प्रशासन (वित्तीय व्यवस्थापन)

By Sharp Publications
1401 Views
Price: ₹29.93
MRP ₹45.00
You save : ₹15.08
34% Off
बँक वव्यवसाई अणि वित्तपुरवठा

बँक वव्यवसाई अणि वित्तपुरवठा

By Sharp Publications
479 Views
Price: ₹29.93
MRP ₹45.00
You save : ₹15.08
34% Off
अर्थशास्त्र पर्यावणाचे अर्थशास्त्र

अर्थशास्त्र पर्यावणाचे अर्थशास्त्र

By Sharp Publications
388 Views
Price: ₹33.25
MRP ₹50.00
You save : ₹16.75
34% Off
भांडवल बाजार आणि वित्तीय सेवा

भांडवल बाजार आणि वित्तीय सेवा

By Sharp Publications
3976 Views
Price: ₹33.25
MRP ₹50.00
You save : ₹16.75
34% Off
व्यवसाय प्रशासन (संघटनात्मक वर्तन)

व्यवसाय प्रशासन (संघटनात्मक वर्तन)

By Sharp Publications
1363 Views
Price: ₹33.25
MRP ₹50.00
You save : ₹16.75
34% Off
ग्राहक संरक्षण आणि व्यावसायिक नितिमूल्य - I

ग्राहक संरक्षण आणि व्यावसायिक नितिमूल्य - I

By Sharp Publications
877 Views
Price: ₹33.25
MRP ₹50.00
You save : ₹16.75
34% Off
मराठी

मराठी

By Sharp Publications
1085 Views
Price: ₹33.25
MRP ₹50.00
You save : ₹16.75
34% Off
व्यावसयिक अर्थशास्त्र (सुक्ष्म - १)

व्यावसयिक अर्थशास्त्र (सुक्ष्म - १)

By Sharp Publications
674 Views
Price: ₹33.25
MRP ₹50.00
You save : ₹16.75
34% Off
संघटनात्मक कौशल्य विकास

संघटनात्मक कौशल्य विकास

By प्रा. डॉ. महेश कुलकर्णी, प्रा. डॉ. प्रमोद बियाणी, डॉ. सुनील जोशी
734 Views
Price: ₹33.25
MRP ₹50.00
You save : ₹16.75
34% Off
व्यवसाय प्रशसनातील आधुनिक प्रवाह

व्यवसाय प्रशसनातील आधुनिक प्रवाह

By Dr. Ajinath Maruti Dake, Dr. Sandeep Sambhaji Panari
323 Views
Price: ₹35.63
MRP ₹50.00
You save : ₹14.38
29% Off
Business Administration - II (Marathi)

Business Administration - II (Marathi)

By Prof. Dr. Mahesh Kulkarni, Dr. Sunil Joshi, Prof. Pramod Biyani
700 Views
Price: ₹36.10
MRP ₹50.00
You save : ₹13.90
28% Off
सहकाराचा इतिहास, तत्त्वे आणि व्यवस्थापन

सहकाराचा इतिहास, तत्त्वे आणि व्यवस्थापन

By Sharp Publications
741 Views
Price: ₹36.58
MRP ₹55.00
You save : ₹18.43
34% Off
बँक व्यवसाय आणि वित्तपुखठा (मध्यवर्ती बँक व्यवसाय)

बँक व्यवसाय आणि वित्तपुखठा (मध्यवर्ती बँक व्यवसाय)

By Sharp Publications
807 Views
Price: ₹36.58
MRP ₹55.00
You save : ₹18.43
34% Off
व्यावसयिक पर्यावरण आणि उद्योजकता - १

व्यावसयिक पर्यावरण आणि उद्योजकता - १

By Sharp Publications
630 Views
Price: ₹36.58
MRP ₹55.00
You save : ₹18.43
34% Off
व्यासायिक पर्यावरण आणि उद्योजकता - I

व्यासायिक पर्यावरण आणि उद्योजकता - I

By डॉ. किशोर शंकर निकम, प्रा. योगेश लक्ष्मण भारस्कर, प्रा. सुरेश आत्माराव देवढे
460 Views
Price: ₹37.05
MRP ₹55.00
You save : ₹17.95
33% Off
विपणन व्यवस्थापन  -I

विपणन व्यवस्थापन -I

By Dr. Pramod Biyani
784 Views
Price: ₹39.90
MRP ₹60.00
You save : ₹20.10
34% Off
व्यवसाय व्यवस्थापन

व्यवसाय व्यवस्थापन

By Dr. Prag Kalkar,Dr. Ajinath Maruti Doke
889 Views
Price: ₹39.90
MRP ₹60.00
You save : ₹20.10
34% Off
व्यूहरचनात्मक व्यवस्थापन

व्यूहरचनात्मक व्यवस्थापन

By Sharp Publications
1021 Views
Price: ₹39.90
MRP ₹60.00
You save : ₹20.10
34% Off
विपणन (आंतरराष्ट्रीय विपणन)

विपणन (आंतरराष्ट्रीय विपणन)

By Sharp Publications
641 Views
Price: ₹39.90
MRP ₹60.00
You save : ₹20.10
34% Off