Showing 216 results for "commercial geography in marathi by pro dr susveer dahivale" - Page No. 5

Showing 216 results for "commercial geography in marathi by pro dr susveer dahivale" - Page No. 5 (Total 216 Products)
View: 
अर्थशास्त्र वृद्धि आणि विकास - II

अर्थशास्त्र वृद्धि आणि विकास - II

By Sharp Publications
863 Views
Price: ₹29.93
MRP ₹45.00
You save : ₹15.08
34% Off
भारतीय आणि जागतिक आर्थिक विकास

भारतीय आणि जागतिक आर्थिक विकास

By Sharp Publications
643 Views
Price: ₹49.88
MRP ₹75.00
You save : ₹25.13
34% Off
भांडवल बाजार आणि वित्तीय सेवा

भांडवल बाजार आणि वित्तीय सेवा

By Sharp Publications
3955 Views
Price: ₹33.25
MRP ₹50.00
You save : ₹16.75
34% Off
व्यवसाय प्रशासन (मानवी संसाधन व्यवस्थापन)

व्यवसाय प्रशासन (मानवी संसाधन व्यवस्थापन)

By Sharp Publications
979 Views
Price: ₹56.53
MRP ₹85.00
You save : ₹28.48
34% Off
ग्राहक संरक्षण आणि व्यावसायिक नितिमूल्य - I

ग्राहक संरक्षण आणि व्यावसायिक नितिमूल्य - I

By Sharp Publications
868 Views
Price: ₹33.25
MRP ₹50.00
You save : ₹16.75
34% Off
व्यावसयिक पर्यावरण आणि उद्योजकता - १

व्यावसयिक पर्यावरण आणि उद्योजकता - १

By Sharp Publications
626 Views
Price: ₹36.58
MRP ₹55.00
You save : ₹18.43
34% Off
बँक वव्यवसाई अणि वित्तपुरवठा

बँक वव्यवसाई अणि वित्तपुरवठा

By Sharp Publications
471 Views
Price: ₹29.93
MRP ₹45.00
You save : ₹15.08
34% Off
बँक वव्यवसाई अणि वित्त पुरवठा - III

बँक वव्यवसाई अणि वित्त पुरवठा - III

By Sharp Publications
645 Views
Price: ₹59.85
MRP ₹90.00
You save : ₹30.15
34% Off
बँक वव्यवसाई अणि वित्त पुरवठा - II

बँक वव्यवसाई अणि वित्त पुरवठा - II

By Sharp Publications
387 Views
Price: ₹66.50
MRP ₹100.00
You save : ₹33.50
34% Off
बँक व्यवसाय आणि वित्तपुखठा (केस स्टडी)

बँक व्यवसाय आणि वित्तपुखठा (केस स्टडी)

By Sharp Publications
538 Views
Price: ₹19.95
MRP ₹30.00
You save : ₹10.05
34% Off
बँक व्यवसाय आणि वित्तपुखठा (परकीय चलन)

बँक व्यवसाय आणि वित्तपुखठा (परकीय चलन)

By Sharp Publications
460 Views
Price: ₹39.90
MRP ₹60.00
You save : ₹20.10
34% Off
मानव संसाधन व्यवस्थापन

मानव संसाधन व्यवस्थापन

By डॉ. अनिल सरोदे, डॉ. अनिल भंगाळे
379 Views
Price: ₹247.00
MRP ₹325.00
You save : ₹78.00
24% Off
अंकेक्षणाची मूलतत्वे

अंकेक्षणाची मूलतत्वे

By प्रा. डॉ. अनिल सरोदे, डॉ. गोपाळ कोल्हे
388 Views
Price: ₹247.00
MRP ₹325.00
You save : ₹78.00
24% Off
कृषी अर्थशास्त्र

कृषी अर्थशास्त्र

By डॉ. एन. एल. चव्हाण, डॉ. मनोजकुमार गायकवाड
2088 Views
Price: ₹160.31
MRP ₹225.00
You save : ₹64.69
29% Off
बँक व्यवसाय आणि वित्तपुखठा (मध्यवर्ती बँक व्यवसाय)

बँक व्यवसाय आणि वित्तपुखठा (मध्यवर्ती बँक व्यवसाय)

By Sharp Publications
797 Views
Price: ₹36.58
MRP ₹55.00
You save : ₹18.43
34% Off
सार्वजनिक आयव्यय

सार्वजनिक आयव्यय

By डॉ एस के पगार
854 Views
Price: ₹160.31
MRP ₹225.00
You save : ₹64.69
29% Off
व्यवसाय प्रशासन (भाग-2)

व्यवसाय प्रशासन (भाग-2)

By प्रा. डॉ. नरेंद्र गोसावी, प्रा. डॉ. गायत्री खडसे
394 Views
Price: ₹190.00
MRP ₹250.00
You save : ₹60.00
24% Off
व्यवसाय प्रशासन (भाग-1)

व्यवसाय प्रशासन (भाग-1)

By प्रा. डॉ. नरेंद्र गोसावी, प्रा. डॉ. योगेश तोरवणे
445 Views
Price: ₹190.00
MRP ₹250.00
You save : ₹60.00
24% Off
व्यापारी भूगोलाची मुलतत्वे - II

व्यापारी भूगोलाची मुलतत्वे - II

By डॉ. रमेश वानखडे, डॉ. रवींद्र शिंदे
273 Views
Price: ₹43.70
MRP ₹65.00
You save : ₹21.30
33% Off
पर्यावरणीया सतकर्ता

पर्यावरणीया सतकर्ता

By Sharp Publications
796 Views
Price: ₹39.90
MRP ₹60.00
You save : ₹20.10
34% Off
औद्योगिक उत्पादन व्यवस्थापन

औद्योगिक उत्पादन व्यवस्थापन

By डॉ. निळकंठ भंगाळे, डॉ. गोपाळ कोल्हे
308 Views
Price: ₹224.20
MRP ₹295.00
You save : ₹70.80
24% Off
बैंकव्यावसाय आणि वितपुरवठा भारतीय बैंकप्रणाली I

बैंकव्यावसाय आणि वितपुरवठा भारतीय बैंकप्रणाली I

By डॉ. डी. जी. उशीर
322 Views
Price: ₹50.35
MRP ₹70.00
You save : ₹19.65
28% Off
अर्थशास्त्राची मूलतत्त्वे

अर्थशास्त्राची मूलतत्त्वे

By डॉ. मुकुंद रामभाऊ इंगळे, डॉ. उमेश भाऊराव घोडेस्वार
746 Views
Price: ₹138.94
MRP ₹195.00
You save : ₹56.06
29% Off
उत्पादन आणि प्रक्रिया व्यवस्थापन (व्यवसाय प्रशासन पेपर-1)

उत्पादन आणि प्रक्रिया व्यवस्थापन (व्यवसाय प्रशासन पेपर-1)

By डॉ. अजिनाथ मारुती डोके
890 Views
Price: ₹43.70
MRP ₹65.00
You save : ₹21.30
33% Off
व्यापरी भूगोलाची मुलतत्वे - I

व्यापरी भूगोलाची मुलतत्वे - I

By प्रा. डॉ. रमेश वानखडे, प्रा. डॉ. रवींद्र शिंदे
365 Views
Price: ₹43.70
MRP ₹65.00
You save : ₹21.30
33% Off