Showing 696 results for "ca atin harbhajanka agrawal ca ruchira singhal agrawal prof arun kumar uct type ebook"

Showing 696 results for "ca atin harbhajanka agrawal ca ruchira singhal agrawal prof arun kumar uct type ebook" (Total 696 Products)
View: 
तर्खडकर भाषांतर पाठमाला भाग - 2 (In Marathi)

तर्खडकर भाषांतर पाठमाला भाग - 2 (In Marathi)

By Davrikanath Raghuba
975 Views
Price: ₹12.60
MRP ₹20.00
You save : ₹7.40
37% Off
बँक व्यवसाय आणि वित्तपुखठा (केस स्टडी)

बँक व्यवसाय आणि वित्तपुखठा (केस स्टडी)

By Sharp Publications
2 Views
Price: ₹18.90
MRP ₹30.00
You save : ₹11.10
37% Off
भूगोल (प्राकृतिक भूगोल)

भूगोल (प्राकृतिक भूगोल)

By Sharp Publications
3 Views
Price: ₹18.90
MRP ₹30.00
You save : ₹11.10
37% Off
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९६१ (MIDC Act : 1961)

महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९६१ (MIDC Act : 1961)

By प्रा. अमिर शेख
11 Views
Price: ₹18.90
MRP ₹30.00
You save : ₹11.10
37% Off
अर्थशास्त्र वृद्धी आणि विकास - II Paper - 2 (In Marathi)

अर्थशास्त्र वृद्धी आणि विकास - II Paper - 2 (In Marathi)

By Prof. Kulkarni
153 Views
Price: ₹18.90
MRP ₹30.00
You save : ₹11.10
37% Off
अर्थशास्त्र समग्रलक्षी अर्थशास्त्र - II Paper - 1 (In Marathi)

अर्थशास्त्र समग्रलक्षी अर्थशास्त्र - II Paper - 1 (In Marathi)

By Prof. Kulkarni
322 Views
Price: ₹18.90
MRP ₹30.00
You save : ₹11.10
37% Off
राज्यशास्त्र (G - 2) राजकीय सिद्धान्त आणि संकल्पना

राज्यशास्त्र (G - 2) राजकीय सिद्धान्त आणि संकल्पना

By प्रा. कुलकर्णी
2090 Views
Price: ₹18.90
MRP ₹30.00
You save : ₹11.10
37% Off
इतिहास (प्रारंभिक महाराष्ट्रच इतिहास)

इतिहास (प्रारंभिक महाराष्ट्रच इतिहास)

By Sharp Publications
2 Views
Price: ₹22.05
MRP ₹35.00
You save : ₹12.95
37% Off
राज्यशास्त्र (S - 2) राजकीय समाजशास्त्र

राज्यशास्त्र (S - 2) राजकीय समाजशास्त्र

By प्रा. कुलकर्णी
3559 Views
Price: ₹22.05
MRP ₹35.00
You save : ₹12.95
37% Off
अर्थशास्त्र (G - 2) आधुनिक बँकव्यवसाय (Modern Banking) (In Marathi)

अर्थशास्त्र (G - 2) आधुनिक बँकव्यवसाय (Modern Banking) (In Marathi)

By Prof. Kulkarni
374 Views
Price: ₹22.05
MRP ₹35.00
You save : ₹12.95
37% Off
राज्यशास्त्र (G - 3) राजकीय तत्त्वप्रणाली (In Marathi)

राज्यशास्त्र (G - 3) राजकीय तत्त्वप्रणाली (In Marathi)

By Prof. Kulkarni
184 Views
Price: ₹22.05
MRP ₹35.00
You save : ₹12.95
37% Off
अर्थशास्त्र (S-4) सार्वजनिक आयव्यय (In Marathi)

अर्थशास्त्र (S-4) सार्वजनिक आयव्यय (In Marathi)

By Prof. Kulkarni
576 Views
Price: ₹22.05
MRP ₹35.00
You save : ₹12.95
37% Off
मराठी (विशेष लेखकाचा अभ्यास मध्ययुगीन)

मराठी (विशेष लेखकाचा अभ्यास मध्ययुगीन)

By Sharp Publications
1 Views
Price: ₹25.20
MRP ₹40.00
You save : ₹14.80
37% Off
समाजशास्त्र समकालीन समाजशास्त्रीय सिद्धांत

समाजशास्त्र समकालीन समाजशास्त्रीय सिद्धांत

By Sharp Publications
1 Views
Price: ₹25.20
MRP ₹40.00
You save : ₹14.80
37% Off
विपणन (केस स्टडी)

विपणन (केस स्टडी)

By Sharp Publications
3 Views
Price: ₹25.20
MRP ₹40.00
You save : ₹14.80
37% Off
संघटानात्मक कौसल्या विकास १

संघटानात्मक कौसल्या विकास १

By Sharp Publications
3 Views
Price: ₹25.20
MRP ₹40.00
You save : ₹14.80
37% Off
विपणन आणि  विक्रयकला

विपणन आणि विक्रयकला

By Sharp Publications
3 Views
Price: ₹25.20
MRP ₹40.00
You save : ₹14.80
37% Off
राज्यशास्त्र (भारतीय राज्यघटनेची ओलख)

राज्यशास्त्र (भारतीय राज्यघटनेची ओलख)

By Sharp Publications
3 Views
Price: ₹25.20
MRP ₹40.00
You save : ₹14.80
37% Off
समाजशास्त्र (समाजशास्त्राची ओलख)

समाजशास्त्र (समाजशास्त्राची ओलख)

By Sharp Publications
5 Views
Price: ₹25.20
MRP ₹40.00
You save : ₹14.80
37% Off
Compulsory English (In Marathi)

Compulsory English (In Marathi)

By Sharp Publications
5 Views
Price: ₹25.20
MRP ₹40.00
You save : ₹14.80
37% Off
ग्राहक सरक्षण आणि व्यावसायिक नीतिमूल्ये

ग्राहक सरक्षण आणि व्यावसायिक नीतिमूल्ये

By Dr. Prashankumar Deshmukh, Dr. R. J. Sable, Dr. Madhvi Jadhavrao, Sangeeta Jagtap
6 Views
Price: ₹25.20
MRP ₹40.00
You save : ₹14.80
37% Off
भारतीय संविधानाचा परिचय

भारतीय संविधानाचा परिचय

By प्रा. डॉ. ज्योती पापा बिडलान, डॉ. प्रा. प्रदीप वि. देशपांडे, प्रा. प्रमोद राजेंद्र तांबे, डॉ. प्रा. मिनल किशोर क्षीरसागर
47 Views
Price: ₹25.20
MRP ₹40.00
You save : ₹14.80
37% Off
भारतीय समाजशास्त्रीय विचारवंत (Indian Sociological Thinkers) पेपर क्र. १२ (In Marathi)

भारतीय समाजशास्त्रीय विचारवंत (Indian Sociological Thinkers) पेपर क्र. १२ (In Marathi)

By Prof. Shobha S. Patil (Chouhan), Dr. Raj P. Chouhan
485 Views
Price: ₹25.20
MRP ₹40.00
You save : ₹14.80
37% Off
मानसशास्त्राचा आधार Foundations Of Psychology (In Marathi)

मानसशास्त्राचा आधार Foundations Of Psychology (In Marathi)

By Dr. Bhrat Naik, Dr. Dadashaheb Sirgave, Prof. Anil Ghaste, Dilip Biraje
106 Views
Price: ₹25.20
MRP ₹40.00
You save : ₹14.80
37% Off
भारतीय परंपरेतील सन आणि विज्ञान (In Marathi)

भारतीय परंपरेतील सन आणि विज्ञान (In Marathi)

By Dr. Appasaheb Dhou. Nejkar
144 Views
Price: ₹25.20
MRP ₹40.00
You save : ₹14.80
37% Off
आधुनिक भारताचा इतिहास (1857 - 1947)

आधुनिक भारताचा इतिहास (1857 - 1947)

By प्रा. युवराज मोरघा, प्रा. संध्या शिरोडकर
7022 Views
Price: ₹25.20
MRP ₹40.00
You save : ₹14.80
37% Off