Showing 661 results for "c programming by dr sunita d patil"

Language

Showing 661 results for "c programming by dr sunita d patil" (Total 661 Products)
View: 
C Programming

C Programming

By Dr. Sunita D. Patil, Mr. Salauddin S. Sajjan, Mr. Kamil Ajmal Khan
707 Views
Price: ₹150.10
MRP ₹225.00
You save : ₹74.90
33% Off
Python Programming-I

Python Programming-I

By Dr. Swati K. Borse, Dr. Harshali B. Patil, Prof. Harshal V. Patil
804 Views
Price: ₹41.80
MRP ₹55.00
You save : ₹13.20
24% Off
Programming in C++ - I

Programming in C++ - I

By Dr B H Barhate, Dr R P Patil, Dr S D Patil, Dr G M Patil
567 Views
Price: ₹42.75
MRP ₹60.00
You save : ₹17.25
29% Off
Programming in C++ - II

Programming in C++ - II

By Dr S D Patil, Prof K C Deshmukh, Prof A R Patil, Dr B H Barhate
422 Views
Price: ₹35.63
MRP ₹50.00
You save : ₹14.38
29% Off
Internet programming using PHP

Internet programming using PHP

By Dr. S. N. Kotkar, Dr. Gauri M. Patil, Prof. Sanjay E. Pate
619 Views
Price: ₹76.00
MRP ₹100.00
You save : ₹24.00
24% Off
Java Programming

Java Programming

By Dr. R. D. Patil, Prof. P. P. Mulay, Prof. Namrata S. Gadgil, Prof. Shivendu Bhushan, Prof. Sudipta Banerjee
400 Views
Price: ₹152.95
MRP ₹230.00
You save : ₹77.05
34% Off
Object Oriented Programming Using C++

Object Oriented Programming Using C++

By Dr. Ranjit D. Patil, Prof. Sayyad Razak Nizam, Prof. C. G. Gholap, Prof. Santosh B. Dhole
359 Views
Price: ₹212.80
MRP ₹320.00
You save : ₹107.20
34% Off
System Programming

System Programming

By Prof. Sanjay E. Pate, Dr. Rupali Patil, Prof. A. J. Maheshwari
672 Views
Price: ₹57.00
MRP ₹75.00
You save : ₹18.00
24% Off
Internet Programming - I

Internet Programming - I

By Dr. Ranjit D. Patil, Janardan A. Pawar, Sonali A. Deshmukh
393 Views
Price: ₹136.33
MRP ₹205.00
You save : ₹68.68
34% Off
Programming With 'Python'

Programming With 'Python'

By Vijay T. Patil, Dr. Meenakshi A. Thalor, Mrs. Jyoti Mante (Khurpade)
1417 Views
Price: ₹119.70
MRP ₹180.00
You save : ₹60.30
34% Off
Dot Net Programming

Dot Net Programming

By Prof. Dr. R. D. Patil, Prof. Janardan A. Pawar, Prof. Prashant Prabhakar Mulay, Prof. V. R. Wani, Prof. Moon Moon Paithankar
262 Views
Price: ₹222.78
MRP ₹335.00
You save : ₹112.23
34% Off
C Programming Language-II

C Programming Language-II

By Prof Sanjay E Pate, Dr Rupali P Patil, Anil R Patil
613 Views
Price: ₹57.00
MRP ₹80.00
You save : ₹23.00
29% Off
Fundamentals Of Programming Languages - I

Fundamentals Of Programming Languages - I

By Mrs. Nikhita A. Patil (Nerkar), Ms. Abolee H. Patil
661 Views
Price: ₹53.20
MRP ₹80.00
You save : ₹26.80
34% Off
Fundamentals Of Programming Languages - II

Fundamentals Of Programming Languages - II

By Mrs. Nikhita A. Patil (Nerkar), Ms. Abolee H. Patil
622 Views
Price: ₹66.50
MRP ₹100.00
You save : ₹33.50
34% Off
Programming with Python For MSBTE

Programming with Python For MSBTE

By A.A.Puntambekar, Yogesh Patil
1721 Views
Price: ₹114.00
MRP ₹150.00
You save : ₹36.00
24% Off
Fundamentals Of Programming Languages – II

Fundamentals Of Programming Languages – II

By Tulsidas R Patil, Mrs. Madhuri Aher (Tandale)
819 Views
Price: ₹113.05
MRP ₹170.00
You save : ₹56.95
34% Off
Linux Programming

Linux Programming

By Mrs. Meenakshi A. Thalor, Vijay T. Patil
717 Views
Price: ₹150.10
MRP ₹225.00
You save : ₹74.90
33% Off
Object Oriented Programming Using C++ For MSBTE

Object Oriented Programming Using C++ For MSBTE

By Bhagyashali V.Jadhav, Supriya P. Jagtap,Yogesh B. Patil
1326 Views
Price: ₹106.40
MRP ₹140.00
You save : ₹33.60
24% Off
Microcontroller and Python Programming

Microcontroller and Python Programming

By Prof. (Dr.) P. B. Buchade, Prof. (Dr.) M. L. Dongare
309 Views
Price: ₹50.35
MRP ₹70.00
You save : ₹19.65
28% Off
Python Programming language- I

Python Programming language- I

By Hrishkesh Khaladkar,N. M. Phatangare,Dr. A. S. Khairnar,Dr. S. G. Purane
538 Views
Price: ₹33.25
MRP ₹50.00
You save : ₹16.75
34% Off
Microcontroller Architecture And Programming

Microcontroller Architecture And Programming

By Dr. J. A. Bangali, S. R. Chaudhari, Prof. (Dr.) P. B. Buchade, Prof. (Dr.) M. L. Dongare
585 Views
Price: ₹66.50
MRP ₹100.00
You save : ₹33.50
34% Off
The 8051 Architecture, Interfacing And Programming

The 8051 Architecture, Interfacing And Programming

By Dr. J. A. Bangali, S. R. Chaudhari, Dr. M. L. Dongare, Dr. P. B. Buchade
722 Views
Price: ₹83.60
MRP ₹125.00
You save : ₹41.40
33% Off
Python Programming Language - I

Python Programming Language - I

By Dr. Kalyanrao Takale, Dr. Amjad Shaikh, Dr. Mrs. Nivedita Mahajan, Dr. Veena P. Kshirsagar, Prof. Krishna Ghode, Dr. Shrikisan G
737 Views
Price: ₹76.95
MRP ₹115.00
You save : ₹38.05
33% Off
Java Programming-I

Java Programming-I

By Dr. B. H. Barhate, Dr. Rakesh S. Deore, Prof. Priyanka V. Barhate
678 Views
Price: ₹57.00
MRP ₹75.00
You save : ₹18.00
24% Off
Python Programming

Python Programming

By Dr. Ms. Manisha Bharambe
1031 Views
Price: ₹119.70
MRP ₹180.00
You save : ₹60.30
34% Off
Programming In C

Programming In C

By Dr. S. S. Khandare
684 Views
Price: ₹136.80
MRP ₹160.00
You save : ₹23.20
15% Off
Programming In C++

Programming In C++

By Dr. P. B. Mhpatra
2976 Views
Price: ₹255.65
MRP ₹299.00
You save : ₹43.36
15% Off
Programming In Java

Programming In Java

By Dr. S. S. Khandare
4611 Views
Price: ₹213.75
MRP ₹250.00
You save : ₹36.25
15% Off
Object Oriented Programming and C ++

Object Oriented Programming and C ++

By Dr. Ms. Manisha Bharambe
252 Views
Price: ₹156.75
MRP ₹220.00
You save : ₹63.25
29% Off
Trouble Free C (Book for C-Programming)

Trouble Free C (Book for C-Programming)

By Dr. Krishan Kumar Goyal, Hari Mohan Pandey
140 Views
Rental: 180 Days
Price: ₹199.50
MRP ₹699.00
You save : ₹499.50
71% Off