Showing 71 results for "c programming by dr sunita d patil"

Showing 71 results for "c programming by dr sunita d patil" (Total 71 Products)
View: 
Python Programming-I

Python Programming-I

By Dr. Swati K. Borse, Dr. Harshali B. Patil, Prof. Harshal V. Patil
804 Views
Price: ₹41.80
MRP ₹55.00
You save : ₹13.20
24% Off
Programming in C++ - I

Programming in C++ - I

By Dr B H Barhate, Dr R P Patil, Dr S D Patil, Dr G M Patil
567 Views
Price: ₹42.75
MRP ₹60.00
You save : ₹17.25
29% Off
Programming in C++ - II

Programming in C++ - II

By Dr S D Patil, Prof K C Deshmukh, Prof A R Patil, Dr B H Barhate
422 Views
Price: ₹35.63
MRP ₹50.00
You save : ₹14.38
29% Off
Internet programming using PHP

Internet programming using PHP

By Dr. S. N. Kotkar, Dr. Gauri M. Patil, Prof. Sanjay E. Pate
619 Views
Price: ₹76.00
MRP ₹100.00
You save : ₹24.00
24% Off
Java Programming

Java Programming

By Dr. R. D. Patil, Prof. P. P. Mulay, Prof. Namrata S. Gadgil, Prof. Shivendu Bhushan, Prof. Sudipta Banerjee
403 Views
Price: ₹152.95
MRP ₹230.00
You save : ₹77.05
34% Off
Object Oriented Programming Using C++

Object Oriented Programming Using C++

By Dr. Ranjit D. Patil, Prof. Sayyad Razak Nizam, Prof. C. G. Gholap, Prof. Santosh B. Dhole
359 Views
Price: ₹212.80
MRP ₹320.00
You save : ₹107.20
34% Off
System Programming

System Programming

By Prof. Sanjay E. Pate, Dr. Rupali Patil, Prof. A. J. Maheshwari
672 Views
Price: ₹57.00
MRP ₹75.00
You save : ₹18.00
24% Off
Internet Programming - I

Internet Programming - I

By Dr. Ranjit D. Patil, Janardan A. Pawar, Sonali A. Deshmukh
393 Views
Price: ₹136.33
MRP ₹205.00
You save : ₹68.68
34% Off
Dot Net Programming

Dot Net Programming

By Prof. Dr. R. D. Patil, Prof. Janardan A. Pawar, Prof. Prashant Prabhakar Mulay, Prof. V. R. Wani, Prof. Moon Moon Paithankar
262 Views
Price: ₹222.78
MRP ₹335.00
You save : ₹112.23
34% Off
C Programming Language-II

C Programming Language-II

By Prof Sanjay E Pate, Dr Rupali P Patil, Anil R Patil
613 Views
Price: ₹57.00
MRP ₹80.00
You save : ₹23.00
29% Off
Linux Programming

Linux Programming

By Mrs. Meenakshi A. Thalor, Vijay T. Patil
717 Views
Price: ₹150.10
MRP ₹225.00
You save : ₹74.90
33% Off
Microcontroller and Python Programming

Microcontroller and Python Programming

By Prof. (Dr.) P. B. Buchade, Prof. (Dr.) M. L. Dongare
313 Views
Price: ₹50.35
MRP ₹70.00
You save : ₹19.65
28% Off
Python Programming language- I

Python Programming language- I

By Hrishkesh Khaladkar,N. M. Phatangare,Dr. A. S. Khairnar,Dr. S. G. Purane
538 Views
Price: ₹33.25
MRP ₹50.00
You save : ₹16.75
34% Off
Microcontroller Architecture And Programming

Microcontroller Architecture And Programming

By Dr. J. A. Bangali, S. R. Chaudhari, Prof. (Dr.) P. B. Buchade, Prof. (Dr.) M. L. Dongare
585 Views
Price: ₹66.50
MRP ₹100.00
You save : ₹33.50
34% Off
The 8051 Architecture, Interfacing And Programming

The 8051 Architecture, Interfacing And Programming

By Dr. J. A. Bangali, S. R. Chaudhari, Dr. M. L. Dongare, Dr. P. B. Buchade
722 Views
Price: ₹83.60
MRP ₹125.00
You save : ₹41.40
33% Off
Python Programming Language - I

Python Programming Language - I

By Dr. Kalyanrao Takale, Dr. Amjad Shaikh, Dr. Mrs. Nivedita Mahajan, Dr. Veena P. Kshirsagar, Prof. Krishna Ghode, Dr. Shrikisan G
737 Views
Price: ₹76.95
MRP ₹115.00
You save : ₹38.05
33% Off
Java Programming-I

Java Programming-I

By Dr. B. H. Barhate, Dr. Rakesh S. Deore, Prof. Priyanka V. Barhate
678 Views
Price: ₹57.00
MRP ₹75.00
You save : ₹18.00
24% Off
Python Programming

Python Programming

By Dr. Ms. Manisha Bharambe
1047 Views
Price: ₹119.70
MRP ₹180.00
You save : ₹60.30
34% Off
Object Oriented Programming and C ++

Object Oriented Programming and C ++

By Dr. Ms. Manisha Bharambe
252 Views
Price: ₹156.75
MRP ₹220.00
You save : ₹63.25
29% Off
Android Programming

Android Programming

By Kamil Ajmal Khan, Dr. Ms. Manisha Bharambe
518 Views
Price: ₹133.00
MRP ₹200.00
You save : ₹67.00
34% Off
Java Programming

Java Programming

By Dr. Ms. Kavita A. Khobragade, Mrs. Archana P. Kothawade
1581 Views
Price: ₹172.90
MRP ₹260.00
You save : ₹87.10
34% Off
Problem Solving & C Programming

Problem Solving & C Programming

By Dr. Manisha Bharambe, Mr. Arun Gangarde
707 Views
Price: ₹119.70
MRP ₹180.00
You save : ₹60.30
34% Off
C Programming With Data Structure

C Programming With Data Structure

By Dr. Mrs. Smita Chavan, Gautam Bapat, Shilpa Pawale
993 Views
Price: ₹166.25
MRP ₹250.00
You save : ₹83.75
34% Off
Programming In Java - I

Programming In Java - I

By Dr. Vilas Ramakant Wani, Suvarna A. Gogate
453 Views
Price: ₹156.28
MRP ₹235.00
You save : ₹78.73
34% Off
Java Programming

Java Programming

By Dr. Ms. Manisha Bharambe, Kamil Khan, Mrs. Manisha Suryawanshi
1291 Views
Price: ₹159.60
MRP ₹240.00
You save : ₹80.40
34% Off
Problem Solving Using Computer & 'C' Programming

Problem Solving Using Computer & 'C' Programming

By Dr. Ms. Manisha Bharambe, Mrs. Veena Gandhi
561 Views
Price: ₹159.60
MRP ₹240.00
You save : ₹80.40
34% Off
Concepts Of Computer And C Programming

Concepts Of Computer And C Programming

By Dr. Krishan Kumar Goyal,M.K. Sharma
169 Views
Rental: 180 Days
Price: ₹99.75
MRP ₹349.00
You save : ₹249.25
71% Off
Programming In C Language

Programming In C Language

By Dr. Jagadish Pal
556 Views
Rental: 180 Days
Price: ₹77.90
MRP ₹275.00
You save : ₹197.10
72% Off
Programming In Java - II Paper - V

Programming In Java - II Paper - V

By Dr. Ms. Kavita A. Khobragade, Nilesh M. Magar
966 Views
Price: ₹119.70
MRP ₹180.00
You save : ₹60.30
34% Off
Programming In Java - I Paper - V

Programming In Java - I Paper - V

By Dr. Ms. Kavita A. Khobragade, Nilesh M. Magar
1144 Views
Price: ₹232.75
MRP ₹350.00
You save : ₹117.25
34% Off