Showing 768 results for "applied sciences engineering physics i part 1 by magicmarks expert"

Showing 768 results for "applied sciences engineering physics i part 1 by magicmarks expert" (Total 768 Products)
View: 
Applied Science - Physics For MSBTE

Applied Science - Physics For MSBTE

By Dr.Balasaheb B.Vhankhande,Dr.Mily Jashank,Sangeeta Jayavant Munawali
489 Views
Price: ₹57.00
MRP ₹75.00
You save : ₹18.00
24% Off
Applied Science - Physics For MSBTE

Applied Science - Physics For MSBTE

By Dr.Balasaheb B.Vhankhande
741 Views
Price: ₹76.00
MRP ₹100.00
You save : ₹24.00
24% Off
Engineering Physics MCQ Book

Engineering Physics MCQ Book

By H. J. Sawant, S. V. Arlikar, Sadhana Sawant, S. S. Joshi, A. A. Sakurkar, Dr. Sanjay K. Baber
1058 Views
Price: ₹152.00
MRP ₹200.00
You save : ₹48.00
24% Off
DECODE Physics Group - I For GTU University (II - COMMON -3110011)

DECODE Physics Group - I For GTU University (II - COMMON -3110011)

By Archana H. Bhapkar
699 Views
Price: ₹79.80
MRP ₹105.00
You save : ₹25.20
24% Off
DECODE Physics Group - II For GTU University (II - COMMON -3110018)

DECODE Physics Group - II For GTU University (II - COMMON -3110018)

By Archana H. Bhapkar
1218 Views
Price: ₹68.40
MRP ₹90.00
You save : ₹21.60
24% Off
Basic Science Physics For MSBTE

Basic Science Physics For MSBTE

By Dr. Balasaheb B. Vhankhande, Snehal S. Wagh
1410 Views
Price: ₹76.00
MRP ₹100.00
You save : ₹24.00
24% Off
Engineering Physics For SPPU 19 Course (FE - II - Common -107002)

Engineering Physics For SPPU 19 Course (FE - II - Common -107002)

By H. J. Sawant, Dr. S. K. Babar, V. P. Waghe, S. N. Shukla, S. V. Arlikar, S. S. Joshi
793 Views
Price: ₹171.00
MRP ₹225.00
You save : ₹54.00
24% Off
DECODE Engineering Physics For SPPU 19 Course (FE - II - Common - 107002) (END SEM)

DECODE Engineering Physics For SPPU 19 Course (FE - II - Common - 107002) (END SEM)

By H. J. Sawant, Dr. S. K. Babar, V. P. Waghe, S. N. Shukla, S. V. Arlikar, S. S. Joshi
814 Views
Price: ₹72.20
MRP ₹95.00
You save : ₹22.80
24% Off
DECODE Engineering Physics For SPPU 19 Course (FE - II - Common - 107002) (IN SEM)

DECODE Engineering Physics For SPPU 19 Course (FE - II - Common - 107002) (IN SEM)

By H. J. Sawant, Dr. S. K. Babar, V. P. Waghe, S. N. Shukla, S. V. Arlikar, S. S. Joshi
802 Views
Price: ₹38.00
MRP ₹50.00
You save : ₹12.00
24% Off
Applied Thermodynamics MCQ BOOK

Applied Thermodynamics MCQ BOOK

By Anup Goel, Siddu Patil
2053 Views
Price: ₹152.00
MRP ₹200.00
You save : ₹48.00
24% Off
Applied Mechanics For MSBTE

Applied Mechanics For MSBTE

By R.S.Gorde,Ashish S.Nikhade,H.J.Sawant,P.M.Patil
764 Views
Price: ₹133.00
MRP ₹175.00
You save : ₹42.00
24% Off
Applied Thermodynamics For VTU

Applied Thermodynamics For VTU

By Anup Goel, Siddu Patil, Laxmikant D. Jathar
831 Views
Price: ₹247.00
MRP ₹325.00
You save : ₹78.00
24% Off
Applied Science - Chemistry For MSBTE

Applied Science - Chemistry For MSBTE

By Dr.Kashmiri M.Khamkar,Vaishali M.Gokhale,Charulata S.Raut
627 Views
Price: ₹60.80
MRP ₹80.00
You save : ₹19.20
24% Off
DECODE Applied Thermodynamics For SPPU 15 Course (SE - II - Mech. - 202050)

DECODE Applied Thermodynamics For SPPU 15 Course (SE - II - Mech. - 202050)

By Anup Goel, Siddu Patil
688 Views
Price: ₹106.40
MRP ₹140.00
You save : ₹33.60
24% Off
Applied Science - Chemistry For MSBTE

Applied Science - Chemistry For MSBTE

By Dr.Kashmiri M.Khamkar,Vaishali M.Gokhale,Charulata S.Raut
677 Views
Price: ₹64.60
MRP ₹85.00
You save : ₹20.40
24% Off
Applied Thermodynamics  For SPPU 15 Course (SE - II - Mech. - 202050)

Applied Thermodynamics For SPPU 15 Course (SE - II - Mech. - 202050)

By Anup Goel, Dr. Virendra K. Bhojwani, Siddu Patil
609 Views
Price: ₹197.60
MRP ₹260.00
You save : ₹62.40
24% Off
Applied Thermodynamics For BE VTU Course 17 CBCS (IV- MECH. - 17ME43)

Applied Thermodynamics For BE VTU Course 17 CBCS (IV- MECH. - 17ME43)

By Anup Goel, Siddu Patil, Laxmikant D. Jathar
845 Views
Price: ₹376.20
MRP ₹495.00
You save : ₹118.80
24% Off
Engineering Mechanics (Volume - I Statics)

Engineering Mechanics (Volume - I Statics)

By H. J. Sawant
688 Views
Price: ₹429.40
MRP ₹565.00
You save : ₹135.60
24% Off
Engineering Mathematics - I MCQ Books

Engineering Mathematics - I MCQ Books

By H. R. Bhapkar
5590 Views
Price: ₹152.00
MRP ₹200.00
You save : ₹48.00
24% Off
Engineering Mathematics - II MCQ Books

Engineering Mathematics - II MCQ Books

By H. R. Bhapkar
1477 Views
Price: ₹152.00
MRP ₹200.00
You save : ₹48.00
24% Off
Applied Mathematics For MSBTE

Applied Mathematics For MSBTE

By Vinayak K.Nirmale,Vitthal B.Shinde,Arjun D.Wandhekar,Sourabh B.Joshi,Sadashiv N.Nirmale
606 Views
Price: ₹235.60
MRP ₹310.00
You save : ₹74.40
24% Off
Engineering Mechanics MCQ Books

Engineering Mechanics MCQ Books

By H. J. Sawant, Anup Goel
1887 Views
Price: ₹152.00
MRP ₹200.00
You save : ₹48.00
24% Off
Basic Electronics Engineering MCQ Books

Basic Electronics Engineering MCQ Books

By U. A. Bakshi, A. P. Godse
1903 Views
Price: ₹152.00
MRP ₹200.00
You save : ₹48.00
24% Off
Basic Electrical Engineering MCQ Books

Basic Electrical Engineering MCQ Books

By U. A. Bakshi, V. U. Bakshi, Santosh L. Mhetre
1496 Views
Price: ₹152.00
MRP ₹200.00
You save : ₹48.00
24% Off
Applied Mathematics  For MSBTE

Applied Mathematics For MSBTE

By Vinayak K.Nirmale,Vitthal B.Shinde,Arjun D.Wandhekar,Sourabh B.Joshi,Sadashiv N.Nirmale
844 Views
Price: ₹247.00
MRP ₹325.00
You save : ₹78.00
24% Off
Technical English For Anna University

Technical English For Anna University

By R. Edin Brow
1499 Views
Price: ₹60.80
MRP ₹80.00
You save : ₹19.20
24% Off
Basic Electrical Engineering (A Conceptual Approach)

Basic Electrical Engineering (A Conceptual Approach)

By Uday A. Bakshi, Mrs. Varsha U. Bakshi
1093 Views
Price: ₹425.60
MRP ₹560.00
You save : ₹134.40
24% Off
DECODE Basic Civil Engineering For GTU University (II - COMMON -3110004)

DECODE Basic Civil Engineering For GTU University (II - COMMON -3110004)

By G. Sumalatha
1710 Views
Price: ₹106.40
MRP ₹140.00
You save : ₹33.60
24% Off
Basic Electrical Engineering For VTU

Basic Electrical Engineering For VTU

By U. A. Bakshi, V. U. Bakshi
604 Views
Price: ₹190.00
MRP ₹250.00
You save : ₹60.00
24% Off
DECODE English For GTU University (II - COMMON -3110002)

DECODE English For GTU University (II - COMMON -3110002)

By Meenu Pandey
2236 Views
Price: ₹95.00
MRP ₹125.00
You save : ₹30.00
24% Off