Showing 47 results for "an introduction to hotel industry by sanjiv kumar srivastava"

Showing 47 results for "an introduction to hotel industry by sanjiv kumar srivastava" (Total 47 Products)
View: 
Methods For Preparation And Screening Of R-DNA

Methods For Preparation And Screening Of R-DNA

By Dr. Narendra Srivastava, Dr. Arun Kumar
206 Views
Rental: 180 Days
Price: ₹14.00
MRP ₹95.00
You save : ₹81.00
85% Off
Animal Physiology And Biochemistry

Animal Physiology And Biochemistry

By Dr. R.A. Agarwal, Dr. Anil K. Srivastava And Dr. Kaushal Kumar
3070 Views
Price: ₹204.75
MRP ₹325.00
You save : ₹120.25
37% Off
Introduction To Solid State Physics

Introduction To Solid State Physics

By Arun Kumar
1750 Views
Price: ₹236.25
MRP ₹450.00
You save : ₹213.75
48% Off
Statistical Mechanics

Statistical Mechanics

By R.K. Srivastava, J. Ashok
943 Views
Price: ₹102.38
MRP ₹195.00
You save : ₹92.63
48% Off
Elements Of Solid State Physics

Elements Of Solid State Physics

By J.P. Srivastava
3921 Views
Price: ₹364.88
MRP ₹695.00
You save : ₹330.13
48% Off
Modeling And Simulation Concepts

Modeling And Simulation Concepts

By Rajendra Kumar, Anil Kumar Kapil, Vikesh Kumar, Chandra Shekhar Yadav
107 Views
Rental: 180 Days
Price: ₹30.00
MRP ₹200.00
You save : ₹170.00
85% Off
Solid State Physics By Ajay Kumar Saxena

Solid State Physics By Ajay Kumar Saxena

By Ajay Kumar Saxena
16181 Views
Rental: 180 Days
Price: ₹82.50
MRP ₹550.00
You save : ₹467.50
85% Off
Introduction To The Concepts In Modern Physics

Introduction To The Concepts In Modern Physics

By J. C. N. Rajendra
551 Views
Rental: 180 Days
Price: ₹75.00
MRP ₹499.00
You save : ₹424.00
85% Off
Introduction To Environmental Science And Technology

Introduction To Environmental Science And Technology

By Dr. S. Amal Raj
113 Views
Rental: 180 Days
Price: ₹14.00
MRP ₹95.00
You save : ₹81.00
85% Off
Introduction To Human Geography

Introduction To Human Geography

By Dr. Jyotiram Chandrakant
43 Views
Price: ₹32.20
MRP ₹65.00
You save : ₹32.80
50% Off
Introduction To Green Computing

Introduction To Green Computing

By Salahudin S. Sajan
73 Views
Price: ₹29.40
MRP ₹60.00
You save : ₹30.60
51% Off
Introduction To Operating System

Introduction To Operating System

By Gajanan Deshmukh
216 Views
Price: ₹105.70
MRP ₹215.00
You save : ₹109.30
51% Off
Introduction To Lasers

Introduction To Lasers

By Dr. A. B. Bhise, R. B. Bhise, Dr. S. M. Rathod, S. F. Dhakane
20 Views
Price: ₹42.00
MRP ₹85.00
You save : ₹43.00
51% Off
An Introduction To Industrial Microbiology

An Introduction To Industrial Microbiology

By Dr. P.K. Sivakumaar, Dr. M.M.Joe, Dr. K. Sukesh
1139 Views
Price: ₹122.85
MRP ₹195.00
You save : ₹72.15
37% Off
General Microbiology and Biochemistry By Manoj Kumar Sharma

General Microbiology and Biochemistry By Manoj Kumar Sharma

By Manoj Kumar Sharma
4969 Views
Price: ₹126.00
MRP ₹180.00
You save : ₹54.00
30% Off
Introduction To Web Technology

Introduction To Web Technology

By Aniket Nagane, Bhupesh Taunk, Prashant Jawalkar
352 Views
Price: ₹117.60
MRP ₹240.00
You save : ₹122.40
51% Off
An Introduction To Laser - Theory And Applications

An Introduction To Laser - Theory And Applications

By Dr. M.N. Avadhanulu, Dr. P.S. Hemne
1930 Views
Price: ₹126.00
MRP ₹200.00
You save : ₹74.00
37% Off
Introduction To Microbial World

Introduction To Microbial World

By Mr. P. Vasudevan, Dr. Mukesh Tiwary, Ms. Anjali S. Akiwate
36 Views
Price: ₹51.45
MRP ₹105.00
You save : ₹53.55
51% Off
Microbiology (Introduction To Microbial World)

Microbiology (Introduction To Microbial World)

By Dr. Pragati Sunil Abhyankar, Dr. Rajashree Bhalchandra Patwardhan
20 Views
Price: ₹24.50
MRP ₹50.00
You save : ₹25.50
51% Off
Introduction To Physical Geography - I (Geomorphology)

Introduction To Physical Geography - I (Geomorphology)

By Prof. Dr. Sunil Y. Narke, Prof. Dr. Pandurang Y. Thombare
41 Views
Price: ₹56.35
MRP ₹115.00
You save : ₹58.65
51% Off
Introduction To Computer Network

Introduction To Computer Network

By Dr. Ms. Manisha Bharambe, Mrs. Veena Gandhi, Rahul Patil
178 Views
Price: ₹110.25
MRP ₹225.00
You save : ₹114.75
51% Off
Introduction To Fuzzy Logic

Introduction To Fuzzy Logic

By Rajjan Shinghal
915 Views
Price: ₹78.75
MRP ₹150.00
You save : ₹71.25
48% Off
Introduction To Programming And Programming In C

Introduction To Programming And Programming In C

By Prashant Jawalkar, Satyavan Kunjir, Nitin Shivale, Sachin Walunj
228 Views
Price: ₹86.10
MRP ₹175.00
You save : ₹88.90
51% Off
Introduction To Artificial Intelligence

Introduction To Artificial Intelligence

By AKERKAR, RAJENDRA
7147 Views
Price: ₹223.13
MRP ₹425.00
You save : ₹201.88
48% Off
Introduction To Physical Geography - II (Geography Of Atmosphere And Hydrosphere)

Introduction To Physical Geography - II (Geography Of Atmosphere And Hydrosphere)

By Prof. Dr. Sunil Y. Narke, Prof. Dr. Pandurang Y. Thombare
52 Views
Price: ₹49.00
MRP ₹100.00
You save : ₹51.00
51% Off
Introduction To Operating System

Introduction To Operating System

By Prof. Mrs. Deepali N. Bhoskar, Prof. Mrs. Sangita Sham Nimbalkar, Prof. Mrs. Shakila Siddavatam, Prof. Sadanand Borse
42 Views
Price: ₹127.40
MRP ₹260.00
You save : ₹132.60
51% Off
Computer Graphics With An Introduction To Multimedia

Computer Graphics With An Introduction To Multimedia

By Chopra Rajiv
312 Views
Price: ₹289.80
MRP ₹460.00
You save : ₹170.20
37% Off
Origin And Introduction To C

Origin And Introduction To C

By Dr. Anil Rajput, Dr. Dharmendra Chourishi
331 Views
Price: ₹120.00
MRP ₹300.00
You save : ₹180.00
60% Off
Introduction To SQL And PC / SQL

Introduction To SQL And PC / SQL

By Sharad Maheshwari, Ruchin Jain
445 Views
Rental: 180 Days
Price: ₹74.00
MRP ₹495.00
You save : ₹421.00
85% Off
Textbook Of Algae

Textbook Of Algae

By Dr Ashok Kumar Awasthi
478 Views
Price: ₹330.75
MRP ₹525.00
You save : ₹194.25
37% Off