Showing 240 results for "advanced marketing consumer behaviour by dr shahaji misal"

Showing 240 results for "advanced marketing consumer behaviour by dr shahaji misal" (Total 240 Products)
View: 
Consumer Behaviour And Sales Management

Consumer Behaviour And Sales Management

By Dr. Shaila Bootwala, Ms. Uzma Irfan Shaikh
472 Views
Price: ₹50.35
MRP ₹75.00
You save : ₹24.65
33% Off
Digital Marketing

Digital Marketing

By Prof. Nitin Kamat, Dr. Manik S. Kadam, Dr. Abhay S. Kinikar, Mr. Pramod Jejurikar, Mr. Prakash B. Narke
859 Views
Price: ₹126.35
MRP ₹190.00
You save : ₹63.65
34% Off
Organizational Behaviour

Organizational Behaviour

By Dr. Leena Sunil Modi (Gandhi)
386 Views
Price: ₹76.48
MRP ₹115.00
You save : ₹38.53
34% Off
A Text Book Of Organisational Behaviour

A Text Book Of Organisational Behaviour

By Prof. Arati Oturkar,Dr. Tanima Banerjee
359 Views
Price: ₹106.40
MRP ₹160.00
You save : ₹53.60
34% Off
A  Book Of Sales And Distributions Management

A Book Of Sales And Distributions Management

By Prof. Ameya Anil Patil,Dr. Prashant Namdev Phule
338 Views
Price: ₹119.70
MRP ₹180.00
You save : ₹60.30
34% Off
Marketing and Salesmanship (Part - I)

Marketing and Salesmanship (Part - I)

By Dr. Mangesh P. Waghmare, Dr. Satish D. Jagtap
465 Views
Price: ₹81.94
MRP ₹115.00
You save : ₹33.06
29% Off
Marketing and Salesmanship (Part - II)

Marketing and Salesmanship (Part - II)

By Dr. Mangesh P. Waghmare, Dr. Satish D. Jagtap
413 Views
Price: ₹78.38
MRP ₹110.00
You save : ₹31.63
29% Off
Recent Advances In Marketing

Recent Advances In Marketing

By Dr. Shaila Bootwala, Ms. Uzma Irfan Shaikh
193 Views
Price: ₹46.55
MRP ₹65.00
You save : ₹18.45
28% Off
Advanced Auditing

Advanced Auditing

By Dr. Mahesh Kulkarni, Dr. Suhas Mahajan
195 Views
Price: ₹152.95
MRP ₹230.00
You save : ₹77.05
34% Off
Advanced Transportation Engineering

Advanced Transportation Engineering

By S. S. Kolapkar, P. R. Minde
556 Views
Price: ₹73.15
MRP ₹110.00
You save : ₹36.85
34% Off
Advanced Financial Management

Advanced Financial Management

By Prof Pravin Thorat, Prof Praveen Suryavanshi
342 Views
Price: ₹192.38
MRP ₹270.00
You save : ₹77.63
29% Off
Advanced Data Structures For SPPU 15 Course (SE - II - Comp. - 210252)

Advanced Data Structures For SPPU 15 Course (SE - II - Comp. - 210252)

By A. A. Puntambekar
423 Views
Price: ₹125.40
MRP ₹165.00
You save : ₹39.60
24% Off
DECODE Advanced Data Structures For SPPU 15 Course (SE - II - Comp. - 210252)

DECODE Advanced Data Structures For SPPU 15 Course (SE - II - Comp. - 210252)

By A. A. Puntambekar
397 Views
Price: ₹83.60
MRP ₹110.00
You save : ₹26.40
24% Off
Advanced Processors For SPPU 15 Course (TE - II - E&Tc - 304189)

Advanced Processors For SPPU 15 Course (TE - II - E&Tc - 304189)

By Venkat N. Ghodke
414 Views
Price: ₹174.80
MRP ₹230.00
You save : ₹55.20
24% Off
DECODE Advanced Manufacturing Process For SPPU 15 Course (BE - II - Mech. - 402050A)

DECODE Advanced Manufacturing Process For SPPU 15 Course (BE - II - Mech. - 402050A)

By Anup Goel
471 Views
Price: ₹83.60
MRP ₹110.00
You save : ₹26.40
24% Off
DECODE Advanced Processors For SPPU 15 Course (TE - II - E&Tc - 304189)

DECODE Advanced Processors For SPPU 15 Course (TE - II - E&Tc - 304189)

By Venkat N. Ghodke
371 Views
Price: ₹76.00
MRP ₹100.00
You save : ₹24.00
24% Off
Advanced Manufacturing Process For SPPU 15 Course (BE - II - Mech. - 402050A)

Advanced Manufacturing Process For SPPU 15 Course (BE - II - Mech. - 402050A)

By Anup Goel, Mr. Ravikiran D. Palaskar
594 Views
Price: ₹121.60
MRP ₹160.00
You save : ₹38.40
24% Off
DECODE Advanced Surveying For SPPU 15 Course (TE - II - Civil - 301007)

DECODE Advanced Surveying For SPPU 15 Course (TE - II - Civil - 301007)

By Ayub F. Shaikh, Udaykumar J. Phatak, Anil V. Kondhalkar, G. Sumalatha
384 Views
Price: ₹83.60
MRP ₹110.00
You save : ₹26.40
24% Off
Practical Botany (SPPU)

Practical Botany (SPPU)

By Dr. B. A. Patil, Dr. D. D. Ahire, Prof. B. M. Gayker, Dr. A. M. Bhosale, Dr. Y. R. Gahile, Dr. S. K. Aher, Dr. A. B. Kadam, Dr.
1248 Views
Price: ₹91.20
MRP ₹120.00
You save : ₹28.80
24% Off
Inorganic and Organic Chemistry (SPPU)

Inorganic and Organic Chemistry (SPPU)

By Dr. K. H. Kapadnis, Dr. T. S. Thopate, Dr. N. R. Dalvi, Dr. S. R. Thopate, Dr. A. E Athare, Dr. D. G. Karpe
386 Views
Price: ₹64.60
MRP ₹85.00
You save : ₹20.40
24% Off
Plant Morphology And Anatomy  (Paper II)  (SPPU)

Plant Morphology And Anatomy (Paper II) (SPPU)

By Dr. B. A. Patil, Dr. A. M. Bhosale, Dr. D. M. Mahajan, Dr. D. D. Ahire, Dr. M. T. Patil, Dr. Y. R. Gahile
678 Views
Price: ₹121.60
MRP ₹160.00
You save : ₹38.40
24% Off
Heat And Thermodynamics (SPPU)

Heat And Thermodynamics (SPPU)

By Dr. Madhav K. Deore, Dr. Amol B. Rahane, Dr. Smt. Sarika D. Shinde, Dr. P. B. Chaudhari, Dr. Madhav Sarode, Dr. V. G. Wagh
283 Views
Price: ₹91.20
MRP ₹120.00
You save : ₹28.80
24% Off
Electronics (A) (SPPU)

Electronics (A) (SPPU)

By Dr. Madhav Sarode, DR. Madhav K. Deore, Dr. P. V. Patil, Dr. Ashok E. Kalange, Dr. Smt Sarika D. Shinde, Dr. Vasant G. Wagh
321 Views
Price: ₹98.80
MRP ₹130.00
You save : ₹31.20
24% Off
Plant Physiology, Plant Biotechnology  (SPPU)

Plant Physiology, Plant Biotechnology (SPPU)

By Dr. B. A. Patil, Dr. A. M. Bhosale, Dr. D . D. Ahire, Dr. M. T. Patil, Dr. S. M. Kambale, Dr. A. B. Kadam
478 Views
Price: ₹102.60
MRP ₹135.00
You save : ₹32.40
24% Off
Banking And Finance - I

Banking And Finance - I

By Dr. S. R. Jawale, Dr. D. B. Shinde, Dr. D. G. Ushir, Dr. S. R. Pagar, Dr. S. V. Tile
398 Views
Price: ₹33.25
MRP ₹50.00
You save : ₹16.75
34% Off
Taxonomy of Angiosperms and Plant Ecology , Plant Anatomy and Embryology (SPPU)

Taxonomy of Angiosperms and Plant Ecology , Plant Anatomy and Embryology (SPPU)

By Dr. B. A. Patil, Dr. D. M. Mahajan, Dr. A. M. Bhosale, Dr. Y. R. Gahile, Dr. A. B. Kadam, Dr. M. T. Patil
692 Views
Price: ₹148.20
MRP ₹195.00
You save : ₹46.80
24% Off
Plant Life And Utilization

Plant Life And Utilization

By Dr. B. A. Patil, Prof. B. M. Gaykar, Dr. S. M. Kamble, Dr. S. K. Aher, Dr. M. D. Sonawane, Dr. Y. R. Gahile
699 Views
Price: ₹102.60
MRP ₹135.00
You save : ₹32.40
24% Off
Applied Zoology - I (SPPU)

Applied Zoology - I (SPPU)

By Dr. S. V. Chaudhari, Dr. Chetan Jawale, Dr. S. A. Pingale, Dr. Resham Bhalla, Dr. Arun Gulave
409 Views
Price: ₹110.20
MRP ₹145.00
You save : ₹34.80
24% Off
Animal Diversity - III (SPPU)

Animal Diversity - III (SPPU)

By Dr. S. V. Chaudhari, Dr. Resham Bhalla, DR. Arun Gulave, Dr. S. A. Pingle, Dr. Chetan Jawale
602 Views
Price: ₹49.40
MRP ₹65.00
You save : ₹15.60
24% Off
Physics Principles And Applications  (SPPU)

Physics Principles And Applications (SPPU)

By Dr. Madhav. K. Deore, Dr. Amol R. Rahane, Dr. Smt. Sarika D. Shinde, Dr. P. B. Chaudhari, Dr. C. G. Dighavkar
300 Views
Price: ₹83.60
MRP ₹110.00
You save : ₹26.40
24% Off