Showing 103 results for "advanced marketing consumer behaviour by dr shahaji misal"

Category

Language

Material Type

Showing 103 results for "advanced marketing consumer behaviour by dr shahaji misal" (Total 103 Products)
View: 
Consumer Behaviour

Consumer Behaviour

By Dr. E. B. Khedkar, Dr. Arun Ingale, Dr. Preeti Kulkarni, Prof. Dr. Tushar V. Dagade
342 Views
Price: ₹136.33
MRP ₹205.00
You save : ₹68.68
34% Off
Management Control System

Management Control System

By Dr. Govind M. Dumbre, Dr. A. H. Gaikwad, Dr. S. D. Khairnar, Dr. S. M. Misal
334 Views
Price: ₹133.00
MRP ₹200.00
You save : ₹67.00
34% Off
Retail Management

Retail Management

By Dr. S. M. Misal, Dr. Y. R. Thorat, Prof. P. G. Meher, Prof. Uday Kiran, Prof. Kishor Nawale
490 Views
Price: ₹149.63
MRP ₹225.00
You save : ₹75.38
34% Off
Organisational Behaviour

Organisational Behaviour

By Dr. Sayalee Gankar, Dr. Arun Ingale, Dr. Sachin Vyavhare, Dr. Pravin Rayate
347 Views
Price: ₹133.00
MRP ₹200.00
You save : ₹67.00
34% Off
Marketing (Cases In Marketing / Project)

Marketing (Cases In Marketing / Project)

By Dr. S. U. Jadhavar, Dr. Kishore S. Nikam, R. D. Umap
289 Views
Price: ₹79.80
MRP ₹120.00
You save : ₹40.20
34% Off
Human Resource Management And Organisational Behaviour

Human Resource Management And Organisational Behaviour

By Prof. Dr. Babasaheb R. Sangale, Prin. Dr. Jaysing Shriram Deshmukh, Prof. Dr. E. J. Jagtap, Prof. Avantika D. Lawrence
276 Views
Price: ₹186.20
MRP ₹280.00
You save : ₹93.80
34% Off
Retail Marketing

Retail Marketing

By Dr. N. R Berad, Dr. P. B. Suryawanshi, Dr. M. A. Marathe, Dr. V. D. Kulkarni, Prof. Shreekala Bachhav
280 Views
Price: ₹126.35
MRP ₹190.00
You save : ₹63.65
34% Off
Business To Business Marketing

Business To Business Marketing

By Dr. E. B. Khedkar, Dr. Chetan G. Chaudhari, Dr Prashant B. Suryawanshi
337 Views
Price: ₹133.00
MRP ₹200.00
You save : ₹67.00
34% Off
Integrated Marketing Communications

Integrated Marketing Communications

By Dr. E. B. Khedkar, Dr. Arun Ingale Dr. Preeti Kulkarni, Dr. Ashutosh V. More, Dr. Niklesh Rameshchandra Berad
320 Views
Price: ₹152.95
MRP ₹230.00
You save : ₹77.05
34% Off
Integrated Marketing Communications

Integrated Marketing Communications

By Dr. E. B. Khedkar, Dr. Arun Ingale Dr. Preeti Kulkarni, Dr. Ashutosh V. More, Dr. Niklesh Rameshchandra Berad
340 Views
Price: ₹156.28
MRP ₹235.00
You save : ₹78.73
34% Off
Contemporary Marketing Research

Contemporary Marketing Research

By Dr. E. B. Khedkar, Dr. Preeti Kulkarni, Dr. Milind A. Marathe,Prof. Dr. Tushar Dagade, Prof. Anil Khandare
399 Views
Price: ₹206.15
MRP ₹310.00
You save : ₹103.85
34% Off
Rural Marketing

Rural Marketing

By Dr. Arun Ingale, Dr. A. V. More, Prof. Shreekala Bachhav
294 Views
Price: ₹106.40
MRP ₹160.00
You save : ₹53.60
34% Off
Basics Of Marketing

Basics Of Marketing

By Dr. Preeti M. Kulkarni, Dr. Nilesh R. Berad, Dr. Tushar V. Dagade, Mr. Akbar Raza Khan
428 Views
Price: ₹103.08
MRP ₹155.00
You save : ₹51.93
34% Off
Services Marketing

Services Marketing

By Dr. Chetan G. Chaudhari, Dr. Nilesh R. Bread, Dr. Sanjay Dharmadhikari, Prof. Shilpa R. Kankonkar, Prof. Nandini Desai
304 Views
Price: ₹182.88
MRP ₹275.00
You save : ₹92.13
34% Off
E-Marketing

E-Marketing

By Dr. Krishna M. Sharma
356 Views
Price: ₹162.93
MRP ₹245.00
You save : ₹82.08
34% Off
Internet Marketing I

Internet Marketing I

By Prof. Dr. Deepak V. Nandre, Prof. Archana A. Borde
310 Views
Price: ₹159.60
MRP ₹240.00
You save : ₹80.40
34% Off
Marketing Strategy

Marketing Strategy

By Prof. Dr. S. P. Walvekar, Prof. A. P Deshmukh, Prof. S. J Darawade, Mr. Rajeev Puri
269 Views
Price: ₹86.45
MRP ₹130.00
You save : ₹43.55
34% Off
International Marketing

International Marketing

By Prof. Dr. Priyanka D. Bhamare, Prof. Sushumna Kane, Prof. Prakash Singh, Prof. Piyush Dixit
304 Views
Price: ₹93.10
MRP ₹140.00
You save : ₹46.90
34% Off
Labour Laws

Labour Laws

By Dr. S. U. Jadhavar, Dr. G. M. Dumbre, Dr. S. D. Takalkar, S. N. Nanaware, Dr. R. D. Darekar, Dr. Arun. H. Gaikwad, Dr. Nikhil Ma
322 Views
Price: ₹96.43
MRP ₹145.00
You save : ₹48.58
34% Off
Managing For Sustainability

Managing For Sustainability

By Dr. E. B. Khedkar,Dr. K. M. Sharma, Dr. P. C. Kalkar, Dr. Arun Ingale,Dr. M. M Puri, Dr. Tripti Sahu
320 Views
Price: ₹182.88
MRP ₹275.00
You save : ₹92.13
34% Off
Research Methodology

Research Methodology

By Prin. Dr. S. U. Jadhavar, Dr. M. M. Jadhav, Dr. Ravi Chitnis, Dr. Abhijeet Chavan, Dr. Abhijeet Chavan, Dr. B. D. Khedkar
425 Views
Price: ₹129.68
MRP ₹195.00
You save : ₹65.33
34% Off
Business Law

Business Law

By Dr. G. M. Dumbre, Dr. S. N. Nanaware, Dr. S. D. Takalkar, Dr. Neha Dixit, Dr. S. D. Khairnar
409 Views
Price: ₹129.68
MRP ₹195.00
You save : ₹65.33
34% Off
Supply Chain Management And Logistics Management

Supply Chain Management And Logistics Management

By Dr. G. M. Dumbre, Dr. A. H. Gaikwad, Dr. Amol Deogadkar, Dr. V. D. Barve, Dr. N. T. Lamture
460 Views
Price: ₹109.73
MRP ₹165.00
You save : ₹55.28
34% Off
Business Planning And Project Management

Business Planning And Project Management

By Dr. Govind. M. Dumbre, Dr. M. M. Jadhav, Dr. Anjali A. Sane, Dr. B. D. Khedkar, Dr. R. P. Kudare
334 Views
Price: ₹139.65
MRP ₹210.00
You save : ₹70.35
34% Off
Strategic Brand Management

Strategic Brand Management

By Dr. E. B. Khedkar,Dr. Prashant B. Suryawanshi, Dr. Preeri Kulkarni, Dr. Sharad Dashaputre, Dr. Anita Khatke
341 Views
Price: ₹146.30
MRP ₹220.00
You save : ₹73.70
34% Off
Indirect Taxation

Indirect Taxation

By Dr. E. B. Khedkar, Dr. Meenakshi Duggal, Dr. H. D. Thorat, Dr. U. M. Mishra, Dr. S. U. Chavan, Prof. G. R Teltumbade, Prof. Indu
304 Views
Price: ₹116.38
MRP ₹175.00
You save : ₹58.63
34% Off
Human Resource Accounting And Compensation Management

Human Resource Accounting And Compensation Management

By Dr. E. B. Khedkar, Dr. Anand B. Dadas, Dr. Kuldip Charak, Dr. Survarna R. Shinde, Dr. Rakesh S. Patil
498 Views
Price: ₹103.08
MRP ₹155.00
You save : ₹51.93
34% Off
Labour And Social Security Laws

Labour And Social Security Laws

By Dr. E. B. Khedkar,Dr. Kuldip S. Charak, Dr. Arun Ingale, Dr. Laxman Kumar Tripathy, Dr. Girish M. Ahire, Prof. Rajendra Wamanrao
352 Views
Price: ₹146.30
MRP ₹220.00
You save : ₹73.70
34% Off
Change Management

Change Management

By Dr. G. k. Shirude, Dr. Arun Ingale, Dr. G. M Ahire, Dr. Sayalee Gankar
414 Views
Price: ₹93.10
MRP ₹140.00
You save : ₹46.90
34% Off
Strategic Cost Management

Strategic Cost Management

By Dr. E. B. Khedkar, Dr. Parag C. Kalkar, Dr. Devidas B. Bharti, Dr. S. M. Gaikwad
320 Views
Price: ₹116.38
MRP ₹175.00
You save : ₹58.63
34% Off