Showing 431 results for "taxation by dr s u jadhavar"

Language

Showing 431 results for "taxation by dr s u jadhavar" (Total 431 Products)
View: 
Taxation

Taxation

By Dr. S. U. Jadhavar, Dr. G. M. Dumbre, Dr. Arun H. Gaikwad, Dr. Jainuddin R. Mulla
38 Views
Price: ₹122.50
MRP ₹250.00
You save : ₹127.50
51% Off
Advanced Accounting And Taxation-V

Advanced Accounting And Taxation-V

By Prof. Dr. G. M. Dumbre, Prin. Dr. Sudhakar Udhavarao Jadhavar, Prof. Dr. Jainuddin Ramjan Mulla, Prin. Dr. Anil B. Adsule
30 Views
Price: ₹88.20
MRP ₹180.00
You save : ₹91.80
51% Off
Advanced, Accounting And Taxation

Advanced, Accounting And Taxation

By Prin. Dr. Sudhakar Udhavarao Jadhavar, Prof. Dr. Arun H. Gaikwad, Prof. Dr. C.A. Mulla Jainuddin Ramjan, Prof. Dr. R. D. Darekar
25 Views
Price: ₹171.50
MRP ₹350.00
You save : ₹178.50
51% Off
Direct Taxation

Direct Taxation

By Dr. E. B Khedkar, Dr. Devidas B. Bharti, Dr. Neha Tejwani, Prof. Dr. Sunil M. Adhav
32 Views
Price: ₹137.20
MRP ₹280.00
You save : ₹142.80
51% Off
Indirect Taxation

Indirect Taxation

By Dr. E. B. Khedkar, Dr. Meenakshi Duggal, Dr. H. D. Thorat, Dr. U. M. Mishra, Dr. S. U. Chavan, Prof. G. R Teltumbade, Prof. Indu
33 Views
Price: ₹85.75
MRP ₹175.00
You save : ₹89.25
51% Off
Advanced Accounting And Taxation (Advanced Accounting) (Paper - I)

Advanced Accounting And Taxation (Advanced Accounting) (Paper - I)

By Dr. Yashodhan Mithare, Dr. Arun Gaikwad, Prin. Dr. Sadashiv L. Shirgave, Dr. Govind M. Dumbre
46 Views
Price: ₹98.00
MRP ₹200.00
You save : ₹102.00
51% Off
Advanced Accounting And Taxation-IV

Advanced Accounting And Taxation-IV

By Prof. Dr. Arun H. Gaikwad, Prof. Dr. Ramesh D. Darekar, Prof. Dr. Anil P. Kulkarni, Prof. Dr. V. D. Barve
28 Views
Price: ₹115.15
MRP ₹235.00
You save : ₹119.85
51% Off
Indirect Taxation

Indirect Taxation

By Prof. (Dr.) Devidas B. Bharati, Prof. (Dr.) Babasaheb R. Jadhav, Prof. (CA) Dnyanesh A. Kulkarni
305 Views
Price: ₹88.20
MRP ₹180.00
You save : ₹91.80
51% Off
Business Taxation

Business Taxation

By Suresh Bhirud, Dr. Mahesh A. Kulkarni
307 Views
Price: ₹142.10
MRP ₹290.00
You save : ₹147.90
51% Off
CA Intermediate Paper 4 Taxation (Indirect Tax) (Google Drive + Printed Book)

CA Intermediate Paper 4 Taxation (Indirect Tax) (Google Drive + Printed Book)

By CA Dheeraj Kukreja
182 Views
Price: ₹4,290.00
MRP ₹7,800.00
You save : ₹3,510.00
45% Off
CA Intermediate Paper 4 Taxation (Indirect Tax) (Pen Drive + Printed Book)

CA Intermediate Paper 4 Taxation (Indirect Tax) (Pen Drive + Printed Book)

By CA Dheeraj Kukreja
130 Views
Price: ₹4,565.00
MRP ₹8,300.00
You save : ₹3,735.00
45% Off
CA Intermediate Paper 4 Taxation (Direct Tax) (Google Drive + Printed Book)

CA Intermediate Paper 4 Taxation (Direct Tax) (Google Drive + Printed Book)

By CA Dheeraj Kukreja
148 Views
Price: ₹4,290.00
MRP ₹7,800.00
You save : ₹3,510.00
45% Off
CA Intermediate Paper 4 Taxation (Direct Tax) (Pen Drive + Printed Book)

CA Intermediate Paper 4 Taxation (Direct Tax) (Pen Drive + Printed Book)

By CA Dheeraj Kukreja
150 Views
Price: ₹4,565.00
MRP ₹8,300.00
You save : ₹3,735.00
45% Off
CA Intermediate Paper 4 Taxation (DT + IDT) (Google Drive + Printed Book)

CA Intermediate Paper 4 Taxation (DT + IDT) (Google Drive + Printed Book)

By CA Dheeraj Kukreja
149 Views
Price: ₹8,030.00
MRP ₹14,600.00
You save : ₹6,570.00
45% Off
CA Intermediate Paper 4 Taxation (DT + IDT) (Pen Drive + Printed Book)

CA Intermediate Paper 4 Taxation (DT + IDT) (Pen Drive + Printed Book)

By CA Dheeraj Kukreja
138 Views
Price: ₹8,580.00
MRP ₹15,600.00
You save : ₹7,020.00
45% Off
Direct Taxation

Direct Taxation

By Dr. Devidas B. Bharati, Prof. Babasaheb Ramdas Jadhav, Dnyanesh Arvind Kulkarni
194 Views
Price: ₹122.50
MRP ₹250.00
You save : ₹127.50
51% Off
Business Taxation

Business Taxation

By Prin. Dr. Kishor S. Nikam, Prof. Amit Jadhav, Prof. Rmya Nair, Prof. Omkar V. Bhavsar
56 Views
Price: ₹95.55
MRP ₹195.00
You save : ₹99.45
51% Off
Auditing And Taxation (Taxation - Income Tax)

Auditing And Taxation (Taxation - Income Tax)

By Sharp Publications
97 Views
Price: ₹49.00
MRP ₹100.00
You save : ₹51.00
51% Off
Advanced Accounting And Taxation (Recent Advances In Accounting, Taxation And Auditing)

Advanced Accounting And Taxation (Recent Advances In Accounting, Taxation And Auditing)

By Sharp Publications
94 Views
Price: ₹71.05
MRP ₹145.00
You save : ₹73.95
51% Off
Indirect Taxation

Indirect Taxation

By Sharp Publications
41 Views
Price: ₹34.30
MRP ₹70.00
You save : ₹35.70
51% Off
(Finance) Direct Taxation

(Finance) Direct Taxation

By Sharp Publications
48 Views
Price: ₹68.60
MRP ₹140.00
You save : ₹71.40
51% Off
Taxation Law And Practice Volume I

Taxation Law And Practice Volume I

By BALACHANDRAN, V. , THOTHADRI, S.
2814 Views
Price: ₹131.25
MRP ₹250.00
You save : ₹118.75
48% Off
Business Taxation

Business Taxation

By Team of Eminent Professors
156 Views
Price: ₹39.20
MRP ₹80.00
You save : ₹40.80
51% Off
Auditing And Taxation

Auditing And Taxation

By Sharp Publications
60 Views
Price: ₹44.10
MRP ₹90.00
You save : ₹45.90
51% Off
General Laws Affecting Taxation

General Laws Affecting Taxation

By Sharp Publications
122 Views
Price: ₹41.65
MRP ₹85.00
You save : ₹43.35
51% Off
Advanced Accounting And Taxation (Advanced Accounting)

Advanced Accounting And Taxation (Advanced Accounting)

By Sharp Publications
88 Views
Price: ₹34.30
MRP ₹70.00
You save : ₹35.70
51% Off
Advanced Accounting And Taxation (Advanced Auditing)

Advanced Accounting And Taxation (Advanced Auditing)

By Sharp Publications
67 Views
Price: ₹41.65
MRP ₹85.00
You save : ₹43.35
51% Off
CA Intermediate Taxation Mock Test Paper-2

CA Intermediate Taxation Mock Test Paper-2

By Panel Of Experts
111 Views
Price: ₹18.00
MRP ₹50.00
You save : ₹32.00
64% Off
CA Intermediate Taxation Mock Test Paper-1

CA Intermediate Taxation Mock Test Paper-1

By Panel Of Experts
107 Views
Price: ₹18.00
MRP ₹50.00
You save : ₹32.00
64% Off
Advanced Accounting And Taxation (Case Studies In Accountancy)

Advanced Accounting And Taxation (Case Studies In Accountancy)

By Sharp Publications
42 Views
Price: ₹17.15
MRP ₹35.00
You save : ₹17.85
51% Off