Showing 107 results for "pharmacology amp toxicology by dr prashant kumar"

Showing 107 results for "pharmacology amp toxicology by dr prashant kumar" (Total 107 Products)
View: 
Pharmacology & Toxicology

Pharmacology & Toxicology

By Dr. Prashant Kumar, Umesh Kumar, Amit Pratap Singh
300 Views
Price: ₹149.63
MRP ₹210.00
You save : ₹60.38
29% Off
Pharmacology And Toxicology

Pharmacology And Toxicology

By Dr. A. V. Yadav
34767 Views
Price: ₹143.45
MRP ₹215.00
You save : ₹71.55
33% Off
Pharmacology And Toxicology (Practical)

Pharmacology And Toxicology (Practical)

By Dr. G. D. Gupta, Dr. Shailesh Sharma, Harsimran Singh
286 Views
Price: ₹37.05
MRP ₹55.00
You save : ₹17.95
33% Off
Pharmacology And Toxicology

Pharmacology And Toxicology

By Shraddha R. Kale, Rajendra R. Kale
2104 Views
Price: ₹119.70
MRP ₹180.00
You save : ₹60.30
34% Off
Pharmacology - I

Pharmacology - I

By Dr. B.B. Jain, Dr. Nilesh Kumar, Dr. Arabinda Nayak
366 Views
Price: ₹156.75
MRP ₹220.00
You save : ₹63.25
29% Off
Pharmacology I

Pharmacology I

By Prof. (Dr.) Mahesh Prasad, Dr. Rupesh K. Gautam,Dr. Kalpesh Gaur, Dr. Mandeep Kumar Arora
201 Views
Price: ₹133.00
MRP ₹200.00
You save : ₹67.00
34% Off
A Practical Book Of Pharmacology - I

A Practical Book Of Pharmacology - I

By Dr. Mandeep Kumar Arora
280 Views
Price: ₹43.70
MRP ₹65.00
You save : ₹21.30
33% Off
Toxicology At A Glance By Dr. Vimal Sharma

Toxicology At A Glance By Dr. Vimal Sharma

By Dr. Vimal Sharma
4051 Views
Price: ₹196.65
MRP ₹207.00
You save : ₹10.35
5% Off
Environmental Biology And Toxicology

Environmental Biology And Toxicology

By Dr. Jiwan P. Sarwade, Dr. Sunil N. Pokale, Dr. Sudhir R. Wagh, Dr. R. V. Kshirsagar, Dr. S. A. Gurule
140 Views
Price: ₹116.38
MRP ₹175.00
You save : ₹58.63
34% Off
Pharmacological Screening Methods And Toxicology

Pharmacological Screening Methods And Toxicology

By Dr. Avanapu Srinivasa Rao, Namburi Bhagya Lakshmi
1521 Views
Price: ₹235.41
MRP ₹413.00
You save : ₹177.59
43% Off
Environmental Biology And Toxicology

Environmental Biology And Toxicology

By Dr. Kishore R. Pawar, Dr. Ashok E. Desai
2353 Views
Price: ₹106.40
MRP ₹160.00
You save : ₹53.60
34% Off
Pharmacology - III

Pharmacology - III

By Dr. K. G. Bothara, Dr. K. K. Bothara, Dr. Manoj Aswar
210 Views
Price: ₹133.00
MRP ₹200.00
You save : ₹67.00
34% Off
Pharmacology - I

Pharmacology - I

By Dr. K. G. Bothara, Dr. K. K. Bothara
1533 Views
Price: ₹199.50
MRP ₹300.00
You save : ₹100.50
34% Off
Pharmacology - II

Pharmacology - II

By Dr. Pankaj Mishra, Dr. Pragnesh Patani, Dr. K. V. Otari
374 Views
Price: ₹149.63
MRP ₹210.00
You save : ₹60.38
29% Off
Pharmacology - II

Pharmacology - II

By Dr. K. G. Bothara, Dr. K. K. Bothara
1465 Views
Price: ₹172.90
MRP ₹260.00
You save : ₹87.10
34% Off
Pharmacology - V

Pharmacology - V

By Dr. Sachin V. Tembhurne, Dr. Ashwini R. Madgulkar
197 Views
Price: ₹59.85
MRP ₹90.00
You save : ₹30.15
34% Off
Pharmacology - I

Pharmacology - I

By Dr. Sachin V Tembhurne, Dr. Rao V. S. V. Vadlamudi
608 Views
Price: ₹212.80
MRP ₹320.00
You save : ₹107.20
34% Off
Classification & Questionnaires In Pharmacology

Classification & Questionnaires In Pharmacology

By Dr. Dinesh M. Sakarkar, Dr. Sachin V. Tembhurne, Dr. Babita H. More
193 Views
Price: ₹59.85
MRP ₹90.00
You save : ₹30.15
34% Off
Pharmacology - III

Pharmacology - III

By Dr. Manjunatha P. Mudagal, Dr. Uday Raj Sharma
139 Views
Price: ₹170.05
MRP ₹255.00
You save : ₹84.95
33% Off
Pharmacology - II

Pharmacology - II

By Dr. Manjunatha P. Mudagal, Dr. Uday Raj Sharma
450 Views
Price: ₹150.10
MRP ₹225.00
You save : ₹74.90
33% Off
Pharmacology - I

Pharmacology - I

By Dr. C. M. Jangme, Shivakumar S. Ladde, R. D. Wadulkar, Prof. (Dr) Nitin B. Ghiware
501 Views
Price: ₹166.25
MRP ₹250.00
You save : ₹83.75
34% Off
A Practical Book Of Practical Pharmacology - II

A Practical Book Of Practical Pharmacology - II

By Dr. Hemant P. Suryawanshi, Dr. Mukesh R. Patel, Dr. Sunil P. Pawar
645 Views
Price: ₹50.35
MRP ₹75.00
You save : ₹24.65
33% Off
Principles And Fundamentals In Pharmacology Volume - I

Principles And Fundamentals In Pharmacology Volume - I

By Dr. Dinesh M. Sakarkar, Dr. Sachin V. Tembhurne, Dr. Babita H. More
247 Views
Price: ₹232.75
MRP ₹350.00
You save : ₹117.25
34% Off
Practical Manual of Pharmacology-I

Practical Manual of Pharmacology-I

By Dr. Deepak S. Mohale & Dr. Anil V. Chandewar
123 Views
Price: ₹92.63
MRP ₹130.00
You save : ₹37.38
29% Off
Experimental Pharmacology - III

Experimental Pharmacology - III

By Dr. Ghanshyam Panigrahi, Dr. Arjun Patra
293 Views
Price: ₹89.78
MRP ₹135.00
You save : ₹45.23
34% Off
Principles And Fundamentals In Pharmacology Volume - II

Principles And Fundamentals In Pharmacology Volume - II

By Dr. Dinesh M. Sakarkar, Dr. Sachin V. Tembhurne, Dr. Babita H. More
345 Views
Price: ₹299.25
MRP ₹450.00
You save : ₹150.75
34% Off
Pharmacology I For  B. PHARMACY  PCI 17  (IV - BP404T)

Pharmacology I For B. PHARMACY PCI 17 (IV - BP404T)

By Dr. Vijay V. Navghare, Dr. Mohini Kuchekar
514 Views
Price: ₹190.00
MRP ₹250.00
You save : ₹60.00
24% Off
Pharmacology - III

Pharmacology - III

By Dr. Sachin V. Tembhurne
598 Views
Price: ₹192.85
MRP ₹290.00
You save : ₹97.15
34% Off
Pharmacology - III

Pharmacology - III

By Dr. Sachiin V Tembhurne
392 Views
Price: ₹99.75
MRP ₹150.00
You save : ₹50.25
34% Off
Pharmacology - II

Pharmacology - II

By Dr. Sachin V. Tembhurne
737 Views
Price: ₹216.60
MRP ₹325.00
You save : ₹108.40
33% Off