Showing 38 results for "pharmaceutics"

Showing 38 results for "pharmaceutics" (Total 38 Products)
View: 
Physical Pharmaceutics - I

Physical Pharmaceutics - I

By Meera Singh
2788 Views
Price: ₹83.60
MRP ₹110.00
You save : ₹26.40
24% Off
Pharmaceutics - I

Pharmaceutics - I

By Dr. Atmaram Pawar
2448 Views
Price: ₹76.95
MRP ₹115.00
You save : ₹38.05
33% Off
Pharmaceutics : A Practical Manual

Pharmaceutics : A Practical Manual

By Sindhu Abraham
161 Views
Price: ₹259.35
MRP ₹455.00
You save : ₹195.65
43% Off
Pharmaceutics - II

Pharmaceutics - II

By S. B. Gokhale, Dr. M. S. Tare, S. N. Kothawade
331 Views
Price: ₹66.50
MRP ₹100.00
You save : ₹33.50
34% Off
Pharmaceutics - I

Pharmaceutics - I

By S. B. Gokhale, Dr. M. S. Tare, S. N. Kothawade
384 Views
Price: ₹66.50
MRP ₹100.00
You save : ₹33.50
34% Off
Pharmaceutics  - II

Pharmaceutics - II

By Dr. Atmaram Pawar
703 Views
Price: ₹73.15
MRP ₹110.00
You save : ₹36.85
34% Off
Practical Pharmaceutics

Practical Pharmaceutics

By S. B. Gokhale, S. G. Gattani, S. R. Bakliwal
232 Views
Price: ₹33.25
MRP ₹50.00
You save : ₹16.75
34% Off
Pharmaceutics - I

Pharmaceutics - I

By S. B. Gokhale, Dr. M. S. Tare, S. N. Kothawade
746 Views
Price: ₹116.85
MRP ₹175.00
You save : ₹58.15
33% Off
Physical Pharmaceutics - I

Physical Pharmaceutics - I

By Dr. Ashok A. Hajare
15952 Views
Price: ₹133.00
MRP ₹200.00
You save : ₹67.00
34% Off
Experimental Pharmaceutics - I

Experimental Pharmaceutics - I

By Dr. Suresh G. Sudke
436 Views
Price: ₹116.85
MRP ₹175.00
You save : ₹58.15
33% Off
Pharmaceutics-I

Pharmaceutics-I

By Dr. Akhil Sharma, Hemant Bhardwaj
102 Views
Price: ₹156.75
MRP ₹220.00
You save : ₹63.25
29% Off
Physical Pharmaceutics - I (Practical Book)

Physical Pharmaceutics - I (Practical Book)

By Dr. A. A. Hajare
4722 Views
Price: ₹37.05
MRP ₹55.00
You save : ₹17.95
33% Off
Physical Pharmaceutics - II

Physical Pharmaceutics - II

By Dr. Ashok A. Hajare
11501 Views
Price: ₹106.40
MRP ₹160.00
You save : ₹53.60
34% Off
Physical Pharmaceutics - I

Physical Pharmaceutics - I

By Dr. V. Ganesan, Dr. Geeta Aggarwal
39 Views
Price: ₹131.81
MRP ₹185.00
You save : ₹53.19
29% Off
Pharmaceutics - II

Pharmaceutics - II

By Dr. Akash Ved, Santosh Chaturvedi
87 Views
Price: ₹149.63
MRP ₹210.00
You save : ₹60.38
29% Off
Pharmaceutics - I

Pharmaceutics - I

By Dr. Ashok A. Hajare, Dr. Durgacharan A. Bhagwat
132 Views
Price: ₹199.50
MRP ₹300.00
You save : ₹100.50
34% Off
Pharmaceutics - I

Pharmaceutics - I

By Shivraj S. Shivpuje, Meera C. Singh, Pradnya S. Vishwe
157 Views
Price: ₹106.40
MRP ₹140.00
You save : ₹33.60
24% Off
Physical Pharmaceutics - II (Practical)

Physical Pharmaceutics - II (Practical)

By Dr. Ashok A. Hajare
4587 Views
Price: ₹33.25
MRP ₹50.00
You save : ₹16.75
34% Off
Practical Pharmaceutics I

Practical Pharmaceutics I

By Dr. P. V. Kasture, S. B. Gokhale, Dr. S. R. Parakh S. A. Hasan
77 Views
Price: ₹30.40
MRP ₹45.00
You save : ₹14.60
32% Off
Pharmaceutics - I (Practical)

Pharmaceutics - I (Practical)

By Dr. G. D. Gupta, Dr. Shailesh Sharma, Neelam Sharma
109 Views
Price: ₹50.35
MRP ₹75.00
You save : ₹24.65
33% Off
A Comprehensive Book On Experimental Pharmaceutics

A Comprehensive Book On Experimental Pharmaceutics

By Mousumi Kar, Sujit Pillai
105 Views
Price: ₹279.30
MRP ₹490.00
You save : ₹210.70
43% Off
Physical Pharmaceutics

Physical Pharmaceutics

By Sudip Das, Dr. Shubhrajit Mantry, Ravi Shankar
226 Views
Price: ₹43.70
MRP ₹65.00
You save : ₹21.30
33% Off
Pharmaceutics - II (Practical)

Pharmaceutics - II (Practical)

By Dr. G. D. Gupta, Dr. Shailesh Sharma, Neelam Sharma
115 Views
Price: ₹143.45
MRP ₹215.00
You save : ₹71.55
33% Off
Physical Pharmaceutics - II

Physical Pharmaceutics - II

By Dr. Tarun Virmani, Reshu Virmani, Girish Kumar
284 Views
Price: ₹79.80
MRP ₹120.00
You save : ₹40.20
34% Off
Pharmaceutics - I

Pharmaceutics - I

By Dr. Dinesh Kumar Sharma, Dr. Shilpa P. Chaudhari, Dr. Santanu Mallik
36 Views
Price: ₹114.00
MRP ₹160.00
You save : ₹46.00
29% Off
Physical Pharmaceutics - II

Physical Pharmaceutics - II

By Dr. Subash Philip, Dr. Manasa Deepa R, Nikhil S Bhujbal
32 Views
Price: ₹89.06
MRP ₹125.00
You save : ₹35.94
29% Off
Physical Pharmaceutics II For  B. PHARMACY  PCI 17  (IV - BP403T)

Physical Pharmaceutics II For B. PHARMACY PCI 17 (IV - BP403T)

By Meera Singh
163 Views
Price: ₹114.00
MRP ₹150.00
You save : ₹36.00
24% Off
A Laboratory Manual Of Physical Pharmaceutics

A Laboratory Manual Of Physical Pharmaceutics

By Sadhan Kumar Dutta, Kalyan Kumar Sen
155 Views
Price: ₹155.61
MRP ₹273.00
You save : ₹117.39
43% Off
Dispensing And Community Pharmacy (Pharmaceutics - IV)

Dispensing And Community Pharmacy (Pharmaceutics - IV)

By S. B. Gokhale, Dr. Alpana Gokhale, P. P. Nerkar
221 Views
Price: ₹90.25
MRP ₹135.00
You save : ₹44.75
33% Off
Pharmaceutics - I

Pharmaceutics - I

By Dr. Sanjar Alam, Prof. (Dr.) Jagannath Sahoo, Ms. Shikha Sharma
548 Views
Price: ₹93.10
MRP ₹140.00
You save : ₹46.90
34% Off