Showing 69 results for "microcontrollers for sppu by dr dnyaneshwar s mantri"

Showing 69 results for "microcontrollers for sppu by dr dnyaneshwar s mantri" (Total 69 Products)
View: 
Microcontrollers For SPPU

Microcontrollers For SPPU

By Dr. Dnyaneshwar S. Mantri, Ganesh V. Lohar
77 Views
Price: ₹207.20
MRP ₹370.00
You save : ₹162.80
44% Off
Microcontrollers

Microcontrollers

By Dr. S. T. Patil, Dr. G. V. Bansod, S. S. Patil
223 Views
Price: ₹129.85
MRP ₹265.00
You save : ₹135.15
51% Off
Microcontrollers & Peripheral Interface Controller (PIC)

Microcontrollers & Peripheral Interface Controller (PIC)

By Dr. S. T. Patil
265 Views
Price: ₹86.10
MRP ₹175.00
You save : ₹88.90
51% Off
Advanced Microprocessors & Microcontrollers

Advanced Microprocessors & Microcontrollers

By Prof. P. Jayachandar, Dr. P. Brindha, M. Parimala Devi
338 Views
Rental: 180 Days
Price: ₹86.00
MRP ₹575.00
You save : ₹489.00
85% Off
Microprocessors And Microcontrollers For VTU Course 17 CBCS (IV- CSE - 17CS44)

Microprocessors And Microcontrollers For VTU Course 17 CBCS (IV- CSE - 17CS44)

By A. P. Godse, Dr. D. A. Godse
323 Views
Price: ₹165.20
MRP ₹295.00
You save : ₹129.80
44% Off
Microcontrollers And Applications

Microcontrollers And Applications

By Dr. Ramani Kalpathi And Mr. Ganesh Raja
5005 Views
Rental: 180 Days
Price: ₹86.80
MRP ₹415.00
You save : ₹328.20
79% Off
 Discrete Structures For SPPU

Discrete Structures For SPPU

By Dr. H. R. Bhapkar, Dr. P. N. Mahalle, Dr. Anant Bagade, Dr. V. Bidve
149 Views
Price: ₹131.60
MRP ₹235.00
You save : ₹103.40
44% Off
Microprocessors & Microcontrollers For Anna University R-17 CBCS (V-CSE/IT- EC8691)

Microprocessors & Microcontrollers For Anna University R-17 CBCS (V-CSE/IT- EC8691)

By A. P. Godse, Dr. D. A. Godse
665 Views
Price: ₹277.20
MRP ₹495.00
You save : ₹217.80
44% Off
Human-Computer Interaction For SPPU

Human-Computer Interaction For SPPU

By Dr. V. S. Bidve,Dr. M. S. Pathan, R. S. Apare
101 Views
Price: ₹70.00
MRP ₹125.00
You save : ₹55.00
44% Off
Digital Signal Processing For SPPU

Digital Signal Processing For SPPU

By Dr. J. S. Chitode, Dr. V. K. Bairagi
104 Views
Price: ₹196.00
MRP ₹350.00
You save : ₹154.00
44% Off
Digital Communication  For SPPU

Digital Communication For SPPU

By Dr. J. S. Chitode, Dr. Mrs. P. Malathi
115 Views
Price: ₹182.00
MRP ₹325.00
You save : ₹143.00
44% Off
Signals And Systems For SPPU

Signals And Systems For SPPU

By Dr. J. S. Chitode, Dr. D. G. Bhalke
615 Views
Price: ₹109.20
MRP ₹195.00
You save : ₹85.80
44% Off
Radiation & Microwave Techniques For SPPU

Radiation & Microwave Techniques For SPPU

By Dr. Mrs. S. K. Jagtap, Dr. D. G. Bhalke, V. S. Bagad
228 Views
Price: ₹145.60
MRP ₹260.00
You save : ₹114.40
44% Off
Data Structures & Algorithms  For SPPU

Data Structures & Algorithms For SPPU

By A. A. Puntambekar, Dr. P. N. Mahalle
195 Views
Price: ₹89.60
MRP ₹160.00
You save : ₹70.40
44% Off
Material Science For SPPU

Material Science For SPPU

By Anup Goel, Sampada V. Dravid
316 Views
Price: ₹126.00
MRP ₹225.00
You save : ₹99.00
44% Off
Machine Learning  & Applications For SPPU

Machine Learning & Applications For SPPU

By I. A. Dhotre, Dr. Anant M. Bagade
134 Views
Price: ₹78.40
MRP ₹140.00
You save : ₹61.60
44% Off
Turbo Machines For SPPU

Turbo Machines For SPPU

By Anup Goel, Dr. Suhas V. Karmare
377 Views
Price: ₹196.00
MRP ₹350.00
You save : ₹154.00
44% Off
Digital Electronics & Logic Design For SPPU

Digital Electronics & Logic Design For SPPU

By A. P. Godse, Dr. D. A. Godse
657 Views
Price: ₹154.00
MRP ₹275.00
You save : ₹121.00
44% Off
Computer Organization & Architecture For SPPU

Computer Organization & Architecture For SPPU

By A. P. Godse, Dr. D. A. Godse, Punam S. Raskar
200 Views
Price: ₹84.00
MRP ₹150.00
You save : ₹66.00
44% Off
Software Testing & Quality Assurance For SPPU

Software Testing & Quality Assurance For SPPU

By Dr. Vijaykumar S. Bidve, Sheetal S. Koul
91 Views
Price: ₹61.60
MRP ₹110.00
You save : ₹48.40
44% Off
CAD /CAM & Automation For SPPU

CAD /CAM & Automation For SPPU

By Dr. Subhash L. Gadhave, N. I. Jamadar, Pratik Tikar
150 Views
Price: ₹173.60
MRP ₹310.00
You save : ₹136.40
44% Off
Hydraulics & Pneumatics For SPPU

Hydraulics & Pneumatics For SPPU

By Vinayak V. Gaikwad, Dr. Vikas V. Shinde, Avinash G. Patil
192 Views
Price: ₹165.20
MRP ₹295.00
You save : ₹129.80
44% Off
Data Analytics For SPPU

Data Analytics For SPPU

By Sandeep M. Chitalkar, Swati B. Bhonde, Ravindra P. Bachate, Dr. Rajesh Prasad
126 Views
Price: ₹67.20
MRP ₹120.00
You save : ₹52.80
44% Off
Information Systems & Engineering Economics For SPPU

Information Systems & Engineering Economics For SPPU

By Dr. Neeta Deshpande, Deepali B. Gothawal, Shraddha K. Popat
76 Views
Price: ₹112.00
MRP ₹200.00
You save : ₹88.00
44% Off
Digital Electronics & Logic Design For SPPU

Digital Electronics & Logic Design For SPPU

By A. P. Godse, Dr. D. A. Godse, Dhananjay Gaikwad, Rahul More
181 Views
Price: ₹126.00
MRP ₹225.00
You save : ₹99.00
44% Off
Data Mining & Warehousing For SPPU

Data Mining & Warehousing For SPPU

By Parag S. Kulkarni, Rajesh H. Kulkarni, Shilpa Pimpalkar, Dr. Rajesh Prasad
99 Views
Price: ₹84.00
MRP ₹150.00
You save : ₹66.00
44% Off
Digital Electronics  For SPPU

Digital Electronics For SPPU

By A. P. Godse, Dr. D. A. Godse
153 Views
Price: ₹117.60
MRP ₹210.00
You save : ₹92.40
44% Off
Artificial Intelligence & Robotics For SPPU

Artificial Intelligence & Robotics For SPPU

By Anamitra Deshmukh-Nimbalkar, Swati S. Shirke, Dr. Jayashree R. Prasad, Nilam Kadale
166 Views
Price: ₹165.20
MRP ₹295.00
You save : ₹129.80
44% Off
VLSI Design And Technology For SPPU

VLSI Design And Technology For SPPU

By Vilas S. Bagad, Dr. P. R. Badadapure
114 Views
Price: ₹117.60
MRP ₹210.00
You save : ₹92.40
44% Off
Computer Networks & Security For SPPU

Computer Networks & Security For SPPU

By V. S. Bagad, I. A. Dhotre, Dr. Rahul Mapari
133 Views
Price: ₹109.20
MRP ₹195.00
You save : ₹85.80
44% Off