Showing 813 results for "c programming by dr sunita d patil"

Language

Showing 813 results for "c programming by dr sunita d patil" (Total 813 Products)
View: 
C Programming

C Programming

By Dr. Sunita D. Patil, Mr. Salauddin S. Sajjan, Mr. Kamil Ajmal Khan
644 Views
Price: ₹150.10
MRP ₹225.00
You save : ₹74.90
33% Off
Python Programming-I

Python Programming-I

By Dr. Swati K. Borse, Dr. Harshali B. Patil, Prof. Harshal V. Patil
710 Views
Price: ₹41.80
MRP ₹55.00
You save : ₹13.20
24% Off
Programming in C++ - I

Programming in C++ - I

By Dr B H Barhate, Dr R P Patil, Dr S D Patil, Dr G M Patil
516 Views
Price: ₹42.75
MRP ₹60.00
You save : ₹17.25
29% Off
Programming in C++ - II

Programming in C++ - II

By Dr S D Patil, Prof K C Deshmukh, Prof A R Patil, Dr B H Barhate
375 Views
Price: ₹35.63
MRP ₹50.00
You save : ₹14.38
29% Off
Internet programming using PHP

Internet programming using PHP

By Dr. S. N. Kotkar, Dr. Gauri M. Patil, Prof. Sanjay E. Pate
564 Views
Price: ₹76.00
MRP ₹100.00
You save : ₹24.00
24% Off
Java Programming

Java Programming

By Dr. R. D. Patil, Prof. P. P. Mulay, Prof. Namrata S. Gadgil, Prof. Shivendu Bhushan, Prof. Sudipta Banerjee
354 Views
Price: ₹152.95
MRP ₹230.00
You save : ₹77.05
34% Off
Object Oriented Programming Using C++

Object Oriented Programming Using C++

By Dr. Ranjit D. Patil, Prof. Sayyad Razak Nizam, Prof. C. G. Gholap, Prof. Santosh B. Dhole
317 Views
Price: ₹212.80
MRP ₹320.00
You save : ₹107.20
34% Off
System Programming

System Programming

By Prof. Sanjay E. Pate, Dr. Rupali Patil, Prof. A. J. Maheshwari
621 Views
Price: ₹57.00
MRP ₹75.00
You save : ₹18.00
24% Off
Internet Programming - I

Internet Programming - I

By Dr. Ranjit D. Patil, Janardan A. Pawar, Sonali A. Deshmukh
337 Views
Price: ₹136.33
MRP ₹205.00
You save : ₹68.68
34% Off
Programming With 'Python'

Programming With 'Python'

By Vijay T. Patil, Dr. Meenakshi A. Thalor, Mrs. Jyoti Mante (Khurpade)
1282 Views
Price: ₹119.70
MRP ₹180.00
You save : ₹60.30
34% Off
Dot Net Programming

Dot Net Programming

By Prof. Dr. R. D. Patil, Prof. Janardan A. Pawar, Prof. Prashant Prabhakar Mulay, Prof. V. R. Wani, Prof. Moon Moon Paithankar
222 Views
Price: ₹222.78
MRP ₹335.00
You save : ₹112.23
34% Off
C Programming Language-II

C Programming Language-II

By Prof Sanjay E Pate, Dr Rupali P Patil, Anil R Patil
551 Views
Price: ₹57.00
MRP ₹80.00
You save : ₹23.00
29% Off
Fundamentals Of Programming Languages - I

Fundamentals Of Programming Languages - I

By Mrs. Nikhita A. Patil (Nerkar), Ms. Abolee H. Patil
608 Views
Price: ₹53.20
MRP ₹80.00
You save : ₹26.80
34% Off
Fundamentals Of Programming Languages - II

Fundamentals Of Programming Languages - II

By Mrs. Nikhita A. Patil (Nerkar), Ms. Abolee H. Patil
573 Views
Price: ₹66.50
MRP ₹100.00
You save : ₹33.50
34% Off
Programming with Python For MSBTE

Programming with Python For MSBTE

By A.A.Puntambekar, Yogesh Patil
1403 Views
Price: ₹114.00
MRP ₹150.00
You save : ₹36.00
24% Off
Fundamentals Of Programming Languages – II

Fundamentals Of Programming Languages – II

By Tulsidas R Patil, Mrs. Madhuri Aher (Tandale)
774 Views
Price: ₹113.05
MRP ₹170.00
You save : ₹56.95
34% Off
Linux Programming

Linux Programming

By Mrs. Meenakshi A. Thalor, Vijay T. Patil
659 Views
Price: ₹150.10
MRP ₹225.00
You save : ₹74.90
33% Off
Object Oriented Programming Using C++ For MSBTE

Object Oriented Programming Using C++ For MSBTE

By Bhagyashali V.Jadhav, Supriya P. Jagtap,Yogesh B. Patil
1243 Views
Price: ₹106.40
MRP ₹140.00
You save : ₹33.60
24% Off
Microcontroller and Python Programming

Microcontroller and Python Programming

By Prof. (Dr.) P. B. Buchade, Prof. (Dr.) M. L. Dongare
219 Views
Price: ₹50.35
MRP ₹70.00
You save : ₹19.65
28% Off
Python Programming language- I

Python Programming language- I

By Hrishkesh Khaladkar,N. M. Phatangare,Dr. A. S. Khairnar,Dr. S. G. Purane
424 Views
Price: ₹33.25
MRP ₹50.00
You save : ₹16.75
34% Off
Microcontroller Architecture And Programming

Microcontroller Architecture And Programming

By Dr. J. A. Bangali, S. R. Chaudhari, Prof. (Dr.) P. B. Buchade, Prof. (Dr.) M. L. Dongare
508 Views
Price: ₹66.50
MRP ₹100.00
You save : ₹33.50
34% Off
The 8051 Architecture, Interfacing And Programming

The 8051 Architecture, Interfacing And Programming

By Dr. J. A. Bangali, S. R. Chaudhari, Dr. M. L. Dongare, Dr. P. B. Buchade
661 Views
Price: ₹83.60
MRP ₹125.00
You save : ₹41.40
33% Off
Python Programming Language - I

Python Programming Language - I

By Dr. Kalyanrao Takale, Dr. Amjad Shaikh, Dr. Mrs. Nivedita Mahajan, Dr. Veena P. Kshirsagar, Prof. Krishna Ghode, Dr. Shrikisan G
591 Views
Price: ₹76.95
MRP ₹115.00
You save : ₹38.05
33% Off
Java Programming-I

Java Programming-I

By Dr. B. H. Barhate, Dr. Rakesh S. Deore, Prof. Priyanka V. Barhate
606 Views
Price: ₹57.00
MRP ₹75.00
You save : ₹18.00
24% Off
Python Programming

Python Programming

By Dr. Ms. Manisha Bharambe
898 Views
Price: ₹119.70
MRP ₹180.00
You save : ₹60.30
34% Off
Programming In C

Programming In C

By Dr. S. S. Khandare
639 Views
Price: ₹136.80
MRP ₹160.00
You save : ₹23.20
15% Off
Programming In C++

Programming In C++

By Dr. P. B. Mhpatra
2924 Views
Price: ₹255.65
MRP ₹299.00
You save : ₹43.36
15% Off
Programming In Java

Programming In Java

By Dr. S. S. Khandare
4519 Views
Price: ₹213.75
MRP ₹250.00
You save : ₹36.25
15% Off
Object Oriented Programming and C ++

Object Oriented Programming and C ++

By Dr. Ms. Manisha Bharambe
187 Views
Price: ₹156.75
MRP ₹220.00
You save : ₹63.25
29% Off
Android Programming

Android Programming

By Kamil Ajmal Khan, Dr. Ms. Manisha Bharambe
429 Views
Price: ₹133.00
MRP ₹200.00
You save : ₹67.00
34% Off