Showing 662 results for "business entrepreneurship by dr vinit v rokade"

Showing 662 results for "business entrepreneurship by dr vinit v rokade" (Total 662 Products)
View: 
Business Entrepreneurship

Business Entrepreneurship

By Dr. Vinit V. Rokade, Dr. Ganesh R. Patare
41 Views
Price: ₹42.75
MRP ₹60.00
You save : ₹17.25
29% Off
Business Environment & Entrepreneurship - I

Business Environment & Entrepreneurship - I

By Dr. Vinit V. Rokade, Dr. Ganesh R. Patare
559 Views
Price: ₹50.35
MRP ₹75.00
You save : ₹24.65
33% Off
Business Entrepreneurship

Business Entrepreneurship

By Dr. Vinit V. Rokade, Dr. Ganesh R. Patare
169 Views
Price: ₹53.20
MRP ₹80.00
You save : ₹26.80
34% Off
Business Environment & Entrepreneurship-II

Business Environment & Entrepreneurship-II

By Dr. Vinit V. Rokade, Dr. Ganesh R. Patare
230 Views
Price: ₹37.05
MRP ₹55.00
You save : ₹17.95
33% Off
Business Entrepreneurship

Business Entrepreneurship

By Dr. Anil Sarode, Dr. Dinesh Bhakkad, Sharda Suralkar, Ashvinee Jadhav
172 Views
Price: ₹213.75
MRP ₹300.00
You save : ₹86.25
29% Off
Business Entrepreneurship - III

Business Entrepreneurship - III

By Prin. Dr. Sudhakar Jadhavar, Prof. Dr. Sadashiv L. Shirgave
325 Views
Price: ₹156.28
MRP ₹235.00
You save : ₹78.73
34% Off
Business Entrepreneurship - II

Business Entrepreneurship - II

By Prin. Dr. Sudhakar U. Jadhavar,Prof. Dr. M. B. Sonawane, Prof. Dr. Jalindar Baburao Murtadak
222 Views
Price: ₹199.50
MRP ₹300.00
You save : ₹100.50
34% Off
Business Entrepreneurship

Business Entrepreneurship

By Prin. Dr. Sudhakar U. Jadhavar, Prin. R. B. Suryawanshi, Dr. M. B. Sonawane, Prof. Dr. Satish Arjun Bhosale
167 Views
Price: ₹166.25
MRP ₹250.00
You save : ₹83.75
34% Off
Business Environment And Entrepreneurship - I

Business Environment And Entrepreneurship - I

By Prin. Dr. Sudhakar Jadhvar, Prin. Dr. Nitin L. Ghorpade
206 Views
Price: ₹103.08
MRP ₹155.00
You save : ₹51.93
34% Off
Entrepreneurship and Small Business Management

Entrepreneurship and Small Business Management

By Arati Oturkar, Dr. Jyoti Joshi
34 Views
Price: ₹99.75
MRP ₹140.00
You save : ₹40.25
29% Off
Entrepreneurship and Small Business Management

Entrepreneurship and Small Business Management

By Dr. (Prof) S.K. Sarangi
8201 Views
Rental: 180 Days
Price: ₹84.08
MRP ₹295.00
You save : ₹210.93
72% Off
CBSE Class  12 Business Studies Revision Notes Entrepreneurship Development

CBSE Class 12 Business Studies Revision Notes Entrepreneurship Development

By Panel of Experts
394 Views
Price: ₹9.50
MRP ₹20.00
You save : ₹10.50
53% Off
Business Entrepreneurship

Business Entrepreneurship

By Dr. M. D. Lawrence, Dr. Anwar A. Shaikh, Dr. Sharad Dashaputre, Dr. Abbas H. Lokhandwala
486 Views
Price: ₹99.75
MRP ₹150.00
You save : ₹50.25
34% Off
Shuchita Prakashan Scanner CS Foundation Programme (Green Edition) Paper-2 Business Management Ethics And Entrepreneurship for June 2020 Exam

Shuchita Prakashan Scanner CS Foundation Programme (Green Edition) Paper-2 Business Management Ethics And Entrepreneurship for June 2020 Exam

By CA Amar Omar and CA Rasika Goenka, CS Dr. Himanshu Srivastava
250 Views
Price: ₹182.40
MRP ₹240.00
You save : ₹57.60
24% Off
Shuchita Prakashan Model Solved Scanner CS Foundation Programme (2017 Syllabus) Paper-2 Business Management Ethics And Entrepreneurship For June 2019 Exam

Shuchita Prakashan Model Solved Scanner CS Foundation Programme (2017 Syllabus) Paper-2 Business Management Ethics And Entrepreneurship For June 2019 Exam

By CA Amar Omar and CA Rasika Goenka, CS Dr. Himanshu Srivastava
2968 Views
Price: ₹182.40
MRP ₹240.00
You save : ₹57.60
24% Off
Shuchita Prakashan Scanner on Business Management Ethics and Entrepreneurship for CS Foundation Programme (2017 Syllabus) Paper-2 for June 2020 Exam

Shuchita Prakashan Scanner on Business Management Ethics and Entrepreneurship for CS Foundation Programme (2017 Syllabus) Paper-2 for June 2020 Exam

By CA Amar Omar and CA Rasika Goenka, CS Dr. Himanshu Srivastava
828 Views
Price: ₹182.40
MRP ₹240.00
You save : ₹57.60
24% Off
Shuchita Prakashan Scanner on Business Management Ethics and Entrepreneurship for CS Foundation Programme (2017 Syllabus) Paper-2 for Dec 2019 Exam

Shuchita Prakashan Scanner on Business Management Ethics and Entrepreneurship for CS Foundation Programme (2017 Syllabus) Paper-2 for Dec 2019 Exam

By CA Amar Omar And CA Rasika Goenka, CS Dr. Himanshu Srivastava
815 Views
Price: ₹177.84
MRP ₹234.00
You save : ₹56.16
24% Off
Entrepreneurship With Practical Class 12th

Entrepreneurship With Practical Class 12th

By Dr. S. K. Singh & Sanjay Gupta
24373 Views
Price: ₹219.45
MRP ₹330.00
You save : ₹110.55
34% Off
Business Entrepreneurship

Business Entrepreneurship

By Sharp Publications
221 Views
Price: ₹59.85
MRP ₹90.00
You save : ₹30.15
34% Off
Business Entrepreneurship - III

Business Entrepreneurship - III

By Sharp Publications
224 Views
Price: ₹49.88
MRP ₹75.00
You save : ₹25.13
34% Off
Business Environment And Entrepreneurship - I

Business Environment And Entrepreneurship - I

By Sharp Publications
259 Views
Price: ₹36.58
MRP ₹55.00
You save : ₹18.43
34% Off
CS Foundation Paper-2 Business Entrepreneurship

CS Foundation Paper-2 Business Entrepreneurship

By Panel Of Experts
255 Views
Price: ₹95.00
MRP ₹200.00
You save : ₹105.00
53% Off
Business Environment And Entrepreneurship

Business Environment And Entrepreneurship

By Pushkar M. Aurangabadkar, Kshitija P. Gandhi, Yogesh A. Wagh
418 Views
Price: ₹123.50
MRP ₹185.00
You save : ₹61.50
33% Off
Entrepreneurship Development

Entrepreneurship Development

By Prin. Dr. B. R. Sangale, Dr. S. L. Shirgave, Dr. S. A. Bhosale, Dr. Sandeep Sahastrabhudhe, Prof. J. K. Mhaske
207 Views
Price: ₹136.33
MRP ₹205.00
You save : ₹68.68
34% Off
Comprehensive Entrepreneurship Class-XII

Comprehensive Entrepreneurship Class-XII

By S.A.Siddiqui, A.S.Siddiqui
12956 Views
Rental: 180 Days
Price: ₹20.90
MRP ₹75.00
You save : ₹54.10
72% Off
Entrepreneurship (E-Model Paper) Class XIIth

Entrepreneurship (E-Model Paper) Class XIIth

By SBPD Editorial Board
5730 Views
Price: ₹73.15
MRP ₹110.00
You save : ₹36.85
34% Off
Chapterwise question bank with solutions Entrepreneurship Class XIIth

Chapterwise question bank with solutions Entrepreneurship Class XIIth

By SBPD Editorial Board
7395 Views
Price: ₹73.15
MRP ₹110.00
You save : ₹36.85
34% Off
Model Paper BSE Board Chapterwise Question Answer For Class XII Entrepreneurship (For 2020 Exam)

Model Paper BSE Board Chapterwise Question Answer For Class XII Entrepreneurship (For 2020 Exam)

By SBPD Editorial Board
701 Views
Price: ₹99.75
MRP ₹150.00
You save : ₹50.25
34% Off
Oswaal CBSE Sample Question Papers Class 12 Entrepreneurship Book (Reduced Syllabus for 2021 Exam)

Oswaal CBSE Sample Question Papers Class 12 Entrepreneurship Book (Reduced Syllabus for 2021 Exam)

By Panel Of Experts
228 Views
Price: ₹224.25
MRP ₹299.00
You save : ₹74.75
25% Off
Oswaal CBSE Question Bank Chapterwise & Topicwise For Class - XI Entrepreneurship (March 2021 Exam)

Oswaal CBSE Question Bank Chapterwise & Topicwise For Class - XI Entrepreneurship (March 2021 Exam)

By Panel Of Experts
1059 Views
Price: ₹261.75
MRP ₹349.00
You save : ₹87.25
25% Off