Showing 162 results for "a laboratory manual on pharmaceutical organic chemistry by dr abhishek tiwari"

Showing 162 results for "a laboratory manual on pharmaceutical organic chemistry by dr abhishek tiwari" (Total 162 Products)
View: 
A Laboratory Manual On Pharmaceutical Organic Chemistry

A Laboratory Manual On Pharmaceutical Organic Chemistry

By Dr. Abhishek Tiwari, Dr. Mrs. Anita Singh,Dr. Neeraj Upmanyu, Dr. Mrs. Varsha Tiwari
316 Views
Price: ₹79.80
MRP ₹120.00
You save : ₹40.20
34% Off
Pharmaceutical Organic Chemistry I

Pharmaceutical Organic Chemistry I

By Dr. Abhishek Tiwari, Dr. Neeraj Upmanyu
325 Views
Price: ₹133.00
MRP ₹200.00
You save : ₹67.00
34% Off
Pharmaceutical Organic Chemistry - II

Pharmaceutical Organic Chemistry - II

By Dr. Abhishek Tiwari, Dr. Neeraj Upmanyu, Dr. Anup K. Chakraborty
967 Views
Price: ₹79.80
MRP ₹120.00
You save : ₹40.20
34% Off
Pharmaceutical Organic Chemistry III

Pharmaceutical Organic Chemistry III

By Dr. Abhishek Tiwari, Dr. Neeraj Upmanyu, Dr. Anup K. Chakraborty
462 Views
Price: ₹86.45
MRP ₹130.00
You save : ₹43.55
34% Off
Pharmaceutical Organic Chemistry (Practical)

Pharmaceutical Organic Chemistry (Practical)

By Dr. K. S. Jain, Dr. P. B. Miniyar, Dr. L. V. G. Nargund
374 Views
Price: ₹93.10
MRP ₹140.00
You save : ₹46.90
34% Off
Pharmaceutical Organic Chemistry (Practical)

Pharmaceutical Organic Chemistry (Practical)

By Dr. K. S. Jain, Dr. P. B. Miniyar, Dr. L. V. G. Nargund
5531 Views
Price: ₹79.80
MRP ₹120.00
You save : ₹40.20
34% Off
Pharmaceutical Microbiology : A Laboratory Manual

Pharmaceutical Microbiology : A Laboratory Manual

By Dr. G. Shyam Prasad, Dr. K. Srisailam
626 Views
Price: ₹199.50
MRP ₹350.00
You save : ₹150.50
43% Off
Laboratory Manual Of Pharmaceutical Engineering

Laboratory Manual Of Pharmaceutical Engineering

By Dr. Dinesh M. Sakarkar, Mr. Suresh G. Sudke
1355 Views
Price: ₹99.75
MRP ₹150.00
You save : ₹50.25
34% Off
Practical Pharmaceutical In-organic Chemistry

Practical Pharmaceutical In-organic Chemistry

By Bayya Subba Rao, V. Alagarsamy
518 Views
Price: ₹235.41
MRP ₹413.00
You save : ₹177.59
43% Off
Pharmaceutical Organic Chemistry - I

Pharmaceutical Organic Chemistry - I

By Dr. K. S. Jain, Dr. P. B. Miniyar, Dr. L. V. G. Nargund
2065 Views
Price: ₹99.75
MRP ₹150.00
You save : ₹50.25
34% Off
Pharmaceutical Organic Chemistry - I

Pharmaceutical Organic Chemistry - I

By Dr. K. G. Bothara, Dr. S. Y. Gabhe
786 Views
Price: ₹83.60
MRP ₹125.00
You save : ₹41.40
33% Off
Pharmaceutical Organic Chemistry Simplified

Pharmaceutical Organic Chemistry Simplified

By Dr. K. S. Jain, Dr. P. B. Miniyar, Dr. A. R. Shaikh
526 Views
Price: ₹192.85
MRP ₹290.00
You save : ₹97.15
34% Off
Pharmaceutical Organic Chemistry - II

Pharmaceutical Organic Chemistry - II

By Dr. K. S. Jain, Dr. P. B. Miniyar, Dr. L. V. G. Nargund
748 Views
Price: ₹57.00
MRP ₹85.00
You save : ₹28.00
33% Off
Pharmaceutical Organic Chemistry - III Simplified

Pharmaceutical Organic Chemistry - III Simplified

By Dr. K. S. Jain, Dr. P. B. Miniyar
10021 Views
Price: ₹93.10
MRP ₹140.00
You save : ₹46.90
34% Off
Pharmaceutical Organic Chemistry - II

Pharmaceutical Organic Chemistry - II

By Dr. Arvind N. Lumbhani, Dr. G. Geetha, Dr. Arvind Kumar Singh
677 Views
Price: ₹85.50
MRP ₹120.00
You save : ₹34.50
29% Off
Pharmaceutical Organic Chemistry - III

Pharmaceutical Organic Chemistry - III

By Dr. Amol Anantrao Kulkarni, Dr. Niraj Gupta
197 Views
Price: ₹106.88
MRP ₹150.00
You save : ₹43.13
29% Off
Pharmaceutical Organic Chemistry - III

Pharmaceutical Organic Chemistry - III

By Dr. K. G. Bothara
8551 Views
Price: ₹90.25
MRP ₹135.00
You save : ₹44.75
33% Off
Pharmaceutical Organic Chemistry - II

Pharmaceutical Organic Chemistry - II

By Dr. K. G. Bothara
56633 Views
Price: ₹59.85
MRP ₹90.00
You save : ₹30.15
34% Off
Pharmaceutical Organic Chemistry - I

Pharmaceutical Organic Chemistry - I

By Pr. Dr. Hayat K. Mukhtar, Dr. Sandip Sharad Kshirsagar, Dr. Md. Arif Naseer
596 Views
Price: ₹114.00
MRP ₹160.00
You save : ₹46.00
29% Off
Pharmaceutical Organic Chemistry - III

Pharmaceutical Organic Chemistry - III

By Dr. Amit N. Maliye, Dr. Rajesh A. Sahu, Mrs. Rashmi R. Mishra
362 Views
Price: ₹106.40
MRP ₹160.00
You save : ₹53.60
34% Off
Practical Manual For M. Pharm. Students (Bipharmaceutics, Pharmaceutics, Pharmaceutical Biotechnology And Pharmaceutical Chemistry)

Practical Manual For M. Pharm. Students (Bipharmaceutics, Pharmaceutics, Pharmaceutical Biotechnology And Pharmaceutical Chemistry)

By Dr. Awesh Kumar Yadav, Rajeev Sharma, Atul Jain
2308 Views
Price: ₹73.15
MRP ₹110.00
You save : ₹36.85
34% Off
Concise Organic Pharmaceutical Chemistry II

Concise Organic Pharmaceutical Chemistry II

By Dr. K. R. MAHADIK, Dr. B. S. KUCHEKAR
236 Views
Price: ₹178.60
MRP ₹250.00
You save : ₹71.40
29% Off
Pharmaceutical Chemistry - II (Practical)

Pharmaceutical Chemistry - II (Practical)

By Dr. G. D. Gupta, Dr. Shailesh Sharma, Satvir Singh
2494 Views
Price: ₹50.35
MRP ₹75.00
You save : ₹24.65
33% Off
Pharmaceutical Inorganic Chemistry (Practical)

Pharmaceutical Inorganic Chemistry (Practical)

By Dr. K. S. Jain, J. N. Kadam, M. G. Shinde
288 Views
Price: ₹53.20
MRP ₹80.00
You save : ₹26.80
34% Off
Practical Pharmaceutical Chemistry I

Practical Pharmaceutical Chemistry I

By Dr. A. V. KASTURE, Dr. S. G. WADODKAR
135 Views
Price: ₹39.90
MRP ₹55.00
You save : ₹15.10
27% Off
Pharmaceutical Inorganic Chemistry Simplified (Practical Book)

Pharmaceutical Inorganic Chemistry Simplified (Practical Book)

By Dr. K. S. Jain, J. N. Kadam, M. G. Shinde
3355 Views
Price: ₹46.55
MRP ₹70.00
You save : ₹23.45
34% Off
Pharmaceutical Inorganic Chemistry (Practical)

Pharmaceutical Inorganic Chemistry (Practical)

By Dr. Jyoti Gupta, Mohit Sanduja, Madhuri Grover
1337 Views
Price: ₹59.85
MRP ₹90.00
You save : ₹30.15
34% Off
Practical Organic Chemistry

Practical Organic Chemistry

By Dr. Swati P. Kolat, Mrs. Reshma D. Kand, Dr. Namdeo N. Bhujbal
43 Views
Price: ₹266.00
MRP ₹350.00
You save : ₹84.00
24% Off
Oswaal CBSE Chemistry Laboratory Manual Class - XII For 2019 Exam

Oswaal CBSE Chemistry Laboratory Manual Class - XII For 2019 Exam

By Panel Of Experts
5369 Views
Price: ₹119.25
MRP ₹159.00
You save : ₹39.75
25% Off
Oswaal CBSE Chemistry Laboratory Manual Class - XI For 2019 Exam

Oswaal CBSE Chemistry Laboratory Manual Class - XI For 2019 Exam

By Panel Of Experts
4880 Views
Price: ₹119.25
MRP ₹159.00
You save : ₹39.75
25% Off