Showing 46 results for "71 10 new science projects bangla by dr c l garg"

Showing 46 results for "71 10 new science projects bangla by dr c l garg" (Total 46 Products)
View: 
Client Side Scripting Language For MSBTE

Client Side Scripting Language For MSBTE

By A. A. Puntambekar
5326 Views
Price: ₹98.80
MRP ₹130.00
You save : ₹31.20
24% Off
Advanced Java Programming For MSBTE

Advanced Java Programming For MSBTE

By A. A. Puntambekar, Manjula V. Athani
3464 Views
Price: ₹121.60
MRP ₹160.00
You save : ₹38.40
24% Off
Operating System For MSBTE

Operating System For MSBTE

By I. A. Dhotre, Mrs. Poonam Vengurlekar, Hitesh K. Mhatre
2202 Views
Price: ₹91.20
MRP ₹120.00
You save : ₹28.80
24% Off
Basic Science Chemistry For MSBTE

Basic Science Chemistry For MSBTE

By Dr. Kashmiri A. Khamkar, Vaishali M. Gokhale, Charulata S. Raut
2212 Views
Price: ₹72.20
MRP ₹95.00
You save : ₹22.80
24% Off
Management For MSBTE

Management For MSBTE

By V.S.Bagad
2336 Views
Price: ₹45.60
MRP ₹60.00
You save : ₹14.40
24% Off
Software Testing For MSBTE

Software Testing For MSBTE

By A. A. Puntambekar, Vaishali Rane, Nilesh J. Vispute
2134 Views
Price: ₹64.60
MRP ₹85.00
You save : ₹20.40
24% Off
Computer Graphics For MSBTE

Computer Graphics For MSBTE

By A. P. Godse, S. B. Tamboli, M. V. Salvi
2077 Views
Price: ₹83.60
MRP ₹110.00
You save : ₹26.40
24% Off
Programming with Python For MSBTE

Programming with Python For MSBTE

By A.A.Puntambekar, Yogesh Patil
2539 Views
Price: ₹114.00
MRP ₹150.00
You save : ₹36.00
24% Off
Advanced Computer Network For MSBTE

Advanced Computer Network For MSBTE

By I. A. Dhotre, V. S. Bagad
1893 Views
Price: ₹91.20
MRP ₹120.00
You save : ₹28.80
24% Off
Basic Science Physics For MSBTE

Basic Science Physics For MSBTE

By Dr. Balasaheb B. Vhankhande, Snehal S. Wagh
1728 Views
Price: ₹76.00
MRP ₹100.00
You save : ₹24.00
24% Off
Data Structure Using C For MSBTE

Data Structure Using C For MSBTE

By A. A. Puntambekar, Nareshkumar Mustary, Pooja Ahuja, Anuradha Bhatia
1767 Views
Price: ₹57.00
MRP ₹75.00
You save : ₹18.00
24% Off
Object Oriented Programming Using C++ For MSBTE

Object Oriented Programming Using C++ For MSBTE

By Bhagyashali V.Jadhav, Supriya P. Jagtap,Yogesh B. Patil
1723 Views
Price: ₹106.40
MRP ₹140.00
You save : ₹33.60
24% Off
Database Management System For MSBTE

Database Management System For MSBTE

By Bhagyashali V. Jadhav, Sukeshini S. Gawai, Supriya P. Jagtap
1490 Views
Price: ₹83.60
MRP ₹110.00
You save : ₹26.40
24% Off
Elements of Electrical Engineering For MSBTE

Elements of Electrical Engineering For MSBTE

By Uday A.Bakshi,Rekha Chaudhari
1776 Views
Price: ₹106.40
MRP ₹140.00
You save : ₹33.60
24% Off
Environmental Studies

Environmental Studies

By Dr. Dinesh Kumar Gupta, Vaibhao K. Sonarkar
1410 Views
Price: ₹133.00
MRP ₹200.00
You save : ₹67.00
34% Off
Mobile Application Development For MSBTE

Mobile Application Development For MSBTE

By Vrushali R. Sonar, Narendra S. Joshi, Aniruddha D. Talole
1411 Views
Price: ₹152.00
MRP ₹200.00
You save : ₹48.00
24% Off
Web Based Application Development WITH php For MSBTE

Web Based Application Development WITH php For MSBTE

By A.A.Puntambekar
1540 Views
Price: ₹83.60
MRP ₹110.00
You save : ₹26.40
24% Off
Software Engineering For MSBTE

Software Engineering For MSBTE

By A. A. Puntambekar
1462 Views
Price: ₹76.00
MRP ₹100.00
You save : ₹24.00
24% Off
Software Testing

Software Testing

By Mrs. Jyoti Mante (Khurpade), Ganesh Mante, Naresh Shende
1209 Views
Price: ₹99.75
MRP ₹150.00
You save : ₹50.25
34% Off
Environmental Studies For MSBTE

Environmental Studies For MSBTE

By Sunil S. Raut, Vishal R. Bhadane, Deepak K. Patil, Kishor D. Farde, Dr. Rashmi R. Sharma
1239 Views
Price: ₹91.20
MRP ₹120.00
You save : ₹28.80
24% Off
Client Side Scripting Language

Client Side Scripting Language

By Dr. Meenakshi A. Thalor
1085 Views
Price: ₹119.70
MRP ₹180.00
You save : ₹60.30
34% Off
Energy Conservation And Green Building

Energy Conservation And Green Building

By Dr. Dinesh Kumar Gupta, Vaibhao K. Sonarkar
1065 Views
Price: ₹83.60
MRP ₹125.00
You save : ₹41.40
33% Off
Building Planning & Drawing For MSBTE

Building Planning & Drawing For MSBTE

By Akshay Nalawade,Samiksha S. Kerkar, Tejaswini Shinde
1145 Views
Price: ₹106.40
MRP ₹140.00
You save : ₹33.60
24% Off
Public Health Engineering

Public Health Engineering

By Vaibhao K. Sonarkar , Dr. Dinesh Kumar Gupta , Dr. Sikandar A. Rasal , Yaxika K. Soni
1022 Views
Price: ₹116.85
MRP ₹175.00
You save : ₹58.15
33% Off
Operating Systems

Operating Systems

By Vijay T. Patil, Prashant B. Jawalkar
953 Views
Price: ₹106.40
MRP ₹160.00
You save : ₹53.60
34% Off
Network & Information Security For MSBTE

Network & Information Security For MSBTE

By I.A.Dhotre, V.S.Bagad, Maruti S. Kalbande
1171 Views
Price: ₹95.00
MRP ₹125.00
You save : ₹30.00
24% Off
Applied Science - Physics For MSBTE

Applied Science - Physics For MSBTE

By Dr.Balasaheb B.Vhankhande
1043 Views
Price: ₹76.00
MRP ₹100.00
You save : ₹24.00
24% Off
Digital Techniques For MSBTE

Digital Techniques For MSBTE

By A. P. Godse, Dr. D. A. Godse, S. S. Mahulkar, Ajaykumar K. Kakde , S. S. Yenkar
903 Views
Price: ₹129.20
MRP ₹170.00
You save : ₹40.80
24% Off
Applied Science - Chemistry For MSBTE

Applied Science - Chemistry For MSBTE

By Dr.Kashmiri M.Khamkar,Vaishali M.Gokhale,Charulata S.Raut
839 Views
Price: ₹64.60
MRP ₹85.00
You save : ₹20.40
24% Off
Java Programming For MSBTE

Java Programming For MSBTE

By A. A. Puntambekar,Swati T. Ghorsad,Prashant P. Sawant
1095 Views
Price: ₹106.40
MRP ₹140.00
You save : ₹33.60
24% Off