Showing 44 results for "सकारात्मक मानसशास्त्र by प्रा डॉ चुडामण बडगुजर"

Showing 44 results for "सकारात्मक मानसशास्त्र by प्रा डॉ चुडामण बडगुजर" (Total 44 Products)
View: 
सकारात्मक मानसशास्त्र

सकारात्मक मानसशास्त्र

By प्रा डॉ चुडामण बडगुजर, प्रा प्रभाकर वरखेड
74 Views
Price: ₹138.94
MRP ₹195.00
You save : ₹56.06
29% Off
सकारात्मक मानसशास्त्र : एक नवा दृष्टीकोन

सकारात्मक मानसशास्त्र : एक नवा दृष्टीकोन

By डॉ सी पी लभाणे, डॉ जयश्री सोनटक्के, डॉ संतोष सावदेकर
453 Views
Price: ₹89.06
MRP ₹125.00
You save : ₹35.94
29% Off
मानसशास्त्र (औधोगिक व संघटनात्मक मानसशास्त्र)

मानसशास्त्र (औधोगिक व संघटनात्मक मानसशास्त्र)

By प्रा. डॉ. वसंत देसले, प्रा. डॉ. लक्ष्मण शितोले, प्रा. डॉ. दिनेश नाईक, प्रा. डॉ. नरेंद्र देशमुख, प्रा. गणेश लोखंडे
162 Views
Price: ₹166.25
MRP ₹250.00
You save : ₹83.75
34% Off
प्रगत शैक्षणिक मानसशास्त्र विकास व अध्यनन

प्रगत शैक्षणिक मानसशास्त्र विकास व अध्यनन

By प्रा. डॉ. संजीव सोनवणे, प्रा. डॉ. शोभा कागदे, प्रा. सौ. गौरी खेटे
1547 Views
Price: ₹133.00
MRP ₹200.00
You save : ₹67.00
34% Off
अध्ययन आणि विकासाचे मानसशास्त्र

अध्ययन आणि विकासाचे मानसशास्त्र

By प्रा. डॉ. विद्यादेवी पाटील, प्रा. धनश्री जडे, प्रा. भारत काले, प्रा. शीतल पाटील
300 Views
Price: ₹126.35
MRP ₹190.00
You save : ₹63.65
34% Off
समुपदेशन मानसशास्त्र

समुपदेशन मानसशास्त्र

By डॉ बी एस पवार, डॉ जी बी चौधरी
386 Views
Price: ₹178.13
MRP ₹250.00
You save : ₹71.88
29% Off
सामाजिक मानसशास्त्राची ओळख

सामाजिक मानसशास्त्राची ओळख

By डॉ. बी. यु. पवार, डॉ. एन. व्ही. देशमुख
291 Views
Price: ₹89.06
MRP ₹125.00
You save : ₹35.94
29% Off
आरोग्य मानसशास्त्र

आरोग्य मानसशास्त्र

By डॉ. नरेंद्र देशमुख, डॉ. रमेश निकम, डॉ. दिगंबर दरेकर
718 Views
Price: ₹114.00
MRP ₹150.00
You save : ₹36.00
24% Off
मानसशास्त्राची मूलतत्त्वे

मानसशास्त्राची मूलतत्त्वे

By प्रा डी आर जारोंडे
57 Views
Price: ₹195.94
MRP ₹275.00
You save : ₹79.06
29% Off
मानसशास्त्राची पायाभरणी

मानसशास्त्राची पायाभरणी

By डॉ. अनुराधा प्रशांत हरकरे
123 Views
Price: ₹37.05
MRP ₹55.00
You save : ₹17.95
33% Off
स्त्री मानसशास्त्र

स्त्री मानसशास्त्र

By डॉ इंदुमती भारंबे
123 Views
Price: ₹231.56
MRP ₹325.00
You save : ₹93.44
29% Off
सामाजिक मानसशास्त्राची ओळख

सामाजिक मानसशास्त्राची ओळख

By डॉ. अनुराधा प्रशांत हरकरे
229 Views
Price: ₹43.70
MRP ₹65.00
You save : ₹21.30
33% Off
प्रगत शैक्षणिक मानसशास्त्र

प्रगत शैक्षणिक मानसशास्त्र

By डॉ इंदूमती भारंबे
53 Views
Price: ₹193.80
MRP ₹272.00
You save : ₹78.20
29% Off
मानसशास्त्रीय प्रयोग

मानसशास्त्रीय प्रयोग

By प्रा डी आर जारोंडे
52 Views
Price: ₹210.19
MRP ₹295.00
You save : ₹84.81
29% Off
मूलभूत व सामाजिक मानसशास्त्र

मूलभूत व सामाजिक मानसशास्त्र

By प्रा आर यू जाधव
105 Views
Price: ₹138.94
MRP ₹195.00
You save : ₹56.06
29% Off
औद्योगिक मानसशास्त्र

औद्योगिक मानसशास्त्र

By प्रा डी आर जारोंडे
120 Views
Price: ₹249.38
MRP ₹350.00
You save : ₹100.63
29% Off
मानसशास्त्राची मूलतत्त्वे

मानसशास्त्राची मूलतत्त्वे

By प्रा. डी. आर. जारोंडे
107 Views
Price: ₹106.88
MRP ₹150.00
You save : ₹43.13
29% Off
अपसामान्य - मनोविकृती मानसशास्त्र

अपसामान्य - मनोविकृती मानसशास्त्र

By प्रा डी आर जारोंडे
381 Views
Price: ₹160.31
MRP ₹225.00
You save : ₹64.69
29% Off
प्रारंभिक भारत प्रागैतिहासिक काळ ते राष्ट्रकुट काळ

प्रारंभिक भारत प्रागैतिहासिक काळ ते राष्ट्रकुट काळ

By प्राचार्य डॉ. जी. बी. शहा, डॉ. एस. डी. खैरनार, प्रा. नारायण शिंदे
230 Views
Price: ₹231.56
MRP ₹325.00
You save : ₹93.44
29% Off
प्रारंभिक भारत प्रागैतिहासिक काळ ते राष्ट्रकुट काळ

प्रारंभिक भारत प्रागैतिहासिक काळ ते राष्ट्रकुट काळ

By डॉ. जगदीश सोनवणे, डॉ. बाळासाहेब केंदळे, डॉ. दिनकर मुरकुटे, डॉ. अतुल ओहाळ
109 Views
Price: ₹160.31
MRP ₹225.00
You save : ₹64.69
29% Off
उपयोजित मानसशास्त्र

उपयोजित मानसशास्त्र

By प्रा डी आर जारोंडे
311 Views
Price: ₹178.13
MRP ₹250.00
You save : ₹71.88
29% Off
सामाजिक मानसशास्त्र

सामाजिक मानसशास्त्र

By प्रा डी आर जारोंडे
58 Views
Price: ₹160.31
MRP ₹225.00
You save : ₹64.69
29% Off
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे विचार : शोध आणि बोध

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे विचार : शोध आणि बोध

By प्रा डॉ मंदा तापीराम मोरे-थोरात
37 Views
Price: ₹35.63
MRP ₹50.00
You save : ₹14.38
29% Off
मानसशास्त्र (अपसामान्याचे मानसशास्त्र)

मानसशास्त्र (अपसामान्याचे मानसशास्त्र)

By Sharp Publications
302 Views
Price: ₹59.85
MRP ₹90.00
You save : ₹30.15
34% Off
मानसशास्त्र (सामाजिक मानसशास्त्र)

मानसशास्त्र (सामाजिक मानसशास्त्र)

By Sharp Publications
244 Views
Price: ₹49.88
MRP ₹75.00
You save : ₹25.13
34% Off
मानसशास्त्र (वैकासिक मानसशास्त्र)

मानसशास्त्र (वैकासिक मानसशास्त्र)

By Sharp Publications
1251 Views
Price: ₹39.90
MRP ₹60.00
You save : ₹20.10
34% Off
मानसशास्त्र (औधोगिक व संघटनात्मक मानसशास्त्र)

मानसशास्त्र (औधोगिक व संघटनात्मक मानसशास्त्र)

By Sharp Publications
195 Views
Price: ₹59.85
MRP ₹90.00
You save : ₹30.15
34% Off
मानसशास्त्राचे मूलाधार

मानसशास्त्राचे मूलाधार

By Sharp Publications
108 Views
Price: ₹33.25
MRP ₹50.00
You save : ₹16.75
34% Off
सामान्य मानसशास्त्र ( In Marathi )

सामान्य मानसशास्त्र ( In Marathi )

By Mukund Inamdar
31068 Views
Price: ₹199.50
MRP ₹300.00
You save : ₹100.50
34% Off