Showing 112 results for "शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन for d el ed 4th sem by dr ashutosh kumar shukla" - Page No. 4

Showing 112 results for "शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन for d el ed 4th sem by dr ashutosh kumar shukla" - Page No. 4 (Total 112 Products)
View: 
Business, Government & Society

Business, Government & Society

By Dr. Jayashree V. Bhalerao, Dr. Kalpana Lodha
123 Views
Price: ₹106.88
MRP ₹150.00
You save : ₹43.13
29% Off
Computer Applications In Pharmacy

Computer Applications In Pharmacy

By Dr. R.M Akila, Dr. Praveen Uttekar 
294 Views
Price: ₹78.38
MRP ₹110.00
You save : ₹31.63
29% Off
Biochemistry And Clinical Pathology

Biochemistry And Clinical Pathology

By Dr. Suchandra Goswami, Dr. Pankaj Verma
812 Views
Price: ₹85.50
MRP ₹120.00
You save : ₹34.50
29% Off
Pharmaceutical Analysis - I

Pharmaceutical Analysis - I

By Dr. (Prof.) Vitthal Vishram Chopade, Prof. (Dr.) P.M. Patel
419 Views
Price: ₹114.00
MRP ₹160.00
You save : ₹46.00
29% Off
Physical Pharmaceutics - II

Physical Pharmaceutics - II

By Dr. Subash Philip, Dr. Manasa Deepa R, Nikhil S Bhujbal
341 Views
Price: ₹89.06
MRP ₹125.00
You save : ₹35.94
29% Off
Pharmaceutical Organic Chemistry - III

Pharmaceutical Organic Chemistry - III

By Dr. Amol Anantrao Kulkarni, Dr. Niraj Gupta
212 Views
Price: ₹106.88
MRP ₹150.00
You save : ₹43.13
29% Off
Human Anatomy And Physiology - II

Human Anatomy And Physiology - II

By Dr. Babuji Seevalen, Dr. Pragnesh Patani
393 Views
Price: ₹142.50
MRP ₹200.00
You save : ₹57.50
29% Off
Hospital And Clinical Pharmacy

Hospital And Clinical Pharmacy

By Dr. Hitendra Gautam, Dr. Shashank Tiwari, Madankumar D. Kadre
289 Views
Price: ₹121.13
MRP ₹170.00
You save : ₹48.88
29% Off
Marketing Research

Marketing Research

By Dr. Subhash Jagannath Jadhav, Dr. Shastri Jayant Haripant, Prof. Pramod Gorakhnath Jadhav
200 Views
Price: ₹149.63
MRP ₹210.00
You save : ₹60.38
29% Off
Pharmaceutics-I

Pharmaceutics-I

By Dr. Akhil Sharma, Hemant Bhardwaj
639 Views
Price: ₹156.75
MRP ₹220.00
You save : ₹63.25
29% Off
Remedial Biology

Remedial Biology

By Dr. K. K. Sharma, Prof. Hina Chadha
274 Views
Price: ₹114.00
MRP ₹160.00
You save : ₹46.00
29% Off
Pharmaceutics - II

Pharmaceutics - II

By Dr. Akash Ved, Santosh Chaturvedi
508 Views
Price: ₹149.63
MRP ₹210.00
You save : ₹60.38
29% Off
Financial Management

Financial Management

By Dr. B. N. Gupta Ravi, Pravin Subhash Gosavi
321 Views
Price: ₹142.50
MRP ₹200.00
You save : ₹57.50
29% Off
Pharmaceutical Jurisprudence  (भैषजिक न्यायशास्त्र)

Pharmaceutical Jurisprudence (भैषजिक न्यायशास्त्र)

By Dr. Lokesh Bhardwaj, Gauravnanda, Anant Mittal
505 Views
Price: ₹96.19
MRP ₹135.00
You save : ₹38.81
29% Off
Operations & Supply Chain Management

Operations & Supply Chain Management

By Dr. Preeti Mahesh Kulkarni, Ankita Arjun Wagh
279 Views
Price: ₹135.38
MRP ₹190.00
You save : ₹54.63
29% Off
Consumer Behaviour

Consumer Behaviour

By (Dr.) Prof. Shruti V. Joshi, Prof. Rizwan Ahmed Mushtak Ahmed Shaikh
171 Views
Price: ₹149.63
MRP ₹210.00
You save : ₹60.38
29% Off
Pharmaceutics-I In (English & Hindi)

Pharmaceutics-I In (English & Hindi)

By Dr. Akhil Sharma, Hemant Bhardwaj, Chandani Ali
2363 Views
Price: ₹192.38
MRP ₹270.00
You save : ₹77.63
29% Off
Pharmacology-III

Pharmacology-III

By Monika Singh
694 Views
Price: ₹142.50
MRP ₹200.00
You save : ₹57.50
29% Off
Pharmacognosy

Pharmacognosy

By S. k Panda, Rajkumar Tiwari
840 Views
Price: ₹142.50
MRP ₹200.00
You save : ₹57.50
29% Off
भैषजिक विज्ञान - प्रथम

भैषजिक विज्ञान - प्रथम

By Chandani Ali
438 Views
Price: ₹171.00
MRP ₹240.00
You save : ₹69.00
29% Off
Human Resource Management

Human Resource Management

By Veera Thakur, Santosh Sharma
365 Views
Price: ₹142.50
MRP ₹200.00
You save : ₹57.50
29% Off
Business Environment

Business Environment

By Veera Thakur, Tripti Singh Chowdhury
249 Views
Price: ₹114.00
MRP ₹160.00
You save : ₹46.00
29% Off