Showing 25 results for "पर्यटन व्यवस्थापनाचा भूगोल by प्रा संभाजी बा पाटील"

Showing 25 results for "पर्यटन व्यवस्थापनाचा भूगोल by प्रा संभाजी बा पाटील" (Total 25 Products)
View: 
पैसा कमावला, पण... बाप गमावला..!

पैसा कमावला, पण... बाप गमावला..!

By गोकुळ पाटील
133 Views
Price: ₹106.88
MRP ₹150.00
You save : ₹43.13
29% Off
अर्वाचीन मराठी वाङ्मयाचा इतिहास (प्रारंभ ते 2000)

अर्वाचीन मराठी वाङ्मयाचा इतिहास (प्रारंभ ते 2000)

By डॉ बी एन पाटील
62 Views
Price: ₹267.19
MRP ₹375.00
You save : ₹107.81
29% Off
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे विचार : शोध आणि बोध

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे विचार : शोध आणि बोध

By प्रा डॉ मंदा तापीराम मोरे-थोरात
59 Views
Price: ₹35.63
MRP ₹50.00
You save : ₹14.38
29% Off
सर्वांची बाग (बालकविता - बालकथाकाव्य)

सर्वांची बाग (बालकविता - बालकथाकाव्य)

By सौ. माया दिलीप धुप्पड
53 Views
Price: ₹60.80
MRP ₹80.00
You save : ₹19.20
24% Off
बाबुराव बागूलांची दीर्घकथा : सूड एक आकलन

बाबुराव बागूलांची दीर्घकथा : सूड एक आकलन

By डॉ विलास तायडे
92 Views
Price: ₹114.00
MRP ₹160.00
You save : ₹46.00
29% Off
प्रेम प्रस्ताव

प्रेम प्रस्ताव

By हर्ष पाटील
156 Views
Price: ₹160.31
MRP ₹225.00
You save : ₹64.69
29% Off
भावतरंग

भावतरंग

By पं ना पाटील
131 Views
Price: ₹67.69
MRP ₹95.00
You save : ₹27.31
29% Off
काव्यतरंग

काव्यतरंग

By शिरीष पाटील, वासुदेव वले
67 Views
Price: ₹42.75
MRP ₹60.00
You save : ₹17.25
29% Off
माती (काव्यसंग्रह)

माती (काव्यसंग्रह)

By सौ मंगला आनंदा पाटील
128 Views
Price: ₹114.00
MRP ₹160.00
You save : ₹46.00
29% Off
तो हा पांडुरंग - पी.ई. तात्या पाटील (चरित्र)

तो हा पांडुरंग - पी.ई. तात्या पाटील (चरित्र)

By ज्ञानेश मोरे
192 Views
Price: ₹106.88
MRP ₹150.00
You save : ₹43.13
29% Off
काव्यतरंग : एक आस्वाद

काव्यतरंग : एक आस्वाद

By डॉ विजयेंद्र पाटील, डॉ अक्षय घोरपडे
70 Views
Price: ₹57.00
MRP ₹80.00
You save : ₹23.00
29% Off
काव्यांकुर :  आस्वाद आणि चिकित्सा

काव्यांकुर : आस्वाद आणि चिकित्सा

By डॉ अक्षय घोरपडे, डॉ विजयेंद्र पाटील
47 Views
Price: ₹67.69
MRP ₹95.00
You save : ₹27.31
29% Off
पंढरीनाथ पाटील : राजकीय व सामाजिक कार्य

पंढरीनाथ पाटील : राजकीय व सामाजिक कार्य

By डॉ नामदेव ढाले, डॉ मनोज डांगे
53 Views
Price: ₹249.38
MRP ₹350.00
You save : ₹100.63
29% Off
शोध स्त्रीप्रतिमांचा

शोध स्त्रीप्रतिमांचा

By आशुतोष पाटील
110 Views
Price: ₹114.00
MRP ₹160.00
You save : ₹46.00
29% Off
खारं आलनं

खारं आलनं

By डॉ फुला बागूल
126 Views
Price: ₹138.94
MRP ₹195.00
You save : ₹56.06
29% Off
चकवा : एक आकलन

चकवा : एक आकलन

By डॉ फुला बागूल
123 Views
Price: ₹89.06
MRP ₹125.00
You save : ₹35.94
29% Off
रोग अनेक उपचार एक : शिवांबु (पिवळे रक्त)

रोग अनेक उपचार एक : शिवांबु (पिवळे रक्त)

By पी ई तात्या पाटील
252 Views
Price: ₹78.38
MRP ₹110.00
You save : ₹31.63
29% Off
हत्ती गेला सुमाच्या घरी बालकवितासंग्रह

हत्ती गेला सुमाच्या घरी बालकवितासंग्रह

By प्रल्हाद खरे
43 Views
Price: ₹42.75
MRP ₹60.00
You save : ₹17.25
29% Off
मानवी हक्क

मानवी हक्क

By डॉ वा भा पाटील
209 Views
Price: ₹495.19
MRP ₹695.00
You save : ₹199.81
29% Off
बाबाराव मुसळे : व्यक्ती आणि वाड्मय

बाबाराव मुसळे : व्यक्ती आणि वाड्मय

By Dr. Sopan Suravse
78 Views
Price: ₹199.50
MRP ₹300.00
You save : ₹100.50
34% Off
1975 नंतरचे मराठी नाटक : आशय आणि रचना

1975 नंतरचे मराठी नाटक : आशय आणि रचना

By डॉ माणिक माधव बागले
60 Views
Price: ₹320.63
MRP ₹450.00
You save : ₹129.38
29% Off
निसर्गोपचार

निसर्गोपचार

By प्रा ए पी चौधरी प्रा सौ अर्चना चौधरी
134 Views
Price: ₹160.31
MRP ₹225.00
You save : ₹64.69
29% Off
प्रादेशिक बोलींचे भाषाविज्ञान

प्रादेशिक बोलींचे भाषाविज्ञान

By डॉ संजय लोहकरे
120 Views
Price: ₹409.69
MRP ₹575.00
You save : ₹165.31
29% Off
ऋणानुबंध

ऋणानुबंध

By प्रा अजाबराव इंगळे, सौ ज्योती इंगळे
156 Views
Price: ₹128.25
MRP ₹180.00
You save : ₹51.75
29% Off