Savitribai Phule Pune University Competitive Exams Preparation Books Combo & Mock Test Series , Competitive Exams Sample Question Papers, Study Materials & Notes - Price Low to High

Savitribai Phule Pune University Competitive Exams Preparation Books Combo & Mock Test Series , Competitive Exams Sample Question Papers, Study Materials & Notes - Price Low to High (Total 35 Products)
View: 
निवडक मध्ययुगीन गद्य, पद्य

निवडक मध्ययुगीन गद्य, पद्य

By Prof. Dr. Shirish Landage, Prof. Dr. Prabhakar Desai, Dr. Prakash Shevale
4078 Views
( 55 )
Price: ₹76.00
MRP ₹95.00
You save : ₹19.00
20% Off
Mathematical Methods in Physics - I (SPPU)

Mathematical Methods in Physics - I (SPPU)

By Dr. Madhav K. Deore, Dr. Madhav Sarode, Dr. P. V. Patil, Dr. Ashok E. Kalange, Prof. Sagar G. ParkheDr. Smt. Sarika D. Shinde
1446 Views
( 52 )
Price: ₹76.00
MRP ₹95.00
You save : ₹19.00
20% Off
भाषा आणि कौशल्य विकास

भाषा आणि कौशल्य विकास

By प्रा. डॉ. संदीप माळी
4485 Views
Price: ₹82.50
MRP ₹110.00
You save : ₹27.50
25% Off
सामाजिक मानसशास्त्राची ओळख

सामाजिक मानसशास्त्राची ओळख

By डॉ. बी. यु. पवार, डॉ. एन. व्ही. देशमुख
1762 Views
( 51 )
Price: ₹93.75
MRP ₹125.00
You save : ₹31.25
25% Off
Electronics (A) (SPPU)

Electronics (A) (SPPU)

By Dr. Madhav Sarode, DR. Madhav K. Deore, Dr. P. V. Patil, Dr. Ashok E. Kalange, Dr. Smt Sarika D. Shinde, Dr. Vasant G. Wagh
1264 Views
Price: ₹104.00
MRP ₹130.00
You save : ₹26.00
20% Off
वैकासिक मानसशास्त्र

वैकासिक मानसशास्त्र

By Dr. B. U. Pawar, Dr. Narendra Deshmukh
2268 Views
Price: ₹116.00
MRP ₹145.00
You save : ₹29.00
20% Off
संघटनात्मक कौशल्य विकास (भाग 1)

संघटनात्मक कौशल्य विकास (भाग 1)

By डॉ. जे. आर. भोर, प्रा. डॉ. जे. बी. मोरे, डॉ. एस. के. पुलाट, डॉ. डी. के. मोटे
1587 Views
Price: ₹108.75
MRP ₹145.00
You save : ₹36.25
25% Off
संघटनात्मक कौशल्य विकास (भाग 2)

संघटनात्मक कौशल्य विकास (भाग 2)

By डॉ. व्ही. डी. निर्मळ, डॉ. ए. के. राऊत, डॉ. एस. के. पुलाटे, डॉ. बी. आर. छवार
1728 Views
Price: ₹108.75
MRP ₹145.00
You save : ₹36.25
25% Off
कंपनी कायद्याची मूलतत्वे (भाग-2)  (Sem VI) (SPPU)

कंपनी कायद्याची मूलतत्वे (भाग-2) (Sem VI) (SPPU)

By Dr. Dhiraj Jhalte, Dr. Chandrakant Chaudhary, Dr. Kishor Lipare, Prof. Devendra Dagde
1490 Views
Price: ₹120.00
MRP ₹150.00
You save : ₹30.00
20% Off
मानसशास्त्राची मूलतत्त्वे

मानसशास्त्राची मूलतत्त्वे

By प्रा. डी. आर. जारोंडे
1715 Views
Price: ₹112.50
MRP ₹150.00
You save : ₹37.50
25% Off
व्यवसाय व्यवस्थापन (भाग 1) (SPPU)

व्यवसाय व्यवस्थापन (भाग 1) (SPPU)

By Dr. S. P. Girasse, Dr. D. P. Kotkar
1585 Views
Price: ₹128.00
MRP ₹160.00
You save : ₹32.00
20% Off
Geomorphology  (SPPU)

Geomorphology (SPPU)

By Dr. Shankar R. Chaudhari, Prof. Kiran Mahesh Gavit
1804 Views
Price: ₹140.00
MRP ₹175.00
You save : ₹35.00
20% Off
प्राकृतिक व मानवी भूगोल

प्राकृतिक व मानवी भूगोल

By डॉ. गणेश चव्हाण, डॉ. वसुदेव साळुंके, डॉ. रघुनाथ नजन, प्रा. आकाश सोनवणे, प्रा. शरद मंडलिक
1181 Views
( 52 )
Price: ₹131.25
MRP ₹175.00
You save : ₹43.75
25% Off
व्यावसायिक अर्थशास्त्र (समग्रलक्षी) भाग 2

व्यावसायिक अर्थशास्त्र (समग्रलक्षी) भाग 2

By Dr. R. G. Rasaal, Prof. S. P. Aadhhav, Dr. A. S. Kapadi, Prof. S. K. Ghotekar
1304 Views
Price: ₹148.00
MRP ₹185.00
You save : ₹37.00
20% Off
व्यवसाय व्यवस्थापन (भाग-2) (Sem VI) (SPPU)

व्यवसाय व्यवस्थापन (भाग-2) (Sem VI) (SPPU)

By Dr. S. P. Girase, Dr. A. A. Kopare
1690 Views
( 51 )
Price: ₹148.00
MRP ₹185.00
You save : ₹37.00
20% Off
व्यापारी भूगोल

व्यापारी भूगोल

By डॉ. वसुदेव साळुंके, डॉ. गणेश चव्हाण, डॉ. सुरिंदर वावळे, प्रा. आकाश सोनवणे, प्रा. राजेंद्र पवार
2368 Views
( 52 )
Price: ₹146.25
MRP ₹195.00
You save : ₹48.75
25% Off
प्राकृतिक व मानवी भूगोल

प्राकृतिक व मानवी भूगोल

By डॉ. यू. पी. सूर्यवंशी, डॉ. सुभाष निकम
2047 Views
Price: ₹146.25
MRP ₹195.00
You save : ₹48.75
25% Off
भारतीय राज्यघटनेची तोंडओळख

भारतीय राज्यघटनेची तोंडओळख

By प्रा. प्रदिप वेताळ, प्रा. मनोज मगर
1630 Views
Price: ₹146.25
MRP ₹195.00
You save : ₹48.75
25% Off
वित्तीय प्रणाली

वित्तीय प्रणाली

By Dr. Anil V. Shitole, Dr. Deepak P. Sontakke, Pra. Vitthal b. Sadafule, Pra. Akshay S. Kale
1922 Views
Price: ₹160.00
MRP ₹200.00
You save : ₹40.00
20% Off
व्यावसायिक उद्योजकता (SPPU)

व्यावसायिक उद्योजकता (SPPU)

By Dr. Arun d. Yevle, Dr. R. P. Kalamkar, Dr. Rakesh Suram
1404 Views
Price: ₹180.00
MRP ₹225.00
You save : ₹45.00
20% Off
समग्रलक्षी अर्थशास्त्र

समग्रलक्षी अर्थशास्त्र

By Dr. Sambhaji Bhaurao Kale, Dr. Gajanan Lokdiba Shendge, Dr. Rajendra Pandurang Nabde, Dr. Ashwini Harishchandra Deshmukh
1704 Views
Price: ₹180.00
MRP ₹225.00
You save : ₹45.00
20% Off
कौशल्याधारित शिक्षण

कौशल्याधारित शिक्षण

By Dr Jayashri Nemade, Smt Shashikala Mahajan
1540 Views
Price: ₹168.75
MRP ₹225.00
You save : ₹56.25
25% Off
व्यावसायिक अर्थशास्त्र (भाग-1)

व्यावसायिक अर्थशास्त्र (भाग-1)

By डॉ. एन. एल. चव्हाण
1522 Views
Price: ₹168.75
MRP ₹225.00
You save : ₹56.25
25% Off
प्रारंभिक भारत प्रागैतिहासिक काळ ते राष्ट्रकुट काळ

प्रारंभिक भारत प्रागैतिहासिक काळ ते राष्ट्रकुट काळ

By डॉ. जगदीश सोनवणे, डॉ. बाळासाहेब केंदळे, डॉ. दिनकर मुरकुटे, डॉ. अतुल ओहाळ
1110 Views
Price: ₹168.75
MRP ₹225.00
You save : ₹56.25
25% Off
सूक्ष्मलक्षी अर्थशास्त्र

सूक्ष्मलक्षी अर्थशास्त्र

By Dr. Sambhaji B. Kale, Dr. Surekha B. Bhingardive, Capt. Dr. Ajaykumar M. Palve, Dr. Arvind Shelar
1900 Views
Price: ₹188.00
MRP ₹235.00
You save : ₹47.00
20% Off
व्यावसायिक अर्थशास्त्र (भाग-2)

व्यावसायिक अर्थशास्त्र (भाग-2)

By डॉ. एन. एल. चव्हाण
1587 Views
Price: ₹183.75
MRP ₹245.00
You save : ₹61.25
25% Off
सहकार सिध्दांत आणि कार्यपध्दती

सहकार सिध्दांत आणि कार्यपध्दती

By डॉ. धिरज झाल्टे, डॉ. सुनिल उगले, डॉ. अमोल गायकवाड, डॉ. गणेश पाटील, डॉ. अंबादास कापडी
1101 Views
( 51 )
Price: ₹187.50
MRP ₹250.00
You save : ₹62.50
25% Off
ग्राहक संरक्षण व व्यावसायिक नीतिमूल्ये

ग्राहक संरक्षण व व्यावसायिक नीतिमूल्ये

By डॉ. डी. डी. पवार, डॉ. व्ही. ए. मेंढकर, डॉ. जे. पी. भोसले
1557 Views
Price: ₹187.50
MRP ₹250.00
You save : ₹62.50
25% Off
Atmosphere And Hydrosphere (SPPU)

Atmosphere And Hydrosphere (SPPU)

By Prin. Dr. Shankar R. Chaudhari, Prof. Kiran Mahesh Gavit
1818 Views
Price: ₹220.00
MRP ₹275.00
You save : ₹55.00
20% Off
आर्थिक भूगोल (SPPU)

आर्थिक भूगोल (SPPU)

By Dr. Prakash N. Salve, Dr. Ganesh K. Chavan, Dr. Raghunath A. Najan, Dr. Ankush Sa. Doke
2009 Views
( 51 )
Price: ₹260.00
MRP ₹325.00
You save : ₹65.00
20% Off