Savitribai Phule Pune University Books by Technical Publications, Sample Question Papers, Study Materials & Notes in English

Category

Language

Material Type

Savitribai Phule Pune University Books by Technical Publications, Sample Question Papers, Study Materials & Notes in English (Total 212 Products)
View: 
DECODE Engineering Physics For SPPU 19 Course (FE - II - Common - 107002) (IN SEM)

DECODE Engineering Physics For SPPU 19 Course (FE - II - Common - 107002) (IN SEM)

By H. J. Sawant, Dr. S. K. Babar, V. P. Waghe, S. N. Shukla, S. V. Arlikar, S. S. Joshi
199 Views
Price: ₹38.00
MRP ₹50.00
You save : ₹12.00
24% Off
DECODE Basic Electronics Engineering For SPPU 19 Course (FE - II - Common - 104010) (IN SEM)

DECODE Basic Electronics Engineering For SPPU 19 Course (FE - II - Common - 104010) (IN SEM)

By A. P. Godse, U. A. Bakshi, Dr. P. B. Mane
166 Views
Price: ₹49.40
MRP ₹65.00
You save : ₹15.60
24% Off
DECODE Engineering Chemistry For SPPU 19 Course (FE - II - Common - 107009) (IN SEM)

DECODE Engineering Chemistry For SPPU 19 Course (FE - II - Common - 107009) (IN SEM)

By Dr. M. A. Jail, A. P. Kulkarni, Dr. Sumit B. Sharma, Dr. Minaz Alvi
208 Views
Price: ₹41.80
MRP ₹55.00
You save : ₹13.20
24% Off
DECODE Engineering Mechanics For SPPU 19 Course (FE - I - Common - 101011) (IN SEM)

DECODE Engineering Mechanics For SPPU 19 Course (FE - I - Common - 101011) (IN SEM)

By Anup Goel, H. J. Sawant
178 Views
Price: ₹57.00
MRP ₹75.00
You save : ₹18.00
24% Off
DECODE Programming & Problem Solving For SPPU 19 Course (FE - II - Common - 110005) (IN SEM)

DECODE Programming & Problem Solving For SPPU 19 Course (FE - II - Common - 110005) (IN SEM)

By A. A. Puntambekar
150 Views
Price: ₹30.40
MRP ₹40.00
You save : ₹9.60
24% Off
DECODE Basic Electrical Engineering For SPPU 19 Course (FE - II - Common - 103004) (IN SEM)

DECODE Basic Electrical Engineering For SPPU 19 Course (FE - II - Common - 103004) (IN SEM)

By U. A. Bakshi, Dr. M. G. Unde, D. A. Bhagwat, Dr. M. R. Tarambale, S. L. Mhetre
171 Views
Price: ₹38.00
MRP ₹50.00
You save : ₹12.00
24% Off
DECODE Air Pollution & Control For SPPU 15 Course (BE - II - Civil - 401009)

DECODE Air Pollution & Control For SPPU 15 Course (BE - II - Civil - 401009)

By G. Sumalatha, Anil V. Kondhalkar
180 Views
Price: ₹68.40
MRP ₹90.00
You save : ₹21.60
24% Off
Operating System For SPPU

Operating System For SPPU

By I. A. Dhotre
503 Views
Price: ₹114.00
MRP ₹150.00
You save : ₹36.00
24% Off
Radiation & Microwave Techniques For SPPU

Radiation & Microwave Techniques For SPPU

By Dr. Mrs. S. K. Jagtap, Dr. D. G. Bhalke, V. S. Bagad
1811 Views
Price: ₹197.60
MRP ₹260.00
You save : ₹62.40
24% Off
Operation Research  For SPPU

Operation Research For SPPU

By Anup Goel, Ruchi Agralwal
953 Views
Price: ₹235.60
MRP ₹310.00
You save : ₹74.40
24% Off
Electronic Product Design For SPPU

Electronic Product Design For SPPU

By V. S. Bagad
505 Views
Price: ₹114.00
MRP ₹150.00
You save : ₹36.00
24% Off
VLSI Design And Technology For SPPU

VLSI Design And Technology For SPPU

By Vilas S. Bagad, Dr. P. R. Badadapure
570 Views
Price: ₹159.60
MRP ₹210.00
You save : ₹50.40
24% Off
Wireless Communication For SPPU

Wireless Communication For SPPU

By Vilas S. Bagad, Santosh V. Purkar
387 Views
Price: ₹136.80
MRP ₹180.00
You save : ₹43.20
24% Off
Heating, Ventilation, Air Conditioning & Refrigeration Engineering For SPPU

Heating, Ventilation, Air Conditioning & Refrigeration Engineering For SPPU

By Anup Goel, Vivekanand Navadagi, Prashant K. Kumkale, Siddu S.
764 Views
Price: ₹72.20
MRP ₹95.00
You save : ₹22.80
24% Off
Information And Cyber Security For SPPU

Information And Cyber Security For SPPU

By V. S. Bagad, I. A. Dhotre, Manish R. Khodaskar
357 Views
Price: ₹148.20
MRP ₹195.00
You save : ₹46.80
24% Off
Automobile Engineering For SPPU

Automobile Engineering For SPPU

By Anup Goel
1325 Views
Price: ₹171.00
MRP ₹225.00
You save : ₹54.00
24% Off
Computer Networks & Security For SPPU

Computer Networks & Security For SPPU

By V. S. Bagad, I. A. Dhotre, Dr. Rahul Mapari
1864 Views
Price: ₹148.20
MRP ₹195.00
You save : ₹46.80
24% Off
Software  Design And Modeling  For SPPU

Software Design And Modeling For SPPU

By A. A. Puntambekar, Deepali D. Londhe
291 Views
Price: ₹136.80
MRP ₹180.00
You save : ₹43.20
24% Off
Data Mining & Warehousing For SPPU

Data Mining & Warehousing For SPPU

By Parag S. Kulkarni, Rajesh H. Kulkarni, Shilpa Pimpalkar, Dr. Rajesh Prasad
572 Views
Price: ₹114.00
MRP ₹150.00
You save : ₹36.00
24% Off
Software Testing & Quality Assurance For SPPU

Software Testing & Quality Assurance For SPPU

By I. A. Dhotre, Manoj Mulik , Sachin Kolekar
535 Views
Price: ₹114.00
MRP ₹150.00
You save : ₹36.00
24% Off
Data Analytics For SPPU

Data Analytics For SPPU

By Sandeep M. Chitalkar, Swati B. Bhonde, Ravindra P. Bachate, Dr. Rajesh Prasad
585 Views
Price: ₹91.20
MRP ₹120.00
You save : ₹28.80
24% Off
Artificial Intelligence & Robotics For SPPU

Artificial Intelligence & Robotics For SPPU

By Anamitra Deshmukh-Nimbalkar, Swati S. Shirke, Dr. Jayashree R. Prasad, Nilam Kadale
891 Views
Price: ₹224.20
MRP ₹295.00
You save : ₹70.80
24% Off
Machine Learning  & Applications For SPPU

Machine Learning & Applications For SPPU

By I. A. Dhotre, Dr. Anant M. Bagade
619 Views
Price: ₹106.40
MRP ₹140.00
You save : ₹33.60
24% Off
Distributed Systems For SPPU

Distributed Systems For SPPU

By I. A. Dhotre
1318 Views
Price: ₹129.20
MRP ₹170.00
You save : ₹40.80
24% Off
Software Testing & Quality Assurance For SPPU

Software Testing & Quality Assurance For SPPU

By Dr. Vijaykumar S. Bidve, Sheetal S. Koul
313 Views
Price: ₹83.60
MRP ₹110.00
You save : ₹26.40
24% Off
High Performance Computing For SPPU

High Performance Computing For SPPU

By Pranjali Deshpande, Soudamini Patil
1041 Views
Price: ₹133.00
MRP ₹175.00
You save : ₹42.00
24% Off
Finite Element Analysis For SPPU

Finite Element Analysis For SPPU

By Anup Goel, Parmeshwar Patil, N. I. Jamadar,Siddu S.
1918 Views
Price: ₹190.00
MRP ₹250.00
You save : ₹60.00
24% Off
Soft Computing For SPPU

Soft Computing For SPPU

By I. A. Dhotre
821 Views
Price: ₹98.80
MRP ₹130.00
You save : ₹31.20
24% Off
CAD /CAM & Automation For SPPU

CAD /CAM & Automation For SPPU

By Dr. Subhash L. Gadhave, N. I. Jamadar, Pratik Tikar
1878 Views
Price: ₹235.60
MRP ₹310.00
You save : ₹74.40
24% Off
Hydraulics & Pneumatics For SPPU

Hydraulics & Pneumatics For SPPU

By Vinayak V. Gaikwad, Dr. Vikas V. Shinde, Avinash G. Patil
1615 Views
Price: ₹224.20
MRP ₹295.00
You save : ₹70.80
24% Off