संपूर्ण सामान्य विज्ञान

संपूर्ण सामान्य विज्ञान

( 63 )
5324 Views
MRP : ₹200.00
Price : ₹142.50
You will save : ₹57.50 after 29% Discount
Inclusive of all taxes
INSTANT delivery: Read it now on your device

Save extra with 2 Offers

Get ₹ 50

Instant Cashback on the purchase of ₹ 400 or above
SAVE05 Already Applied

Product Specifications

Publisher Ksagar Publications All Maharashtra State Govt Exam books by Ksagar Publications
ISBN 9789384730819
Author: Ksagar, V S Kshirsagar
Number of Pages 305
Edition Revised Twentieth Edition
Available
Available in all digital devices
  • Snapshot
  • About the book
  • Sample book
संपूर्ण सामान्य विज्ञान - Page 1 संपूर्ण सामान्य विज्ञान - Page 2 संपूर्ण सामान्य विज्ञान - Page 3 संपूर्ण सामान्य विज्ञान - Page 4 संपूर्ण सामान्य विज्ञान - Page 5

संपूर्ण सामान्य विज्ञान by Ksagar, V S Kshirsagar
Book Summary:

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून घेतल्या जाणाऱ्या राज्यसेवा पूर्व परीक्षेतील “सामान्य क्षलता चाचणी' या पेपरमध्ये तद्वतच पोलीस उपनिरीक्षक, राज्य कर निरीक्षक ब सहायक कक्ष अधिकारी या पदासाठी घेतल्या जाणाऱ्या पूर्व व नुख्य परीक्षेतील अनुक्रने 'सानान्यज्ञान' व “सामान्य क्षमता चाचणी' या विषयांमध्ये सामान्य विज्लानावर लक्षणीय प्रनाणात प्रश्‍न विचारले जातात. अलीकडे अन्य स्पर्धा परीक्षांनध्यही सानान्यक्लानाच्या अनुषंगाने सानान्य विज्ञानावर नोठ्या प्रनाणावर प्र्न विचारले जात आहेत.

या पार्श्वभूमीवर सामान्य विज्ञानावर एक स्वतंत्र पुस्तक प्रकाशित करण्याची कल्पना पुढे आली. पाहता पाहता ही कल्पना वास्तवाचे रूप ल्याली अन्‌ जीवशास्त्र, खगोलभोतिकी, भोतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र व संगणकशास्त्र या पाच विभागांचा समावेश असलेले हे 'अभ्यास- शिल्प' चर्चात्मक आणि वस्तुनिष्ठ स्वरूपात साकारले गेले.

प्रा. सौ. कविता भालेराव यांनी अतिशय परिश्रमपूवंक आणि जीव ओतून हे पुस्तक लिहिले आहे- हे शिल्प घडविले आहे. व्यासंगी आणि अभ्यासू प्राध्यापक श्री. ए. व्ही. बेदपाठक यांनी अतिशय काळजीपूवक हस्तलिखित तपासून दिले- या शिल्पावर झिलई चढविली. या दोहोंचाही मी क्ल्णी आहे.

Audience of the Book :
This book Useful for MPSC.