महाराष्ट्राचा भूगोल

( 51 customers rating )
By K. A. Khatib more
1047 Views
Selling Price : ₹213.75
MRP : ₹300.00
You will save : ₹86.25 after 29% Discount

Enter your email id to read this ebook
Submit

Save extra with 3 Offers

Get ₹ 50

Instant Cashback on the purchase of ₹ 400 or above
SAFE5 Already Applied

NEW35

Get Flat 35% Off on your First Order

Product Specifications

Publisher Ksagar Publications All Maharashtra State Govt Exam books by Ksagar Publications
ISBN 9789384730130
Author: K. A. Khatib
Number of Pages 480
Edition Revised Thirty-fifth Edition
Available
Available in all digital devices
  • Snapshot
  • About the book
  • Sample book
महाराष्ट्राचा भूगोल - Page 1 महाराष्ट्राचा भूगोल - Page 2 महाराष्ट्राचा भूगोल - Page 3 महाराष्ट्राचा भूगोल - Page 4 महाराष्ट्राचा भूगोल - Page 5

महाराष्ट्राचा भूगोल by K. A. Khatib
Book Summary:

आदरणीय खतीव सरांच्या सुस्वभावी आणि सुसंस्कृत अशा व्यक्‍्तिमत्त्वामुळेच खरेतर, त्यांचे आणि माझे स्नेहसंबंध जुळले, उमलले, फुलले. खरेतर, या स्नेहसंबंधांतून आणि विचारविनिमयातूनच प्रस्तुतच्या पुस्तकाची रचना साकारण्याची संकल्पना दोहोच्याही मनात रुजली, अंकुरली, विस्तारली. अथक्‌ परिश्रम घेऊन स्थतीव सरांनी अल्पावधीतच प्रस्तुतच्या पुस्तकाचे लेखन पूर्ण केले.

खतीव सरांचे हस्तलिखित प्रकाशनाकडे आळे त्या वेळी अनेक ग्रंथांच्या संपादनाचे , संस्करणाचे आणि माझ्या स्वतःच्या काही ग्रंथांच्या लेखनाचे काम हाती होते. जवळ- जवळ तीन वर्षे प्रस्तुतचे पुस्तक हाती घेणे मला शक्‍य झाले नाही. या पुस्तकाचे संपादन आणि संस्करण मी करायलाच हवे, हा सरांचा आग्रहच होता. त्यांच्या या प्रेमाच्या आग्रहाचा आदर करणे तर माझे कर्तव्यच होते. तीन-चार वर्षे हे पुस्तक हाती घेता न आल्याने या कालावधीत बरेच पाणी वाहून गेले होते. विषयाचे संदर्भ बदलले होते. हातातील कामे तर पुरी होत नव्हती आणि सरांचा आग्रहही कायम होता. यातून त्यांच्या संयमी, समंजस पण जिद्वी स्वभावाचं विलोभनीय दर्शन घडत होतं.

Audience of the Book :
This book Useful for MPSC.

Related Maharashtra State Govt Exam Books
Books similar to महाराष्ट्राचा भूगोल
x

Sold Just Now! 🔥

Ramesh Purchased Legal Aspects Of Business, just now!