M.Ed Exam books - Latest

M.Ed Exam books - Latest (Total 43 Products)
View: 
शैक्षणिक मानसशास्त्र

शैक्षणिक मानसशास्त्र

By प्रा. व्ही. बी. अडसरे, सौ. वाय. व्ही. अडसरे
1036 Views
( 51 )
Price: ₹396.00
MRP ₹495.00
You save : ₹99.00
20% Off
शिक्षणातील चाचणी मोजमाप आणि मूल्यमापन

शिक्षणातील चाचणी मोजमाप आणि मूल्यमापन

By Prof. Jayashri M. Dhonde, Prof. Suresh S. Waghmare
650 Views
Price: ₹115.50
MRP ₹165.00
You save : ₹49.50
30% Off
मार्गदर्शन आणि समुपदेशन

मार्गदर्शन आणि समुपदेशन

By Prof. Dr. Bapusaheb G. Chugule, Prof. Dr. Sunita Guruswami Hiremath, Prof. Dr. Vandana Kenjale, Prof. Veena V. Kurhade
1499 Views
Price: ₹84.00
MRP ₹120.00
You save : ₹36.00
30% Off
शैक्षणिक व्यवस्थापन

शैक्षणिक व्यवस्थापन

By Prin. Dr. Kalpana S. Pawar, Prof. Dr. Kaluram N. Bhise, Prof. Vishal H. Pongade, Prof. Manini S. Kolte
3338 Views
Price: ₹161.00
MRP ₹230.00
You save : ₹69.00
30% Off
तुलनात्मक शिक्षण

तुलनात्मक शिक्षण

By Prof. Dr. Yashwant G. Kad, Prof. Manini S. Kolte, Prof. Sandhya V. Ghodake, Prof. Jayshri M. Dhonde
699 Views
Price: ₹154.00
MRP ₹220.00
You save : ₹66.00
30% Off
विशेष गरजा असणाज्या बालकांचे शिक्षण

विशेष गरजा असणाज्या बालकांचे शिक्षण

By Prin. Dr. Kalpana S. Pawar, Prof. Veena V. Kurhade
1469 Views
( 52 )
Price: ₹140.00
MRP ₹200.00
You save : ₹60.00
30% Off
प्रगत शैक्षणिक संख्याशास्त्र

प्रगत शैक्षणिक संख्याशास्त्र

By Prin. Dr. Rekha A. Pathak, Prin. Dr. Sushma S. Tirhekar, Prof. Dr. Kaluram N. Bhise, Prof. Dr. Yashpal D. Netragaonkar
1560 Views
Price: ₹73.50
MRP ₹105.00
You save : ₹31.50
30% Off
Testing, Measurement And Evaluation In Education

Testing, Measurement And Evaluation In Education

By Prin. Dr. Kalpana S. Pawar, Prof. Jayashri M. Dhonde, Prof. Suresh S. Waghmare
1957 Views
Price: ₹105.00
MRP ₹150.00
You save : ₹45.00
30% Off
Guidance And Counseling

Guidance And Counseling

By Prin. Dr. Milind R. Suryawanshi, Prof. Dr. Ashlesha A. Bhandarkar, Prof. Dr. Archana Chaudhari
1996 Views
( 56 )
Price: ₹98.00
MRP ₹140.00
You save : ₹42.00
30% Off
Educational Management

Educational Management

By Prin. Dr. Kalpana S. Pawar, Dr. Sunita Guruswami Hiremath
2257 Views
Price: ₹224.00
MRP ₹320.00
You save : ₹96.00
30% Off
Education Of Children With Special Needs

Education Of Children With Special Needs

By Prof. Dr. Yashwant G. Kad, Prof. Veena V. Kurhade, Prof. Vishal H. Pongade
1835 Views
( 54 )
Price: ₹178.50
MRP ₹255.00
You save : ₹76.50
30% Off
Comparative Education

Comparative Education

By Prin. Dr. Asawari Bhave-Gudipudi, Prof. Jayshri M. Dhonde
1662 Views
( 51 )
Price: ₹150.50
MRP ₹215.00
You save : ₹64.50
30% Off
Advanced Educational Statistics

Advanced Educational Statistics

By Prin. Dr. Rekha A. Pathak, Prin. Dr. Sushma S. Tirhekar, Prof. Dr. Yashpal D. Netragaonkar, Prof. Jayashri M. Dhonde
2121 Views
( 51 )
Price: ₹94.50
MRP ₹135.00
You save : ₹40.50
30% Off
माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण

माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण

By Prin. Dr. Asawari Bhave-Gudipudi, Prof. Suresh S. Waghmare, Prof. Vishal H. Pongade
1048 Views
Sold (51 times)
Price: ₹105.00
MRP ₹150.00
You save : ₹45.00
30% Off
शिक्षक शिक्षणातील दृष्टिकोन संशोधन आणि समस्या

शिक्षक शिक्षणातील दृष्टिकोन संशोधन आणि समस्या

By Prof. Dr. Kaluram N. Bhise, Prof. Dr. Anjusha J. Gawande, Prof. Jayshri M. Dhonde
962 Views
Sold (51 times)
Price: ₹70.00
MRP ₹100.00
You save : ₹30.00
30% Off
प्रगट संशोधन पध्दतिशास्त्र आणि अनुमानित सांख्यिकी

प्रगट संशोधन पध्दतिशास्त्र आणि अनुमानित सांख्यिकी

By Prin. Dr. Rekha A. Pathak, Prin. Dr. Sushma S. Tirhekar, Prof. Dr. Yashpal D. Netragaonkar
700 Views
( 52 )
Price: ₹105.00
MRP ₹150.00
You save : ₹45.00
30% Off
सर्वसमावेशक शिक्षण

सर्वसमावेशक शिक्षण

By Prin. Dr. Asawari Bhave - Gudipudi, Prof. Dr. Milind R. Suryawanshi
3675 Views
( 54 )
Sold (51 times)
Price: ₹63.00
MRP ₹90.00
You save : ₹27.00
30% Off
उच्च शिक्षण

उच्च शिक्षण

By Prin Dr. Milind R. Suryawanshi, Prof. Manisha S. Mohite, Prof. Vishal H. Pongade, Prof. Bharat A. Kale
568 Views
( 51 )
Price: ₹80.50
MRP ₹115.00
You save : ₹34.50
30% Off
अभ्यासक्रम, अध्यापनशास्त्र आणि मूल्यांकन

अभ्यासक्रम, अध्यापनशास्त्र आणि मूल्यांकन

By Prof. Dr. Archana Chaudhari, Prof. Vishal H. Pongade, Prof. Suresh S. Waghmare
710 Views
Price: ₹66.50
MRP ₹95.00
You save : ₹28.50
30% Off
Secondary And Higher Secondary Education

Secondary And Higher Secondary Education

By Dr. Asawari Bhave-Gudipudi, Prof. Suresh S. Waghmare, Prof. Vishal H. Pongade
2612 Views
Sold (51 times)
Price: ₹105.00
MRP ₹150.00
You save : ₹45.00
30% Off
Perspectives Research And Issues In Teacher Education

Perspectives Research And Issues In Teacher Education

By Prof. Dr. KaluramN. Bhise, Prof. Dr. Anjusha Gawande, Prof. Jayshri M. Dhonde
4601 Views
( 58 )
Price: ₹91.00
MRP ₹130.00
You save : ₹39.00
30% Off
Inclusive Education

Inclusive Education

By Prin. Dr. Milind R. Suryawanshi, Prin. Dr. Asawari Bhave - Gudipudi
1412 Views
( 54 )
Price: ₹77.00
MRP ₹110.00
You save : ₹33.00
30% Off
Higher Education

Higher Education

By Prin. Dr. Milind R. Suryawanshi, Prof. Manisha S. Mohite, Prof. Vishal H. Pongade, Prof. Bharat A. Kale
1165 Views
Price: ₹87.50
MRP ₹125.00
You save : ₹37.50
30% Off
Educational Leadership

Educational Leadership

By Prin. Dr. Asawari Bhave - Gudipudi, Prof. Vishal H. Pongade
1266 Views
( 51 )
Price: ₹70.00
MRP ₹100.00
You save : ₹30.00
30% Off
Educational Technologies Instructional Design And E - Learning

Educational Technologies Instructional Design And E - Learning

By Prof. Jayashri M. Dhonde, Prof. Vishal H. Pongade
1155 Views
Price: ₹108.50
MRP ₹155.00
You save : ₹46.50
30% Off
Early Childhood Care And Education And Elementary Education

Early Childhood Care And Education And Elementary Education

By Prin Dr. Milind R. Suryawanshi, Prin. Dr. Swapnil B. Nirmal, Prof. Dr. Archana Chaudhari, Prof. Vishal H. Pongade
2616 Views
( 51 )
Price: ₹87.50
MRP ₹125.00
You save : ₹37.50
30% Off
Curriculum, Pedagogy And Assessment

Curriculum, Pedagogy And Assessment

By Prof. Dr. Archana Chaudhari, Prof. Vishal H. Pongade, Prof. Suresh S. Waghmare
1754 Views
( 52 )
Price: ₹70.00
MRP ₹100.00
You save : ₹30.00
30% Off
Advanced Research Methodology And Inferential Statistics

Advanced Research Methodology And Inferential Statistics

By Prof. Dr. Rekha A. Pathak, Prin. Dr. Sushma S. Tirhekar, Prof. Dr. Yashpal D. Netragaonkar, Prof. Jayashri M. Dhonde
1890 Views
( 52 )
Price: ₹112.00
MRP ₹160.00
You save : ₹48.00
30% Off
शिक्षणाचे समाजशास्त्र

शिक्षणाचे समाजशास्त्र

By Prof. Dr. Asawari Bhave-Gudipudi, Prof. Dr. Sunita Guruswami Hiremath
1504 Views
Price: ₹105.00
MRP ₹150.00
You save : ₹45.00
30% Off
सेवापूर्ण आणि सेवाकालीन शिक्षक शिक्षण

सेवापूर्ण आणि सेवाकालीन शिक्षक शिक्षण

By Prof. Dr. Manisha Chaudhari, Prof. Dr. Rekha A. Pathak
816 Views
Price: ₹73.50
MRP ₹105.00
You save : ₹31.50
30% Off