Leisure Read Preparation Books Combo & Mock Test Series , Leisure Read Sample Question Papers, Study Materials & Notes in Marathi - Price High to Low

Leisure Read Preparation Books Combo & Mock Test Series , Leisure Read Sample Question Papers, Study Materials & Notes in Marathi - Price High to Low (Total 91 Products)
View: 
महाराष्ट्रातील निवडक जाती-जमाती (In Marathi)

महाराष्ट्रातील निवडक जाती-जमाती (In Marathi)

By Dr. S. G. Devgaonkar
2086 Views
Price: ₹308.75
MRP ₹650.00
You save : ₹341.25
53% Off
प्रादेशिक बोलींचे भाषाविज्ञान

प्रादेशिक बोलींचे भाषाविज्ञान

By डॉ संजय लोहकरे
739 Views
Price: ₹409.69
MRP ₹575.00
You save : ₹165.31
29% Off
पेरणी खंड आठवा (In Marathi)

पेरणी खंड आठवा (In Marathi)

By E. B. Rodrick
935 Views
Price: ₹256.50
MRP ₹450.00
You save : ₹193.50
43% Off
दलित साहित्याचे बहुविध आयाम

दलित साहित्याचे बहुविध आयाम

By डॉ. ताहेर एच. पठाण
622 Views
Price: ₹323.00
MRP ₹425.00
You save : ₹102.00
24% Off
भारतीयांच्या हृदयातले ‘सरदार’ वल्लभभाई पटेल

भारतीयांच्या हृदयातले ‘सरदार’ वल्लभभाई पटेल

By सीमा भारंबे
619 Views
Price: ₹284.29
MRP ₹399.00
You save : ₹114.71
29% Off
श्रीसंत आदिशक्ती मुक्ताई गाथा

श्रीसंत आदिशक्ती मुक्ताई गाथा

By अ‍ॅड गोपाल चौधरी
800 Views
Price: ₹249.38
MRP ₹350.00
You save : ₹100.63
29% Off
पंढरीनाथ पाटील : राजकीय व सामाजिक कार्य

पंढरीनाथ पाटील : राजकीय व सामाजिक कार्य

By डॉ नामदेव ढाले, डॉ मनोज डांगे
707 Views
Price: ₹249.38
MRP ₹350.00
You save : ₹100.63
29% Off
समाज भाषा आणि ग्रामीण कादंबरी (In Marathi)

समाज भाषा आणि ग्रामीण कादंबरी (In Marathi)

By Dr. Dnyaneshwar Gawalikar
3938 Views
Price: ₹199.50
MRP ₹350.00
You save : ₹150.50
43% Off
मराठी कादंबरी आकलन आणि विश्लेषण २०० नंतरची कादंबरी

मराठी कादंबरी आकलन आणि विश्लेषण २०० नंतरची कादंबरी

By Dr. Gayatri Sopanrao Gadekar
1275 Views
Price: ₹199.50
MRP ₹300.00
You save : ₹100.50
34% Off
बाबाराव मुसळे : व्यक्ती आणि वाड्मय

बाबाराव मुसळे : व्यक्ती आणि वाड्मय

By Dr. Sopan Suravse
752 Views
Price: ₹199.50
MRP ₹300.00
You save : ₹100.50
34% Off
सुखद मातृत्वासाठी (In Marathi)

सुखद मातृत्वासाठी (In Marathi)

By Dr. Dipali Patil
1350 Views
Price: ₹199.50
MRP ₹300.00
You save : ₹100.50
34% Off
आनंदी पालकत्व

आनंदी पालकत्व

By डॉ भगवान गाढे
1091 Views
Price: ₹213.04
MRP ₹299.00
You save : ₹85.96
29% Off
निवडक साहित्य आशय आणि आकलन

निवडक साहित्य आशय आणि आकलन

By डॉ. अनंता सूर
499 Views
Price: ₹224.20
MRP ₹295.00
You save : ₹70.80
24% Off
हस्तलिखित ते ई-बुक

हस्तलिखित ते ई-बुक

By हितेश ब्रिजवासी, डॉ. तुषार पाटील
1092 Views
( 51 )
Price: ₹224.20
MRP ₹295.00
You save : ₹70.80
24% Off
साहित्य संमेलने अनेक अध्यक्षीय भाषण एक

साहित्य संमेलने अनेक अध्यक्षीय भाषण एक

By डॉ अनंता सूर
799 Views
Price: ₹210.19
MRP ₹295.00
You save : ₹84.81
29% Off
महाराजा सयाजीराव गायकवाड (खानदेशना अहिरानी ढोरक्या राजा झाया!)

महाराजा सयाजीराव गायकवाड (खानदेशना अहिरानी ढोरक्या राजा झाया!)

By डॉ. बापूराव देसाई
489 Views
Price: ₹209.00
MRP ₹275.00
You save : ₹66.00
24% Off
खाकी वर्दीतील दर्दी कवी (In Marathi)

खाकी वर्दीतील दर्दी कवी (In Marathi)

By Ajay Dattatray Chavan
1869 Views
( 51 )
Price: ₹148.20
MRP ₹260.00
You save : ₹111.80
43% Off
14 ऑक्टोबर 1956 (डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी भारतीय जनतेला दिलेली धम्मदिक्षा-ऐतिहासिक संदर्भ)

14 ऑक्टोबर 1956 (डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी भारतीय जनतेला दिलेली धम्मदिक्षा-ऐतिहासिक संदर्भ)

By डॉ. विशाखा संजय कांबळे, डॉ. प्रदीप शालिग्राम मेश्राम
194 Views
Price: ₹190.00
MRP ₹250.00
You save : ₹60.00
24% Off
प्रकाशवाटा : स्वरूप आणि चिंतन

प्रकाशवाटा : स्वरूप आणि चिंतन

By प्रा.डॉ.तुषार चांदवडकर
928 Views
Price: ₹190.00
MRP ₹250.00
You save : ₹60.00
24% Off
कोविड-19 : भारतासमोरील आव्हाने आणि संधी

कोविड-19 : भारतासमोरील आव्हाने आणि संधी

By डॉ. चंद्रशेखर डी. वाणी, डॉ. शिवाजी बी. पाटील
2026 Views
( 51 )
Price: ₹190.00
MRP ₹250.00
You save : ₹60.00
24% Off
तहान - स्वरूप आणि समीक्षा

तहान - स्वरूप आणि समीक्षा

By डॉ कैलास सार्वेकर
1020 Views
Price: ₹178.13
MRP ₹250.00
You save : ₹71.88
29% Off
सागरवीर

सागरवीर

By डॉ मिलिंद पाटील
914 Views
Price: ₹178.13
MRP ₹250.00
You save : ₹71.88
29% Off
पंचायत (कादंबरी)

पंचायत (कादंबरी)

By प्रमोद पिवटे
940 Views
Price: ₹178.13
MRP ₹250.00
You save : ₹71.88
29% Off
Asa Mi Ghadalo (In Marathi)

Asa Mi Ghadalo (In Marathi)

By Ranjit Dharmapurikar, Dr. Medha Dharmapurikar
1667 Views
Sold (51 times)
Price: ₹166.25
MRP ₹250.00
You save : ₹83.75
34% Off
करनी तशी भरनी (अहिरानी नौंवी कादंबरी)

करनी तशी भरनी (अहिरानी नौंवी कादंबरी)

By साहित्यश्री डॉ बापूराव देसाई
860 Views
Price: ₹160.31
MRP ₹225.00
You save : ₹64.69
29% Off
प्रेम प्रस्ताव

प्रेम प्रस्ताव

By हर्ष पाटील
806 Views
Price: ₹160.31
MRP ₹225.00
You save : ₹64.69
29% Off
ओंजळभर फुलं

ओंजळभर फुलं

By आप्पा करन्दे
891 Views
Price: ₹160.31
MRP ₹225.00
You save : ₹64.69
29% Off
कर्मसाक्षी

कर्मसाक्षी

By डॉ सुभाष महाले
781 Views
Price: ₹160.31
MRP ₹225.00
You save : ₹64.69
29% Off
सुबोध श्री पंतगुरुचरित्र पोथी - गद्यानुवाद (मराठी अनुवाद)

सुबोध श्री पंतगुरुचरित्र पोथी - गद्यानुवाद (मराठी अनुवाद)

By खेमराज हरी खडके
886 Views
Price: ₹142.50
MRP ₹200.00
You save : ₹57.50
29% Off