Higher Education Books by Thakur Publication, Higher Education Textbook in English - Price Low to High

Higher Education Books by Thakur Publication, Higher Education Textbook in English - Price Low to High (Total 70 Products)
View: 
Environmental Sciences

Environmental Sciences

By Dr. M Surendra Kumar, Dr. Virendra Kumar 
1162 Views
Price: ₹71.25
MRP ₹100.00
You save : ₹28.75
29% Off
English For D.El.Ed (4th Sem)

English For D.El.Ed (4th Sem)

By Dr. Madhu Parashar, Uma Geol
1551 Views
( 51 )
Price: ₹78.38
MRP ₹110.00
You save : ₹31.63
29% Off
Computer Applications In Pharmacy

Computer Applications In Pharmacy

By Dr. R.M Akila, Dr. Praveen Uttekar 
2077 Views
Price: ₹78.38
MRP ₹110.00
You save : ₹31.63
29% Off
Pharmaceutical Inorganic Chemistry

Pharmaceutical Inorganic Chemistry

By Dr. Rajesh J. Oswal, Dr. Naresh Singh Gill, Dr. Mukesh Kumar Kumawat
2076 Views
Price: ₹81.94
MRP ₹115.00
You save : ₹33.06
29% Off
English For D.El.Ed (2nd Sem)

English For D.El.Ed (2nd Sem)

By Mahendra Pratap Singh, Arti Chaturvedi
2409 Views
Price: ₹85.50
MRP ₹120.00
You save : ₹34.50
29% Off
Pharmaceutical Organic Chemistry - II

Pharmaceutical Organic Chemistry - II

By Dr. Arvind N. Lumbhani, Dr. G. Geetha, Dr. Arvind Kumar Singh
2203 Views
Price: ₹85.50
MRP ₹120.00
You save : ₹34.50
29% Off
Universal Human Values And Professional Ethics

Universal Human Values And Professional Ethics

By Dr. Saroj Kumar, Prof. Sheenu Nayyer
4272 Views
Price: ₹85.50
MRP ₹120.00
You save : ₹34.50
29% Off
Pharmaceutical Jurisprudence

Pharmaceutical Jurisprudence

By Dr. Lokesh Kumar Bhardwaj, Mr. Gaurav Nanda
2095 Views
( 53 )
Price: ₹85.50
MRP ₹120.00
You save : ₹34.50
29% Off
Biochemistry And Clinical Pathology

Biochemistry And Clinical Pathology

By Dr. Suchandra Goswami, Dr. Pankaj Verma
2238 Views
( 58 )
Price: ₹85.50
MRP ₹120.00
You save : ₹34.50
29% Off
Physical Pharmaceutics - II

Physical Pharmaceutics - II

By Dr. Subash Philip, Dr. Manasa Deepa R, Nikhil S Bhujbal
2059 Views
Price: ₹89.06
MRP ₹125.00
You save : ₹35.94
29% Off
Communication Skills

Communication Skills

By Dr. Prashant Kalshetti, Dr. Anuj Kumar Sharma
2753 Views
( 51 )
Price: ₹92.63
MRP ₹130.00
You save : ₹37.38
29% Off
Biochemistry And Clinical Pathology In (English & Hindi)

Biochemistry And Clinical Pathology In (English & Hindi)

By Dr. Suchandra Goswami (neeBanerjee), Dr. Pankaj Verma, Dr. Neeraj Gupta
8166 Views
Price: ₹99.75
MRP ₹140.00
You save : ₹40.25
29% Off
Business, Government & Society

Business, Government & Society

By Dr. Jayashree V. Bhalerao, Dr. Kalpana Lodha
1057 Views
Price: ₹106.88
MRP ₹150.00
You save : ₹43.13
29% Off
Pharmaceutical Organic Chemistry - III

Pharmaceutical Organic Chemistry - III

By Dr. Amol Anantrao Kulkarni, Dr. Niraj Gupta
1608 Views
Price: ₹106.88
MRP ₹150.00
You save : ₹43.13
29% Off
Biopharmaceutics And Pharmacokinetics

Biopharmaceutics And Pharmacokinetics

By Dr. N. Deattu, Dr. (Prof.) N.B. Santha Sheela, Dr. Sunil Kumar
1595 Views
Price: ₹106.88
MRP ₹150.00
You save : ₹43.13
29% Off
Strategic Human Resource Management

Strategic Human Resource Management

By Dr. Saroj Kumar, Mrs. Veera Thakur
1574 Views
( 51 )
Price: ₹110.44
MRP ₹155.00
You save : ₹44.56
29% Off
Marketing Management - II

Marketing Management - II

By Dr. Saroj Kumar, Ujjal Das
2342 Views
Price: ₹110.44
MRP ₹155.00
You save : ₹44.56
29% Off
Medicinal Chemistry - I

Medicinal Chemistry - I

By Prof (Dr.) R.D. Gupta, Dr. Santosh R. Kirtane,Dr. Vishal Bharat Babar
2537 Views
Price: ₹110.44
MRP ₹155.00
You save : ₹44.56
29% Off
Quality Assurance

Quality Assurance

By Prof. Dr. R. Sundhararajan, Dr. M. V. Kumudhavalli, Dr. (Mrs). Minal T. Harde
2587 Views
Price: ₹110.44
MRP ₹155.00
You save : ₹44.56
29% Off
Health Education And Community Pharmacy

Health Education And Community Pharmacy

By Dr. Virendra Kumar
4889 Views
( 56 )
Price: ₹110.44
MRP ₹155.00
You save : ₹44.56
29% Off
Pharmaceutical Jurisprudence

Pharmaceutical Jurisprudence

By Dr. Rajat Kumar Kar, Dr. T. Purushoth Prabhu, Dr. Kunal N. Patel
2786 Views
Price: ₹114.00
MRP ₹160.00
You save : ₹46.00
29% Off
Remedial Biology

Remedial Biology

By Dr. K. K. Sharma, Prof. Hina Chadha
1814 Views
Price: ₹114.00
MRP ₹160.00
You save : ₹46.00
29% Off
Pharmaceutics - I

Pharmaceutics - I

By Dr. Dinesh Kumar Sharma, Dr. Shilpa P. Chaudhari, Dr. Santanu Mallik
2447 Views
Price: ₹114.00
MRP ₹160.00
You save : ₹46.00
29% Off
Pharmaceutical Analysis - I

Pharmaceutical Analysis - I

By Dr. (Prof.) Vitthal Vishram Chopade, Prof. (Dr.) P.M. Patel
3318 Views
Price: ₹114.00
MRP ₹160.00
You save : ₹46.00
29% Off
Business Environment

Business Environment

By Veera Thakur, Tripti Singh Chowdhury
1908 Views
( 52 )
Price: ₹114.00
MRP ₹160.00
You save : ₹46.00
29% Off
Pharmaceutical Organic Chemistry - I

Pharmaceutical Organic Chemistry - I

By Pr. Dr. Hayat K. Mukhtar, Dr. Sandip Sharad Kshirsagar, Dr. Md. Arif Naseer
1794 Views
Price: ₹114.00
MRP ₹160.00
You save : ₹46.00
29% Off
Financial Management And Corporate Finance

Financial Management And Corporate Finance

By Dr. Saroj Kumar, Priyanka Singh
1485 Views
Price: ₹117.56
MRP ₹165.00
You save : ₹47.44
29% Off
Hospital And Clinical Pharmacy

Hospital And Clinical Pharmacy

By Dr. Hitendra Gautam, Dr. Shashank Tiwari, Madankumar D. Kadre
1409 Views
( 52 )
Price: ₹121.13
MRP ₹170.00
You save : ₹48.88
29% Off
Start Up And New Venture Management

Start Up And New Venture Management

By (Prof.) Dr. Atul Kapdi, Dr. Pankaj Kumar Ambadas Anawade, Mrs. Vinita Ahire Kale
1018 Views
Price: ₹124.69
MRP ₹175.00
You save : ₹50.31
29% Off
Pharmaceutical Biotechnology

Pharmaceutical Biotechnology

By Dr. S. Jayaraman, Dr. Richa Ohri, Dr. Pankaj Verma
2650 Views
Price: ₹128.25
MRP ₹180.00
You save : ₹51.75
29% Off