Computer Science Books by Nirali Prakashan, Computer Science Sample Question Papers, Study Materials & Notes - Top Selling

Computer Science Books by Nirali Prakashan, Computer Science Sample Question Papers, Study Materials & Notes - Top Selling (Total 133 Products)
View: 
Advanced Data Structures

Advanced Data Structures

By Nitin N. Sakhare, Swati D. Shirke, Abhijeet P. Tikar, Shital M. Aher
791 Views
Price: ₹212.80
MRP ₹320.00
You save : ₹107.20
34% Off
Computer Graphics

Computer Graphics

By Mrs. Prajakta S. Kulkarni, Mrs. Pallavi P. Ahire
842 Views
Price: ₹99.75
MRP ₹150.00
You save : ₹50.25
34% Off
Principles Of Programming Languages

Principles Of Programming Languages

By Mrs. Priti P. Jorvekar-Kumbhar, Mrs. Shilpa N. Bhosale, Sachin P. Godse
1042 Views
Price: ₹186.20
MRP ₹280.00
You save : ₹93.80
34% Off
Principles Of Modern Compiler Design

Principles Of Modern Compiler Design

By Hemant R. Kumbhar, Suresh V. Limkar
731 Views
Price: ₹99.75
MRP ₹150.00
You save : ₹50.25
34% Off
Computer Networks

Computer Networks

By Nitin N. Sakhare, Dr. Amol V. Dhumane
595 Views
Price: ₹126.35
MRP ₹190.00
You save : ₹63.65
34% Off
Discrete Mathematics

Discrete Mathematics

By Dr. Latha K. Iyer, Dr. Neeta D. Kankane
639 Views
Price: ₹139.65
MRP ₹210.00
You save : ₹70.35
34% Off
Database Systems (Database Management Systems)

Database Systems (Database Management Systems)

By Dr. Mrs. Sheetal Takale (Gujar), Nitin N. Sakhare
1087 Views
Price: ₹73.15
MRP ₹110.00
You save : ₹36.85
34% Off
Computer Security

Computer Security

By Ashish A. Ukidve, Shrikant S. Velankar, Vijay T. Patil
811 Views
Price: ₹99.75
MRP ₹150.00
You save : ₹50.25
34% Off
Software Testing

Software Testing

By Mrs. Jyoti Mante (Khurpade), Mr. Ganesh Mante, Mrs. Asawari Shiposkar
863 Views
Price: ₹116.85
MRP ₹175.00
You save : ₹58.15
33% Off
System Programming

System Programming

By Umakant S. Shirshetti, Mrs. Mrunal Fatangare, Mrs. Hemlata Ohal (Gawali)
460 Views
Price: ₹76.95
MRP ₹115.00
You save : ₹38.05
33% Off
Windows Programming Using VC++

Windows Programming Using VC++

By Mrs. Meenakshi A. Thalor
599 Views
Price: ₹79.80
MRP ₹120.00
You save : ₹40.20
34% Off
Java Programming

Java Programming

By Dr. Ms. Manisha Bharambe, Kamil Khan, Mrs. Manisha Suryawanshi
1349 Views
Price: ₹159.60
MRP ₹240.00
You save : ₹80.40
34% Off
Linux Programming

Linux Programming

By Mrs. Meenakshi A. Thalor, Vijay T. Patil
762 Views
Price: ₹150.10
MRP ₹225.00
You save : ₹74.90
33% Off
Scripting Technology

Scripting Technology

By Mrs. Meenakshi A. Thalor
685 Views
Price: ₹143.45
MRP ₹215.00
You save : ₹71.55
33% Off
Software Engineering

Software Engineering

By Umakant S. Shirshetti, Mrs. Asawari Shiposkar
1581 Views
Price: ₹126.35
MRP ₹190.00
You save : ₹63.65
34% Off
Computer Network

Computer Network

By Umakant S. Shirshetti, Mrs. Hemlata S. Ohal (Gawali)
996 Views
Price: ₹139.65
MRP ₹210.00
You save : ₹70.35
34% Off
Software Engineering & Project Management

Software Engineering & Project Management

By Mrs. Amita A. Jajoo, Mrs. Prajakta S. Kulkarni
797 Views
Price: ₹116.38
MRP ₹175.00
You save : ₹58.63
34% Off
Theory Of Computation

Theory Of Computation

By Mrs. Swati K Bhavsar, Mrs. Akshita S Chanchlani, Ms. Abolee H. Patil, Mrs. Nikhita A. Patil (Nerkar)
1305 Views
Price: ₹266.00
MRP ₹400.00
You save : ₹134.00
34% Off
Computer Graphics

Computer Graphics

By Mrs. Prajakta S. Kulkarni, Mrs. Pallavi P. Ahire
665 Views
Price: ₹106.40
MRP ₹160.00
You save : ₹53.60
34% Off
Embedded Security

Embedded Security

By Miss Monali R. Borade
784 Views
Price: ₹83.13
MRP ₹125.00
You save : ₹41.88
34% Off
MCQ's - Software Engineering (Computer Engineering) Second Year Sem-4

MCQ's - Software Engineering (Computer Engineering) Second Year Sem-4

By Mrs. Amita A. Jajoo, Mrs. Prajakta S. Kulkarni
11 Views
Price: ₹57.00
MRP ₹80.00
You save : ₹23.00
29% Off
MCQ's Principles Of Programming Languages (Computer Engineering) Second Year Sem-4

MCQ's Principles Of Programming Languages (Computer Engineering) Second Year Sem-4

By Priti P. Jorvekar, S. P. Godse, Shilpa N. Bhosale
4 Views
Price: ₹57.00
MRP ₹80.00
You save : ₹23.00
29% Off
Operating System

Operating System

By Dr. Nilesh M. Patil, Mrs. Anagha Jayesh Patil
174 Views
Price: ₹142.50
MRP ₹200.00
You save : ₹57.50
29% Off
Fundamentals Of Data Structures

Fundamentals Of Data Structures

By Nitin N. Sakhare, Dr. Amol V. Dhumane
223 Views
Price: ₹142.50
MRP ₹200.00
You save : ₹57.50
29% Off
Web Technology

Web Technology

By Dr. Mrs. Meenakshi A. Thalor
111 Views
Price: ₹199.50
MRP ₹280.00
You save : ₹80.50
29% Off
Object Oriented Programming

Object Oriented Programming

By Prashant Jawalkar, Shreeram Gholap
102 Views
Price: ₹178.60
MRP ₹250.00
You save : ₹71.40
29% Off
Advanced Java Programming

Advanced Java Programming

By Mahesh Gurunani, Rajesh Yemul, Parvez Vaghela
155 Views
Price: ₹114.00
MRP ₹160.00
You save : ₹46.00
29% Off
Data Structures Using C

Data Structures Using C

By Dr. Mrs. Meenakshi A. Thalor, Vijay T. Patil, Rajesh S. Yemul
206 Views
Price: ₹178.60
MRP ₹250.00
You save : ₹71.40
29% Off
Engineering Mathematics-III

Engineering Mathematics-III

By Dr. M. Y. Gokhale, Dr. N. S. Mujumdar, S. S. Kulkarni, A. N. Singh, K. R. Atal
454 Views
Price: ₹392.35
MRP ₹550.00
You save : ₹157.65
29% Off
Principles Of Programming Languages

Principles Of Programming Languages

By Mrs. Priti P. Jorvekar - Kumbhar, Mrs. Shilpa N. Bhosale, Sachin P. Godse
188 Views
Price: ₹114.00
MRP ₹160.00
You save : ₹46.00
29% Off