Commerce and Economics Preparation Books Combo & Mock Test Series , Commerce and Economics Sample Question Papers, Study Materials & Notes in Marathi - Price Low to High

Commerce and Economics Preparation Books Combo & Mock Test Series , Commerce and Economics Sample Question Papers, Study Materials & Notes in Marathi - Price Low to High (Total 127 Products)
View: 
बँक व्यवसाय आणि वित्तपुखठा (केस स्टडी)

बँक व्यवसाय आणि वित्तपुखठा (केस स्टडी)

By Sharp Publications
29 Views
Price: ₹18.90
MRP ₹30.00
You save : ₹11.10
37% Off
विपणन (केस स्टडी)

विपणन (केस स्टडी)

By Sharp Publications
19 Views
Price: ₹25.20
MRP ₹40.00
You save : ₹14.80
37% Off
संघटानात्मक कौसल्या विकास १

संघटानात्मक कौसल्या विकास १

By Sharp Publications
49 Views
Price: ₹25.20
MRP ₹40.00
You save : ₹14.80
37% Off
विपणन आणि  विक्रयकला

विपणन आणि विक्रयकला

By Sharp Publications
54 Views
Price: ₹25.20
MRP ₹40.00
You save : ₹14.80
37% Off
ग्राहक सरक्षण आणि व्यावसायिक नीतिमूल्ये

ग्राहक सरक्षण आणि व्यावसायिक नीतिमूल्ये

By Dr. Prashankumar Deshmukh, Dr. R. J. Sable, Dr. Madhvi Jadhavrao, Sangeeta Jagtap
43 Views
Price: ₹25.20
MRP ₹40.00
You save : ₹14.80
37% Off
अर्थशास्त्र वृद्धि आणि विकास - II

अर्थशास्त्र वृद्धि आणि विकास - II

By Sharp Publications
30 Views
Price: ₹28.35
MRP ₹45.00
You save : ₹16.65
37% Off
विपणन (विपणनातील आधुनिक प्रवाह)

विपणन (विपणनातील आधुनिक प्रवाह)

By Sharp Publications
69 Views
Price: ₹28.35
MRP ₹45.00
You save : ₹16.65
37% Off
व्यवसाय प्रशासन (केस स्टडी)

व्यवसाय प्रशासन (केस स्टडी)

By Sharp Publications
31 Views
Price: ₹28.35
MRP ₹45.00
You save : ₹16.65
37% Off
प्रगत विपणन (ग्राहक वर्तन)

प्रगत विपणन (ग्राहक वर्तन)

By Sharp Publications
26 Views
Price: ₹28.35
MRP ₹45.00
You save : ₹16.65
37% Off
व्यवसाय प्रशासन (वित्तीय व्यवस्थापन)

व्यवसाय प्रशासन (वित्तीय व्यवस्थापन)

By Sharp Publications
73 Views
Price: ₹28.35
MRP ₹45.00
You save : ₹16.65
37% Off
बँक वव्यवसाई अणि वित्तपुरवठा

बँक वव्यवसाई अणि वित्तपुरवठा

By Sharp Publications
63 Views
Price: ₹28.35
MRP ₹45.00
You save : ₹16.65
37% Off
अर्थशास्त्र पर्यावणाचे अर्थशास्त्र

अर्थशास्त्र पर्यावणाचे अर्थशास्त्र

By Sharp Publications
19 Views
Price: ₹31.50
MRP ₹50.00
You save : ₹18.50
37% Off
भांडवल बाजार आणि वित्तीय सेवा

भांडवल बाजार आणि वित्तीय सेवा

By Sharp Publications
111 Views
Price: ₹31.50
MRP ₹50.00
You save : ₹18.50
37% Off
व्यवसाय प्रशासन (संघटनात्मक वर्तन)

व्यवसाय प्रशासन (संघटनात्मक वर्तन)

By Sharp Publications
61 Views
Price: ₹31.50
MRP ₹50.00
You save : ₹18.50
37% Off
ग्राहक संरक्षण आणि व्यावसायिक नितिमूल्य - I

ग्राहक संरक्षण आणि व्यावसायिक नितिमूल्य - I

By Sharp Publications
41 Views
Price: ₹31.50
MRP ₹50.00
You save : ₹18.50
37% Off
मराठी

मराठी

By Sharp Publications
58 Views
Price: ₹31.50
MRP ₹50.00
You save : ₹18.50
37% Off
व्यावसयिक अर्थशास्त्र (सुक्ष्म - १)

व्यावसयिक अर्थशास्त्र (सुक्ष्म - १)

By Sharp Publications
46 Views
Price: ₹31.50
MRP ₹50.00
You save : ₹18.50
37% Off
संघटनात्मक कौशल्य विकास

संघटनात्मक कौशल्य विकास

By प्रा. डॉ. महेश कुलकर्णी, प्रा. डॉ. प्रमोद बियाणी, डॉ. सुनील जोशी
51 Views
Price: ₹31.50
MRP ₹50.00
You save : ₹18.50
37% Off
सहकाराचा इतिहास, तत्त्वे आणि व्यवस्थापन

सहकाराचा इतिहास, तत्त्वे आणि व्यवस्थापन

By Sharp Publications
25 Views
Price: ₹34.65
MRP ₹55.00
You save : ₹20.35
37% Off
व्यावसयिक पर्यावरण आणि उद्योजकता - १

व्यावसयिक पर्यावरण आणि उद्योजकता - १

By Sharp Publications
41 Views
Price: ₹34.65
MRP ₹55.00
You save : ₹20.35
37% Off
व्यासायिक पर्यावरण आणि उद्योजकता - I

व्यासायिक पर्यावरण आणि उद्योजकता - I

By डॉ. किशोर शंकर निकम, प्रा. योगेश लक्ष्मण भारस्कर, प्रा. सुरेश आत्माराव देवढे
73 Views
Price: ₹35.10
MRP ₹55.00
You save : ₹19.90
36% Off
व्यूहरचनात्मक व्यवस्थापन

व्यूहरचनात्मक व्यवस्थापन

By Sharp Publications
29 Views
Price: ₹37.80
MRP ₹60.00
You save : ₹22.20
37% Off
विपणन (आंतरराष्ट्रीय विपणन)

विपणन (आंतरराष्ट्रीय विपणन)

By Sharp Publications
23 Views
Price: ₹37.80
MRP ₹60.00
You save : ₹22.20
37% Off
व्यावसायिक संशोधन पद्धती

व्यावसायिक संशोधन पद्धती

By Sharp Publications
30 Views
Price: ₹37.80
MRP ₹60.00
You save : ₹22.20
37% Off
बँक व्यवसाय आणि वित्तपुखठा (परकीय चलन)

बँक व्यवसाय आणि वित्तपुखठा (परकीय चलन)

By Sharp Publications
27 Views
Price: ₹37.80
MRP ₹60.00
You save : ₹22.20
37% Off
पर्यावरणीया सतकर्ता

पर्यावरणीया सतकर्ता

By Sharp Publications
47 Views
Price: ₹37.80
MRP ₹60.00
You save : ₹22.20
37% Off
विपणनाची मूलतत्त्वे

विपणनाची मूलतत्त्वे

By Dr. Mahesh Kulkarni, Dr. Pramod Biyanee, Dr. Ravindra Deshmukh, Dr. Sunil Joshi
50 Views
Price: ₹37.80
MRP ₹60.00
You save : ₹22.20
37% Off