Commerce and Economics Books by Sharp Publications, Commerce and Economics Sample Question Papers, Study Materials & Notes in Marathi - Latest

Category

Publisher

Language

Material Type

Commerce and Economics Books by Sharp Publications, Commerce and Economics Sample Question Papers, Study Materials & Notes in Marathi - Latest (Total 53 Products)
View: 
व्यूहरचनात्मक व्यवस्थापन

व्यूहरचनात्मक व्यवस्थापन

By Sharp Publications
519 Views
Price: ₹39.90
MRP ₹60.00
You save : ₹20.10
34% Off
विपणन (आंतरराष्ट्रीय विपणन)

विपणन (आंतरराष्ट्रीय विपणन)

By Sharp Publications
278 Views
Price: ₹39.90
MRP ₹60.00
You save : ₹20.10
34% Off
विपणन (विपणन संशोधन)

विपणन (विपणन संशोधन)

By Sharp Publications
416 Views
Price: ₹46.55
MRP ₹70.00
You save : ₹23.45
34% Off
व्यवसाय प्रशासन (संघटनात्मक वर्तन)

व्यवसाय प्रशासन (संघटनात्मक वर्तन)

By Sharp Publications
871 Views
Price: ₹33.25
MRP ₹50.00
You save : ₹16.75
34% Off
व्यवसाय प्रशासन (मानवी संसाधन व्यवस्थापन)

व्यवसाय प्रशासन (मानवी संसाधन व्यवस्थापन)

By Sharp Publications
359 Views
Price: ₹56.53
MRP ₹85.00
You save : ₹28.48
34% Off
व्यावसायिक संशोधन पद्धती

व्यावसायिक संशोधन पद्धती

By Sharp Publications
1094 Views
Price: ₹39.90
MRP ₹60.00
You save : ₹20.10
34% Off
व्यावसायिक वित्तपुखठा

व्यावसायिक वित्तपुखठा

By Sharp Publications
306 Views
Price: ₹46.55
MRP ₹70.00
You save : ₹23.45
34% Off
बँक व्यवसाय आणि वित्तपुखठा (परकीय चलन)

बँक व्यवसाय आणि वित्तपुखठा (परकीय चलन)

By Sharp Publications
153 Views
Price: ₹39.90
MRP ₹60.00
You save : ₹20.10
34% Off
ग्राहक संरक्षण आणि व्यावसायिक नितिमूल्य - I

ग्राहक संरक्षण आणि व्यावसायिक नितिमूल्य - I

By Sharp Publications
294 Views
Price: ₹33.25
MRP ₹50.00
You save : ₹16.75
34% Off
कंपनी कायघाचे घटक

कंपनी कायघाचे घटक

By Sharp Publications
346 Views
Price: ₹89.78
MRP ₹135.00
You save : ₹45.23
34% Off
व्यावसयिक उद्योजगता - १

व्यावसयिक उद्योजगता - १

By Sharp Publications
272 Views
Price: ₹53.20
MRP ₹80.00
You save : ₹26.80
34% Off
व्यवसाय प्रशासन

व्यवसाय प्रशासन

By Sharp Publications
753 Views
Price: ₹59.85
MRP ₹90.00
You save : ₹30.15
34% Off
पर्यावरणीया सतकर्ता

पर्यावरणीया सतकर्ता

By Sharp Publications
441 Views
Price: ₹39.90
MRP ₹60.00
You save : ₹20.10
34% Off
व्यावसयिक अर्थशास्त्र (समग्रलक्षी)

व्यावसयिक अर्थशास्त्र (समग्रलक्षी)

By Sharp Publications
189 Views
Price: ₹59.85
MRP ₹90.00
You save : ₹30.15
34% Off
व्यवसाय व्यवस्थापन

व्यवसाय व्यवस्थापन

By Sharp Publications
530 Views
Price: ₹73.15
MRP ₹110.00
You save : ₹36.85
34% Off
संघटानात्मक कौसल्या विकास १

संघटानात्मक कौसल्या विकास १

By Sharp Publications
296 Views
Price: ₹26.60
MRP ₹40.00
You save : ₹13.40
34% Off
विपणन आणि  विक्रयकला

विपणन आणि विक्रयकला

By Sharp Publications
679 Views
Price: ₹26.60
MRP ₹40.00
You save : ₹13.40
34% Off
मराठी

मराठी

By Sharp Publications
498 Views
Price: ₹33.25
MRP ₹50.00
You save : ₹16.75
34% Off
व्यावसयिक पर्यावरण आणि उद्योजकता - १

व्यावसयिक पर्यावरण आणि उद्योजकता - १

By Sharp Publications
251 Views
Price: ₹36.58
MRP ₹55.00
You save : ₹18.43
34% Off
व्यावसयिक अर्थशास्त्र (सुक्ष्म - १)

व्यावसयिक अर्थशास्त्र (सुक्ष्म - १)

By Sharp Publications
275 Views
Price: ₹33.25
MRP ₹50.00
You save : ₹16.75
34% Off
बँक वव्यवसाई अणि वित्तपुरवठा

बँक वव्यवसाई अणि वित्तपुरवठा

By Sharp Publications
222 Views
Price: ₹29.93
MRP ₹45.00
You save : ₹15.08
34% Off