B. Pharmacy Books , B. Pharmacy Lab Manuals - Price High to Low

B. Pharmacy Books , B. Pharmacy Lab Manuals - Price High to Low (Total 67 Products)
View: 
Pharmaceutics : A Practical Manual

Pharmaceutics : A Practical Manual

By Sindhu Abraham
291 Views
Price: ₹259.35
MRP ₹455.00
You save : ₹195.65
43% Off
Practical Pharmaceutical In-organic Chemistry

Practical Pharmaceutical In-organic Chemistry

By Bayya Subba Rao, V. Alagarsamy
398 Views
Price: ₹235.41
MRP ₹413.00
You save : ₹177.59
43% Off
Pharmaceutical Microbiology : A Laboratory Manual

Pharmaceutical Microbiology : A Laboratory Manual

By Dr. G. Shyam Prasad, Dr. K. Srisailam
424 Views
Price: ₹199.50
MRP ₹350.00
You save : ₹150.50
43% Off
Practical Manual for Pharmaceutical Dosage Forms

Practical Manual for Pharmaceutical Dosage Forms

By Prof. Munira M. momin & Tejal A. Mehta
99 Views
Price: ₹199.50
MRP ₹280.00
You save : ₹80.50
29% Off
A Laboratory Manual Of Physical Pharmaceutics

A Laboratory Manual Of Physical Pharmaceutics

By Sadhan Kumar Dutta, Kalyan Kumar Sen
426 Views
Price: ₹155.61
MRP ₹273.00
You save : ₹117.39
43% Off
Pharmaceutical Microbiology (Including Practicals)

Pharmaceutical Microbiology (Including Practicals)

By Prof. Chandrakant Kokare
29406 Views
Price: ₹166.25
MRP ₹250.00
You save : ₹83.75
34% Off
Experimental Approaches To Biopharmaceutics And Pharmacokinetics

Experimental Approaches To Biopharmaceutics And Pharmacokinetics

By Dr. Suresh Bandari, Vijay Kumar Nagabandi, Dr. Jukanti Raju
163 Views
Price: ₹111.15
MRP ₹195.00
You save : ₹83.85
43% Off
Paramacognosy Lab Manual

Paramacognosy Lab Manual

By M. A. Iyengar, S. G. K. Nayak
141 Views
Price: ₹99.75
MRP ₹175.00
You save : ₹75.25
43% Off
Experimental Pharmaceutics - I

Experimental Pharmaceutics - I

By Dr. Suresh G. Sudke
676 Views
Price: ₹116.85
MRP ₹175.00
You save : ₹58.15
33% Off
Human Anatomy And Physiology - II (Practical)

Human Anatomy And Physiology - II (Practical)

By Dr. Md. Rageeb Md. Usman, Dr. Mrunal K. Shirsat, Dr. Jayesh Dwivedi, Dr. Mohammed Zuber Shaikh
162 Views
Price: ₹103.55
MRP ₹155.00
You save : ₹51.45
33% Off
Laboratory Manual Of Pharmaceutical Engineering

Laboratory Manual Of Pharmaceutical Engineering

By Dr. Dinesh M. Sakarkar, Mr. Suresh G. Sudke
990 Views
Price: ₹99.75
MRP ₹150.00
You save : ₹50.25
34% Off
Experimental Biopharmaceutics And Pharmacokinetics

Experimental Biopharmaceutics And Pharmacokinetics

By Prof. Dr. A. V. Yadav, Mr. V. B. Yadav, Mr. A. S. Shete
282 Views
Price: ₹99.75
MRP ₹150.00
You save : ₹50.25
34% Off
Laboratory Manual of Industrial Pharmacy

Laboratory Manual of Industrial Pharmacy

By Dr. Bharati Bakde, Dr. Anil Chandewar, Dr. Brahmeshwar Mishra
159 Views
Price: ₹101.18
MRP ₹142.00
You save : ₹40.83
29% Off
Pharmaceutical Organic Chemistry (Practical)

Pharmaceutical Organic Chemistry (Practical)

By Dr. K. S. Jain, Dr. P. B. Miniyar, Dr. L. V. G. Nargund
259 Views
Price: ₹93.10
MRP ₹140.00
You save : ₹46.90
34% Off
A Practical Book Of Pharmaceutical Engineering

A Practical Book Of Pharmaceutical Engineering

By Dr. Suresh G. Sudke
387 Views
Price: ₹93.10
MRP ₹140.00
You save : ₹46.90
34% Off
Practical Biochemistry

Practical Biochemistry

By Mrs. P. H. Agarkar, Dr. Jayant S. Kulkarni, Dr. V. L. Maheshwari, Dr. R. A. Fursule
860 Views
Price: ₹93.10
MRP ₹140.00
You save : ₹46.90
34% Off
Practicals In Modern Pharmaceutical Instrumental Analysis

Practicals In Modern Pharmaceutical Instrumental Analysis

By Anurekha Jain
855 Views
Price: ₹93.10
MRP ₹140.00
You save : ₹46.90
34% Off
Some Topics in Pre-Clinical Pharmacology

Some Topics in Pre-Clinical Pharmacology

By Dr.Mahalaxmi Mohan
83 Views
Price: ₹96.19
MRP ₹135.00
You save : ₹38.81
29% Off
Experimental Pharmacology - III

Experimental Pharmacology - III

By Dr. Ghanshyam Panigrahi, Dr. Arjun Patra
287 Views
Price: ₹89.78
MRP ₹135.00
You save : ₹45.23
34% Off
Practical Manual of Pharmacology-I

Practical Manual of Pharmacology-I

By Dr. Deepak S. Mohale & Dr. Anil V. Chandewar
119 Views
Price: ₹92.63
MRP ₹130.00
You save : ₹37.38
29% Off
Pharmaceutical Biotechnology Experiments And Techniques

Pharmaceutical Biotechnology Experiments And Techniques

By Prof. Chandrakant Kokare
1602 Views
Price: ₹83.60
MRP ₹125.00
You save : ₹41.40
33% Off
Practical Book Of Instrumental Methods Of Analysis

Practical Book Of Instrumental Methods Of Analysis

By Dr. Abhishek Tiwari
63 Views
Price: ₹85.50
MRP ₹120.00
You save : ₹34.50
29% Off
A Laboratory Manual On Pharmaceutical Organic Chemistry

A Laboratory Manual On Pharmaceutical Organic Chemistry

By Dr. Abhishek Tiwari, Dr. Mrs. Anita Singh,Dr. Neeraj Upmanyu, Dr. Mrs. Varsha Tiwari
223 Views
Price: ₹79.80
MRP ₹120.00
You save : ₹40.20
34% Off
Practical Handbook Of Pharmaceutical Analysis

Practical Handbook Of Pharmaceutical Analysis

By Dr. S. B. Bari, Dr. L. V. Sonawane, Mrs. D. N. Bhirud, Dr. B. N. Poul
396 Views
Price: ₹79.80
MRP ₹120.00
You save : ₹40.20
34% Off
Pharmaceutical Organic Chemistry (Practical)

Pharmaceutical Organic Chemistry (Practical)

By Dr. K. S. Jain, Dr. P. B. Miniyar, Dr. L. V. G. Nargund
4330 Views
Price: ₹79.80
MRP ₹120.00
You save : ₹40.20
34% Off
Practicals of Pharmaceutics

Practicals of Pharmaceutics

By Dr. Shilpa Gawande, Dr. Anil Chandewar
120 Views
Price: ₹78.38
MRP ₹110.00
You save : ₹31.63
29% Off
A Practical Book Of Pharmaceutical Analysis

A Practical Book Of Pharmaceutical Analysis

By Dr. Puspendra Kumar
233 Views
Price: ₹73.15
MRP ₹110.00
You save : ₹36.85
34% Off
Pharmaceutical Dosage Forms - I (Practical Book)

Pharmaceutical Dosage Forms - I (Practical Book)

By Dr. D. K. Jain, Dr. Dheeraj T. Baviskar, Dr. G.N. Darwhekar
1418 Views
Price: ₹73.15
MRP ₹110.00
You save : ₹36.85
34% Off
Practical Book Of Pharmaceutical Engineering

Practical Book Of Pharmaceutical Engineering

By Prof. Md. Rageeb Md. Usman, Prerna N. Jadhav, Prof. (Dr.) Neelesh Chaubey, Dr. Mohammed Zuber Shaikh
1368 Views
Price: ₹41.80
MRP ₹110.00
You save : ₹68.20
62% Off
A Practical Book Of Instrumental Methods Of Analysis

A Practical Book Of Instrumental Methods Of Analysis

By Dr. Gurmeet S. Chhabra, Mr. Gaurav Sarsodia, Dr. Dinesh K. Mishra
37 Views
Price: ₹71.25
MRP ₹100.00
You save : ₹28.75
29% Off