B.Ed Exam Books by Nirali Prakashan, B.Ed Exam Sample Question Papers, Study Materials & Notes - Price Low to High

B.Ed Exam Books by Nirali Prakashan, B.Ed Exam Sample Question Papers, Study Materials & Notes - Price Low to High (Total 33 Products)
View: 
मराठी भाषा संप्रेषण व प्रभुत्व भाग 2

मराठी भाषा संप्रेषण व प्रभुत्व भाग 2

By डॉ. शीला कोलटकर, डॉ. अनिता पटवर्धन
1917 Views
Price: ₹35.00
MRP ₹50.00
You save : ₹15.00
30% Off
Action Research And Innovations

Action Research And Innovations

By Prof. Arvind L. Kapole, Prof. Bansi Bihari Pandit
3676 Views
Price: ₹35.00
MRP ₹50.00
You save : ₹15.00
30% Off
भारतीय समाज आणि शिक्षण

भारतीय समाज आणि शिक्षण

By प्रा. अरविंद लो. कपोले, प्रा. डॉ.सौ. आरती प्रमोद सपकाळे
5102 Views
Price: ₹39.00
MRP ₹55.00
You save : ₹16.00
29% Off
Disaster Management

Disaster Management

By Asst. Prof. Anagha Mahajan
404 Views
Price: ₹45.00
MRP ₹60.00
You save : ₹15.00
25% Off
Knowledge And Curriculum, Language Across Curriculum

Knowledge And Curriculum, Language Across Curriculum

By Asst. Prof. Anagha Mahajan
1189 Views
Price: ₹42.00
MRP ₹60.00
You save : ₹18.00
30% Off
Educational Process & Society Diploma In Elementary Education (D. El. Ed.)

Educational Process & Society Diploma In Elementary Education (D. El. Ed.)

By Dr. Vivek D. Joshi
22189 Views
Price: ₹42.00
MRP ₹60.00
You save : ₹18.00
30% Off
शालेय संस्कृती, व्यवस्थापन, नेतृत्व व परिवर्तन

शालेय संस्कृती, व्यवस्थापन, नेतृत्व व परिवर्तन

By श्रीमती वैशाली शांताराम शिंदे, श्री. एच.ए. पाटील
4610 Views
Price: ₹42.00
MRP ₹60.00
You save : ₹18.00
30% Off
School Culture, Management, Leadership & Change

School Culture, Management, Leadership & Change

By Prof. Sandhya R. Badhe
7317 Views
Price: ₹46.00
MRP ₹65.00
You save : ₹19.00
29% Off
English Proficiency In English - (P-II) (S-4) Pedagogy Of English - (P-II) (S-6)

English Proficiency In English - (P-II) (S-4) Pedagogy Of English - (P-II) (S-6)

By Prof. Tusharika Limaye
3633 Views
Price: ₹49.00
MRP ₹70.00
You save : ₹21.00
30% Off
School Environment And Physical Education

School Environment And Physical Education

By Mr. Dhananjay R. Damle, Dr. Sopan E. Kangane, Dr. Sanjeev A. Sonwane
1073 Views
Price: ₹49.00
MRP ₹70.00
You save : ₹21.00
30% Off
शिक्षण प्रक्रिया व समाज

शिक्षण प्रक्रिया व समाज

By Prof. Gouri Bhalchandra Khaire, Prof. Shyamkant Manohar Neve
5903 Views
Price: ₹50.40
MRP ₹72.00
You save : ₹21.60
30% Off
Environmental Studies Learning - Science Off Teaching

Environmental Studies Learning - Science Off Teaching

By Dr. Madhuri Lubde
1468 Views
Price: ₹53.00
MRP ₹75.00
You save : ₹22.00
29% Off
परिसर अभ्यास : अध्ययन - अध्यापनशास्त्र

परिसर अभ्यास : अध्ययन - अध्यापनशास्त्र

By प्रा. त्र्यंबक वामन भागवत
14460 Views
Price: ₹53.00
MRP ₹75.00
You save : ₹22.00
29% Off
बालकांचा विकास आणि 'स्व' ची जाणीव

बालकांचा विकास आणि 'स्व' ची जाणीव

By प्रा. अ. लो. कपोले
10031 Views
Price: ₹53.00
MRP ₹75.00
You save : ₹22.00
29% Off
Instructional Design And Integration Of ICT In Teaching - Learning

Instructional Design And Integration Of ICT In Teaching - Learning

By S. Y. Vaishampyan, P. D. Mali, G. S. Pawar
959 Views
Price: ₹53.00
MRP ₹75.00
You save : ₹22.00
29% Off
Child Development And Self Awareness

Child Development And Self Awareness

By Mr. Narain B. Gangwani, Mrs. Sadhana Gokhale
3258 Views
Price: ₹56.00
MRP ₹80.00
You save : ₹24.00
30% Off
कलाशिक्षण : अध्ययन - अध्यापनशास्त्र (भाग 1 : चित्रकला, भाग 2 :  संगीत)

कलाशिक्षण : अध्ययन - अध्यापनशास्त्र (भाग 1 : चित्रकला, भाग 2 : संगीत)

By डॉ. सतीश उत्तमराव पाटील, प्रा. महेशकुमार जाधव
579 Views
Price: ₹56.00
MRP ₹80.00
You save : ₹24.00
30% Off
अध्ययन-अध्यापनातील अनुदेशन आराखडा व आणि माहिती संप्रेषण तंत्रज्ञानाचे एकत्रीकरण

अध्ययन-अध्यापनातील अनुदेशन आराखडा व आणि माहिती संप्रेषण तंत्रज्ञानाचे एकत्रीकरण

By प्रा. एस. बाय. वैशंपायन, प्रा. सौ. पी. डी. माळी, प्रा. जी. एस. पबार
1023 Views
Price: ₹56.00
MRP ₹80.00
You save : ₹24.00
30% Off
Indian Society And Education

Indian Society And Education

By Dr. Vivek D. Joshi, Miss Seema V. Joshi
2937 Views
Price: ₹60.00
MRP ₹85.00
You save : ₹25.00
29% Off
मराठी भाषा संप्रेषण व प्रभुत्व भाग 1

मराठी भाषा संप्रेषण व प्रभुत्व भाग 1

By डॉ. शीला कोलटकर, डॉ. अनिता पटवर्धन
4602 Views
Price: ₹67.00
MRP ₹95.00
You save : ₹28.00
29% Off
शालेय वातावरण व शारीरिक शिक्षण

शालेय वातावरण व शारीरिक शिक्षण

By डॉ. संजीव सोनावणे, डॉ. सोपान कांगणे
2238 Views
Price: ₹70.00
MRP ₹100.00
You save : ₹30.00
30% Off
हिंदी अध्ययन - अध्यापनशास्त्र

हिंदी अध्ययन - अध्यापनशास्त्र

By Udhav Mahajan
1544 Views
Price: ₹74.00
MRP ₹105.00
You save : ₹31.00
30% Off
शिक्षणातील नवीन विचारप्रवाह

शिक्षणातील नवीन विचारप्रवाह

By श्रीमती विशाखख्रा बागडे
3976 Views
Price: ₹77.00
MRP ₹110.00
You save : ₹33.00
30% Off
भाषा विषयाचे अध्ययन - अध्यापनशास्त्र (प्रथम/ तृतीय भाषा)

भाषा विषयाचे अध्ययन - अध्यापनशास्त्र (प्रथम/ तृतीय भाषा)

By प्राचार्य हिंमतराव आत्माराम पाटील, प्रा. सुभाष मोहन कौशे
6259 Views
Price: ₹77.00
MRP ₹110.00
You save : ₹33.00
30% Off
गणित अध्ययन - अध्यापनशास्त्र

गणित अध्ययन - अध्यापनशास्त्र

By प्रा. त्र्यंबक वामन भागवत
3147 Views
Price: ₹88.00
MRP ₹125.00
You save : ₹37.00
30% Off
Mathematics Learning And Pedagogy

Mathematics Learning And Pedagogy

By Mrs. Mrinalini S. Salve, Ms. Anagha Ramesh Medhekar
1917 Views
Price: ₹91.00
MRP ₹130.00
You save : ₹39.00
30% Off
विज्ञान व गणित अध्ययन - अध्यापनशास्त्र

विज्ञान व गणित अध्ययन - अध्यापनशास्त्र

By प्रा. त्र्यंबक वामन भागवत, प्रा, अनघा रमेश मेढेकर
2075 Views
Price: ₹94.00
MRP ₹133.00
You save : ₹39.00
29% Off
सामाजिक शास्त्र : अध्ययन - अध्यापनशास्त्र (भाग 1 : इतिहास व नागरिकशास्त्र , भाग 2 :  भूगोल )

सामाजिक शास्त्र : अध्ययन - अध्यापनशास्त्र (भाग 1 : इतिहास व नागरिकशास्त्र , भाग 2 : भूगोल )

By डॉ. सुभाष राठोड, डॉ. सतीश उ. पाटील
5278 Views
Price: ₹95.00
MRP ₹135.00
You save : ₹40.00
30% Off
भाषा, ज्ञान आणि अभ्यासक्रम

भाषा, ज्ञान आणि अभ्यासक्रम

By प्रा. डॉ. भूषण पाटील, प्रा. डॉ. शोभा कागदे, प्रा. डॉ. शुभांगी कुऱ्हाडे, प्रा. सौ. कविता तोटे
10061 Views
Price: ₹98.00
MRP ₹140.00
You save : ₹42.00
30% Off
अभ्यासक्रम, अध्ययन - अध्यापनशास्त्र आणि मूल्यमापन

अभ्यासक्रम, अध्ययन - अध्यापनशास्त्र आणि मूल्यमापन

By प्राचार्या श्रीमती विशाखत्रा बागडे, प्रा. रेखा तिमाजी नितनवरे
6230 Views
Price: ₹105.00
MRP ₹150.00
You save : ₹45.00
30% Off